Izjava o privatnosti

Zadnja izmjena: 9. kolovoza 2021.

Izjava o privatnosti

Uvod

Ova izjava o privatnosti primjenjuje se na bilo koju obradu osobnih podataka na web stranicama dnv.com i www.dnv.hr, koje se dalje u tekstu navode kao “Web stranice”.

Osobni podaci u tom smislu znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji se identitet može utvrditi, izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada znači svaki postupak koji se obavlja  na osobnim podacima, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Kako mi obrađujemo Vaše osobne podatke

Automatski prikupljeni osobni podaci kada Vi pretražujete Web stranice
Kada Vi posjetite Web stranice iz neformalnih razloga, tj. bez registracije, mi ćemo automatski prikupiti i pohraniti određene informacije (npr. tip uređaja, koji je pretraživač korišten, datum i vrijeme posjete, posjećene stranice).

Mi takve podatke koristimo samo da bi nam pomogli u pružanju učinkovite usluge (npr. radi prilagođavanja naših web stranica potrebama Vašeg uređaja krajnjeg korisnika ili kako bismo Vam dozvolili da se prijavite (log in) na naše web stranice). Prikupljeni osobni podaci su nužni da bismo Vam pružili web stranice. Pravna osnova za ovu aktivnost obrade je Članak 6 (1) 1 toč. b europske Opće uredbe o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation, tj. “GDPR”).

Registracija za naše usluge

Mi ćemo obrađivati osobne podatke koje ste nam Vi aktivno dostavili npr. kada se registrirate kod nas izrađujući zapis kontakta, slanjem zahtjeva prema nama ili pak pitanja ili ispostavljanje narudžbi ili pristupanjem preuzimanjima (dowloads).  Takvi osobni podaci mogu, između ostaloga, uključivati Vaše ime, e-mail adresu, kontakt podatke, pripadnost trgovačkom društvu, državu, podatke o zahtjevu i narudžbi.
DNV prikuplja i koristi osobne podatke samo kako bismo Vam pružili usluge koje ste Vi zatražili, vodili Vaše kontakt zapise, identificirali Vas i komunicirali s Vama. Mi također imamo interakciju s Vama putem našeg odlomka za opće upite ili kod odgovaranja na pritužbe ili u slučaju općenitih povratnih informacija koje ste Vi dali o našim uslugama ili zato što imamo ili smo imali važeći ugovor potpisan s Vama.  

Ovisno o slučaju, mi Vas također možemo kontaktirati u pogledu Vašeg zadovoljstva našim proizvodima i uslugama, a možemo provoditi i druga istraživanja.  

Za ovo, pravna osnova je Članak 6 (1) 1 toč. b GDPR-a. 

Mi koristimo osobne podatke i kontakt podatke koje ste nam Vi dostavili prilikom registracije da bismo Vas obavijestili izravno o dodatnim proizvodima i uslugama. Korištenje Vaših osobnih podataka za izravno oglašavanje povezanih proizvoda i usluga jest legitiman interes (zakonita obrada) nas kao pružatelja ovih web stranica, sukladno Članku 6 st. 1 reč. 1 toč. f GDPR-a.

Vi možete uložiti prigovor korištenju Vaših osobnih podataka za izravni marketing u bilo koje doba. Mi ćemo se tada suzdržati od bilo koje obrade u mjeri u kojoj je to relevantno za takve svrhe. Vi nas možete obavijestiti o svom prigovoru podnošenjem ovog obrasca - Group Contact form (Obrazac za kontaktiranje Grupe) .

Mo obrađujemo vaše osobne podatke do one mjere do koje je to zakonski dozvoljeno za nas kao kontrolora podataka, s naglaskom na komercijalno računovodstvene i porezne zakonske zahtjeve. Zakonska podloga za takve aktivnosti je Članak 6(1) GDPR-a.

Vaše osobne podatke, u odsustvu izuzetaka u okviru specifičnih usluga koje su navedene u nastavku, mi možemo čuvati sve dokle god se koristi Vaš korisnički račun. Ako po Vašem računu ne bude aktivnosti, Vaši će osobni podaci biti izbrisani kad je svrha njihovog prikupljanja ispunjena. Zakonske obveze arhiviranja ili nužnost poduzimanja pravnih radnji  koje se mogu javiti kao rezultat zlouporaba unutar usluga mogu dovesti do duljeg zadržavanja Vaših osobnih podataka. U tom slučaju, mi ćemo Vas o tome na odgovarajući način obavijestiti.

