Friend of the Sea - certifikacija održivosti hrane iz mora

Friend of the Sea je međunarodni projekt certifikacije hrane iz mora za proizvode koji potječu od održivog ribarenja i akvakulture.

Osnovana 2006. godine, Friend of the Sea je sada vodeća međunarodna certifikacijska shema, jedina važeća za proizvode od ribe koji dolaze iz održivog ribarenja i akvakulture. 
Srž certifikacije je EU Common Fisheries Policy (CFP), koja je temeljena na sljedećim principima: 

poštovanje prema okolišu, očuvanje i održivo korištenje resursa iz mora, metode selektivnog ribarenja i očuvanja energije.

Friend of the Sea certifikacija teži aktivno doprinijeti zdravlju oceana promoviranjem održivih ribarskih praksi, vodeći ribare koji se uključuju u program ka usvajanju selektivnih metoda ribarenja i smanjenja njihova utjecaja na eko sustav uz osiguranje održivosti i sljedivosti proizvoda od ribe sve do potrošača. 

Sheme FoS Wild (aktivnosti klasičnog ribarstva divlje ribe), FoS Aquaculture (uzgoj) i FoS TR (sljedivost roizvoda od ribe) su osmišljene praćenjem specifičnih tehničkih normi, i odnose se na različite zahtjeve.

Friend of the Sea kriteriji održivog ribarenja zahtijevaju:
•    Zaštitu vrsta koje su izložene prevelikom izlovu i uključene u popis IUCN Redlist ugroženih vrsta;
•    Zaštitu morskog dna;
•    Selektivne metode ribarenja;
•    Usklađenost sa zakonskim zahtjevima;
•    Energetsku ravnotežu i poboljšanja u upravljanju otpadom;
•    Društvenu odgovornost

Friend of the Sea kriteriji održive akvakulture:
•    Zaštita staništa – osigurati da nema utjecaja na njih;
•    Sukladnost s parametrima vezanim uz otpadne vode;
•    Nekorištenje štetnih antivegetativa ili hormona rasta;
•    Energetska ravnoteža i poboljšanja u upravljanju otpadom;
•    Društvena odgovornost

Friend of the Sea kriteriji za sljedivost proizvoda od ribe:
•    Mogućnost prikupljanja svih informacija vezanih uz procese ribarenja/uzgoja;
•    Razvijen sustav sljedivosti s ciljem osiguranja održavanja lanca brige za održivi razvoj;
•    Društvena odgovornost


Certifikaciju Friend of the Sea, koja pokriva cjelokupnu proizvodnju i lanac opskrbe industrije hrane iz mora, od uzgoja i ribarenja do distribucije, pruža vam DNV – Business Assurance. Certifikacija uključuje provjere prema FOS normi od strane kvalificiranih auditora. Za svaki verifikacijski audit zahtijeva se   segregacija opskrbnog lanca i identifikacija proizvoda, kako bi se spriječilo miješanje certificiranih i necertificiranih proizvoda od ribe. 

DNV – Business Assurance akreditirano je tijelo za FOS normu, čime ima mogućnost provođenja certifikacije bilo kojoj organizaciji koja na taj način može dokazati svojim kupcima ne samo svoju usmjerenost ka održivosti i sljedivosti već i ka diverzifikaciji ribljeg fonda s ciljem osiguravanja održive eksploatacije morskih resursa.