Food and beverage

Usluge za sektor morske hrane

Sve je veća potražnja za hranom iz mora. Proizvodnja je ulovljene ribe stabilizirana, no akvakultura je svjetski najbrže rastuća grana proizvodnje hrane.

Kontaktirajte nas:

Već znate što tražite?

Zatražite ponudu

Želite više informacija?

Da, molim