Podaci prikupljeni od trećih strana kao izvora

Mi možemo također prikupljati osobne podatke o Vama kao što su Vaše ime i kontakt podaci da bismo Vam pružili informacije o proizvodima i uslugama, a čiji su izvori treće strane sa trgovačkih sajmova ili online prodajnih seminara (webinar) u kojima sudjelujemo.   
Pravna osnova za ovu obradu je Članak 6 (1) 1 toč. f GDPR-a jer je legitiman interes naše grupe društava održavati našu korisničku bazu podataka, dovesti nove korisnike na našu web stranicu i obavijestiti (potencijalne) korisnike o uslugama koje organizira i pruža DNV.

Informativni e-mailovi

Sa svojom e-mail adresom možete se pretplatiti na naše informativne e-mailove koji Vam donose najnovije vijesti o našim proizvodima i uslugama ako date svoju privolu na primanje takvih e-mailova. Pravna osnova za ovu obradu je Članak 6 st. 1 reč. 1 toč. a GDPR-a. Vaša e-mail adresa bit će sačuvana sve dok ste pretplaćeni na naše informativne e-mailove i sljedećih 36 mjeseci neaktivnosti nakon toga.

Ovu uslugu možete otkazati (unsubscribe) odabirući izlaz putem linka koji je sadržan u svakom informativnom e-mailu. 

Automatizirano donošenje odluka 

Mi ne koristimo Vaše osobne podatke za automatizirano donošenje odluka koje proizvodi pravne učinke koji se tiču Vas ili na sličan način značajno utječu na Vas.

Primatelj Vaših osobnih podataka

Vaši osobni podaci bit će priopćeni sljedećim strankama: 

Interni primatelj Grupe

Unutar grupe društava DNV, Vaši osobni podaci mogu biti preneseni različitim pravnim osobama unutar DNV Grupe. DNV se sastoji od DNV Grupe AS s podružnicama (“DNV”). Pravna osnova za takav prijenos je legitiman interes DNV Grupe u pružanju zajedničke korisničke podrške, administracije i internih IT odjela, kao i legitimnih interesa naše grupe trgovačkih društava da jamče neometano poslovanje između naših pravnih osoba u svrhe koje su ranije navedene. Osobni podaci mogu se prenositi izvan države za koju su bili prikupljani.

DNV je društvo certificirano Obvezujućim korporativnim pravilima (Voditelj obrade podataka) i time se na osobne podatke koji se prenose u treće države izvan Europske unije / Europskog gospodarskog područja (EGP) također primjenjuju ista pravila.

Primatelji treće strane

Mi angažiramo treće strane trgovačka društva i pojedince da bi nam pomogli u pružanju usluga koje nudimo putem ovih web stranica. Vaši osobni podaci bit će dostupni npr. sljedećim trećim stranama i djelomice njihovim podizvođačima: 

 • Hosting i mrežne usluge (npr. Oracle Norge AS)
 • Pružatelji usluga podrške kupcima
 • Pružatelji usluga izdavanja računa i plaćanja 

Zakonska podloga za taj prijenos i obradu podataka je Članak 28 GDPR-a uz ugovore o obradi podataka koje smo sklopili s pojedinom trećom stranom. Stoga, naši podizvođači će koristiti Vaše osobne podatke samo u mjeri nužnoj za ispunjenje njihovih funkcija, te će biti ugovorno vezani obrađivati Vaše osobne podatke samo za naš račun i sukladno našim zahtjevima.
Mi možemo priopćiti Vaše osobne podatke ako imamo zakonsku ovlast za to ili se to od nas zakonski traži (primjerice, ako to nalaže zakon ili se traži sudskom odlukom). Pravna osnova za ovu obradu je Čl. 6 (1) 1 toč. C GDPR-a.

