ASC Trout norma

Akvakultura je svjetski najbrže rastući sektor proizvodnje proteina za koji se također očekuje da će biti glavni izvor životinjskih proteina. Uzgoj ribe treba se provoditi na odgovoran način kako bi bila ispunjena očekivanja potrošača vezana za održivost hrane iz mora.

Certifikacija prema Aquaculture Stewardship Council (ASC) Trout normi za odgovoran uzgoj dokazuje da na taj izazov imate odgovor te da aktivno radite na korištenju održivih izvora koji su toliko potrebni danas u svijetu. 

Što je ASC Trout norma?

ASC norma za odgovoran uzgoj pastrva razvijena je na okruglim stolovima vođenim od strane World Wildlife Fund (WWF) uz uključenost širokog raspona dionika. Akvakultura je raznolika globalna industrija s određenim zajedničkim izazovima koji uključuju upravljanje potencijalnim utjecajima na lokalne i globalne zajednice i okoliš.  Certifikacijom prema ASC Trout normi ostvarujete mogućnost vjerodostojne komunikacije o svojim odgovornim praksama prema potrošačima i dionicima. Normom za odgovoran uzgoj upravlja ASC, čija je misija postići održivost za okoliš i osigurati društveno odgovorne prakse u sektoru akvakulture korištenjem učinkovitih tržišnih mehanizama koji stvaraju vrijednost duž cijelog lanca. Uzgajivači koji žele dokazati da su njihovi proizvodi rezultat primjene odgovornih praksi uzgoja mogu zatražiti certifikaciju od strane akreditiranog certifikacijskog tijela treće strane, kao što je DNV.

Da bi bili certificirani prema ASC normi uzgajivači pastrva moraju ispuniti niz zahtjeva koji se odnose na planiranje, razvoj i provođenje sustava uzgoja i proizvodnje. Norma je usmjerena na proizvodnju i izravne ulazne elemente za proizvodnju.  Audit i certifikacija odnose se na uzgajalište, a proizvodi od ribe s certificiranog  uzgajališta  smiju biti označeni s  ASC eko-oznakom. Na taj način potrošačima se šalje poruka da je proizvod proizveden na odgovoran način.  Certifikacija dokazuje da se vašim uzgajalištem upravlja na način da se minimiziraju ili eliminiraju utjecaji na okoliš i negativni društveni utjecaji.

Zahtjevi norme usmjereni su na najbolje prakse. Norma teži biti ishodište za kontinuirano poboljšavanje te se stoga periodično ažurira kako bi bila utemeljena na najboljim dostupnim znanstvenim saznanjima, upravljačkim praksama i tehnologijama.

Zašto se certificirati prema normi ASC Trout?

Održivost u sektoru morske hrane, kako u akvakulturi tako i u ribarstvu, iznomno je važna svim sudionicima sektora, uključujući i potrošače. Certifikacija osigurava dokaz dionicima, kupcima i potrošačima da upravljate svojom proizvodnjom na odgovoran način, u skladu s najboljim društvenim praksama i praksama okoliša.  

Po certifikaciji, imate mogućnost na svoje proizvode staviti ASC eko-znak, koji dokazuje da ste usklađeni s normom i radite na izgradnji povjerenja potrošača.  Norma će se s vremenom prilagođavati kako bi uvijek bila vaša podrška  u primjeni najboljih praksi. 

Kako se certificirati?

Da biste se certificirali prema ASC Trout normi morate angažirati  akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane koje provodi certifikacijske audite. Audit ima za cilj provjeriti jeste li usklađeni sa zahtjevima ASC Trout norme. Prije certifikacijskog audita trebate se pripremiti kako biste osigurali da možete dati na uvid svu potrebnu dokumentaciju auditoru. Priprema za certifikacijski audit trebala bi biti pokrenuta najmanje 6 mjeseci ranije.

ASC je razvio check listu za provođenje predaudita zajedno sa svim zahtijevanim dokumentima koji će vam pomoći u pripremi, a dostupni su na www.asc-aqua.org. Certifikacija zahtijeva periodičke audite i dokazivanje kontinuirane usklađenosti s normom. Certifikat je valjan tri godine, a vaše certifikacijsko tijelo provoditi će nadzorne aktivnosti na godišnjoj bazi.

Certifikacija Chain of custody

Organizacije koje žele plasirati ili prerađivati ASC certificirane proizvode iz mora moraju biti certificirane prema chain of custody. ASC eko-oznaka može biti korištena jedino na proizvodima koji se prodaju duž certificiranog lanca u kojem je osigurana sljedivost i integritet certificiranog proizvoda, od farme do stola.  ASC, chain of custody se certificira kroz Marine Stewardship Council (MSC) chain of custody sustav, za koji je DNV također akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane.

Kako vam DNV može pomoći?

DNV je akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane za ASC Trout normu. Naši su stručnjaci među najiskusnijim auditorima u sektoru, te možemo odraditi certifikaciju prema ASC Trout normi za vaše uzgajalište.  DNV je također akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane za MSC/ASC Chain of Custody normu, te može biti podrška u procesu certifikacije svim dijelovima lanca u akvakulturi.  

Zašto biti partner s DNV-om?

DNV je vodeće svjetsko certifikacijsko tijelo. Mi pomažemo tvrtkama u potvrđivanju njihovih organizacija, proizvoda, ljudi, opreme i nabavnih lanaca putem usluga certifikacije, verifikacije, procjena i edukacija. U industriji morske hrane mi pomažemo tvrtkama u svijetu u postizanju izvrsnosti u sigurnosti i kvaliteti hrane, upravljanju okolišem, opskrbnim lancima i održivosti proizvoda. 

Partnerstvom s našim klijentima zajedno gradimo održivo poslovanje i povjerenje zainteresiranih strana. Naši su auditori vrlo iskusni i dobro poznaju sektor akvakulture i njegove specifičnosti.