Međunarodni prijenos podataka

U okviru naših aktivnosti dijeljenja informacija kako je gore navedeno, Vaši se osobni podaci mogu prenositi u druge države (uključujući države izvan Europske unije) koje mogu imati različite standarde zaštite podataka nego li država Vašeg prebivališta. Molimo imajte na umu da podaci koji se obrađuju u stranim državama mogu podlijegati primjeni stranih zakona i mogu biti dostupni stranim vlastima, sudovima, tijelima provedbe zakona i regulatornim agencijama. Međutim, mi ćemo nastojati poduzeti razumne mjere te održati adekvatnu razinu zaštite podataka i u slučajevima kada dijelimo Vaše osobne podatke s tim državama.

U slučaju prijenosa izvan Europske unije, ovaj se prijenos štiti EU standardnim ugovornim klauzulama. Možete pronaći daljnje informacije o ranije spomenutim zaštitama na linku: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Razdoblja pohrane

Nastojimo zadržati naše aktivnosti obrade u pogledu Vaših osobnih podataka ograničenima u najvećoj mogućoj mjeri. U odsustvu specifičnih razdoblja pohrane navedenih u ovim pravilima, Vaši će se osobni podaci čuvati i pohranjivati samo onoliko koliko je nama potrebno da ostvarimo svrhu u koju smo ih i prikupljali, te, ako je to primjenjivo, onoliko dugo koliko to zahtijevaju zakonske odredbe o arhiviranju.

Kako mi koristimo kolačiće (cookies)

Ove Web stranice koriste kolačiće. Kolačić je malena datoteka sa slovima i brojevima koju stavljamo na Vaše računalo. Ovi nam kolačići omogućavaju da Vas razlikujemo od drugih korisnika Web stranica, što nam pomaže da Vam pružimo dobro korisničko iskustvo prilikom Vašeg pretraživanja naših Web stranica i da bismo poboljšali naše Web stranice. 

Kolačić (cookie) se može klasificirati prema svojem životnom vijeku i po domeni kojoj pripada. Po dužini životnog vijeka, kolačić može biti:

 • session cookie (kolačić za pojedinu sesiju) koji se briše kada korisnik zatvori pretraživač ili
 • persistent cookie (trajni kolačić) koji ostaje na korisnikovom računalu/uređaju kroz unaprijed određeno vremensko razdoblje.
Ovisno o domeni kojoj pripada, postoje sljedeće vrste:  
 • first-party cookies (kolačići prve strane) koje postavlja web poslužitelj (server) posjećene stranice i koji dijele istu domenu 
 • third-party cookies (kolačiće treće strane) pohranjuju različite domene na domeni posjećene stranice. Ovo se može dogoditi kada web stranica referencira datoteku, kao što je JavaScript, lociranu izvan svoje domene.
Kolačići koje koristimo nam omogućuju da vidimo:
 • adresu internetske domene i internetskog protokola (IP) s koje pristupate našim Web stranicama;
 • tip Internet pretraživača i operativnog sustava računala kojeg koristite za pristup našim Web stranicama;  
 • datum i vrijeme Vaše posjete našim Web stranicama;
 • pojedine stranice koje posjećujete unutar naših Web stranica;
 • stranice koje ste podijelili (share) na društvenim medijima i na koju mrežu društvenog medija;
 • ako ste se spojili na našu Web stranicu pomoću linka s drugih web stranica, tada adresu tih web stranica; i

ako Vas je na naše Web stranice uputio search engine (pretraživač), onda adresu te web stranice i traženi termin koji ste koristili da nas pronađete. Bilo koja obrada podataka koja se javi prilikom korištenja kolačića koji se koriste u isključivu svrhu prenošenja komunikacije i/ili izrijekom nužno za pružanje usluga koje ste Vi tražili temelji se na Članku 6 (1) toč. b GDPR-a.

U slučaju da se osobni podaci obrađuju tijekom korištenja kolačića i/ili sličnih tehnologija koje se koriste za druge svrhe, npr. poboljšavanje naših web stranica ili u marketinške svrhe, obrada se temelji na Članku 6 (1) toč. f GDPR-a i predstavlja naš legitiman interes održavanja naše korisničke baze, dovođenja novih korisnika na Web stranice i obavještavanja (potencijalnih) korisnika o uslugama koje organizira i pruža DNV.

Vi možete preuzeti kontrolu i/ili izbrisati kolačiće prema Vašim željama – za detalje, posjetite see www.allaboutcookies.org. Vi možete izbrisati sve kolačiće koji su već na Vašem računalu i možete podesiti većinu tražilica (browsers) da spriječe daljnje kolačiće. Međutim, ako to učinite, možda ćete morati ručno prilagođavati neke preferencije svaki puta kada posjetite Web stranice, a neke usluge i funkcionalnosti možda neće raditi.

Google Analytics

Ove Web stranice koriste Google Analytics, uslugu web analitike koju pruža Google, Inc. (“Google”). Google Analytics koristi kolačiće kako bi nam pomogao analizirati kako korisnici koriste web stranice. Informacije koje generira kolačić o Vašem korištenju Web stranice (uključujući Vašu IP adresu) bit će odaslane i pohranjenje na Googlovim serverima u SAD-u.

Web stranice koriste Google Analytic’s-ovu funkciju anonimizacije IP-a. Google će skratiti/anonimizirati posljednji oktet IP adrese za Države Članice Europske unije, kao i za druge stranke Ugovora o europskom gospodarskom području. Samo u iznimnim slučajevima, puna IP adresa se šalje i skraćuju je Googlovi serveri u SAD-u. Za naš račun, Google će koristiti ove informacije u svrhe procjene Vašeg korištenja Web stranica, kompiliranja izvještaja o aktivnosti na Web stranicama i pružanja nam drugih usluga vezanih za aktivnosti na Web stranicama i korištenje interneta. Google neće povezati Vašu IP adresu s bilo kojim drugim podacima koje ima Google. Vi možete odbiti korištenje kolačića odabirom odgovarajućih postavki (settings) na Vašem pretraživaču (browser). Međutim, molimo zapamtite da ako to učinite, moguće nećete moći koristiti punu funkcionalnost ovih Web stranica.

Nadalje, Vi možete spriječiti Googlovo prikupljanje i korištenje podataka (kolačića i IP adresa) pomoću downloada i instalacije programskog dodatka (plug-in) browsera dostupnog na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Kolačić s opcijom će biti poslan da bi se spriječilo buduće prikupljanje Vaših podataka kada posjetite ove Web stranice. 

Daljnje informacije moguće je pronaći na linku https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Google Adwords

DNV koristi Google Adwords, uslugu za oglašavanje DNV-a. Google tražilica i Google Adwords korite kolačiće koji omogućavaju Google-u objavu oglasa. To radi na sljedeći način: ukoliko pristupite našoj web stranici kroz Google i Google tražilicu, Google Adwords će sačuvati kolačić na vašem PC-u. Ukoliko posjetite naše određene stranice i kolačić nije istekao, Google i DNV mogu registrirati da je napravljen klik i da je posjetitelj usmjeren na našu stranicu. Svaki Google Adwords korisnik ima drugačiji kolačić. Ti kolačići uobičajeno prestaju vrijediti nakon 30 dana i nisu namijenjeni osobnoj identifikaciji. Informacije koje se dobivaju preko kolačića vezane za korištenje web stranice (uključujući i vašu IP adresu) prenose se na Google https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en

Vi možete odbiti korištenje kolačića odabirom odgovarajućih postavki Vašeg pretraživača. Također možete isključiti se iz osobnog oglašavanja u Google Adwords postavkama. Za više informacija posjetite https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en   

Facebook Pixel

Mi možemo povremeno koristiti Facebook pixel. Ovaj nam alat pomaže razumjeti i nuditi oglase putem Facebooka. Prikupljene podatke, kao što su Vaša IP adresa i podaci o pretraživaču (browser) obrađuje Facebook. Facebook može biti u stanju povezati podatke s Vašim Facebbok računom i koristiti podatke za svoje vlastite oglašivačke svrhe. 
Možete saznati više o Facebook Pixel na linku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

LinkedIn Insights i Ads script

Mi možemo povremeno koristiti LinkedIn Insights ili Ads Script. Pružatelj ovog alata je LinkedIn Corporation, 2029 Stierling Court, Mountain View, CA 94043, USA. Ovaj alat nam pomaže da pratimo razgovore, ponovno ciljamo posjetitelje Web stranica i da poboljšamo naše Web stranice. Možete saznati više o LinkedIn Insight na linku: https://business.linkedin.com/marketing-solutions/blog/linkedin-b2b-marketing/2017/how-to-unlock-value-with-the-linkedin-insight

Sigurnost

Mi poduzimamo tržišno standardne mjere predostrožnosti za zaštitu osobnih podataka. Kada naš obrazac za download upita korisnika da pruži osobne podatke, ovi se osobni podaci enkriptiraju i zaštićuju tržišno standardnim enkripcijskim softverom - SSL. Dok ste na sigurnoj stranici, na vrhu web pretraživača (browsera) kao što je Microsoft Internet Explorer se prikazuje ikona bravice.

Na žalost, niti jedan prijenos podataka ili obrada podataka ne mogu biti zajamčeno 100% sigurni. Shodno tome, usprkos našim naporima da zaštitimo osobne podatke, DNV nije u poziciji jamčiti niti garantirati sigurnost osobnih podataka.

Prava Ispitanika

Vi ste ovlašteni iskoristiti neka ili sva od sljedećih prava bez ikakve naplate: 

a. tražiti (i) informaciju čuvaju li se Vaši osobni podaci i (ii) tražiti pristup istima i/ili (iii) duplikate Vaših osobnih podataka koji se čuvaju, uključujući i svrhe obrade, kategorije dotičnih podataka i primatelje ili kategorije primatelja kojima su podaci priopćeni i, kada je to moguće, predviđeno razdoblje kroz koje će se osobni podaci čuvati ili, ako to nije moguće, kriterije koji se koriste za određivanje takvog razdoblja;

b. tražiti odgovarajuće ispravke, uklanjanje ili ograničenje Vaših osobnih podataka, npr. zbog (i) nepotpunosti ili netočnosti osobnih podataka, (ii) zato što više nije potrebno za svrhe u koje su isti prikupljani, (iii) privola temeljem koje se obrada vršila je povučena ili (iv) iskoristili ste prednost postojećeg prava prigovoriti obradi podataka; u slučaju da Vaše osobne podatke obrađuju treće strane, mi ćemo proslijediti Vaš zahtjev za ispravke, uklanjanje ili ograničenje također i tim trećim stranama, osim ako se to pokaže nemogućim ili uključuje neproporcionalnost uloženog truda; 

c. primiti osobne podatke koji se odnose na Vas, a koje ste nam bili dali, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom, strojno čitljivom formatu i prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka s naše strane;  gdje je to tehnički izvedivo, imate pravo da se Vaši osobni podaci prenesu izravno od nas drugom voditelju obrade,

d. odbiti dati i – bez utjecaja na aktivnosti obrade podataka koje su se odvile prije takvog povlačenja – povući Vašu privolu na obradu Vaših osobnih podataka u bilo koje doba;

e. prigovoriti u bilo koje doba da se Vaši osobni podaci koriste za svrhe izravnog marketinga ili – na osnovi onoga što se tiče Vaše posebne situacije, da Vaši osobni podaci budu obrađivani u druge svrhe;

f. ne biti podložni bilo kakvom automatiziranom donošenju pojedinačnih odluka (automatizirane odluke koje se temelje na obradi podataka automatskim sredstvima, u svrhu procjenjivanja nekoliko osobnih aspekata) koje proizvode pravne učinke za Vas ili na sličan način značajno utječu na Vas. 

g. poduzeti pravne radnje vezane za bilo koje povrede Vaših prava u pogledu obrade Vaših osobnih podataka, kao i pravo na pritužbe pred nadležnim nadzornim tijelima za zaštitu podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Revizija Izjave o privatnosti

DNV može izmijeniti ili ažurirati izjavu o privatnosti bez najave. Sve takve promjene stupaju na snagu kada budu objavljene na Web stranicama. Vaša je odgovornost provjeravati postoje li takva ažuriranja. Izjava o privatnosti je posljednji puta ažurirana na datum naveden na početku ove izjave o privatnosti. 

Kontakt podaci

Ako Vas nešto brine vezano za korištenje Osobnih podataka ili imate bilo kakvih pitanja koja se tiču ove Izjave o privatnosti, molimo kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka putem dataprotection@dnv.com ili slanjem povratnog odgovora koristeći istu poštansku adresu koja je navedena niže. DNV Vas na žalost obavještava da samo općeniti upiti o izjavi o privatnosti mogu biti odgovoreni putem e-mail-a.
Želimo Vam ugodno, poboljšano korisničko iskustvo na Web stranicama!

DNV AS Group Communications
Veritasveien 1
1363 Høvik
Norway