Dobrovoljna certifikacija proizvoda

Certifikacija proizvoda naglašava specifične karakteristike proizvoda koji čine razliku među sličnim proizvodima na tržištu. Podržava vjerodostojnost proizvoda i njihovu kvalitetu. Certifikacija proizvoda označava nešto više od same kvalitete i sigurnosti, ona je i prezentacija jedinstvenosti samog proizvoda.

Da biste certificirali proizvod znači pismeno potvrditi njegovu sukladnost sa tehničkom specifikacijom prema unaprijed definiranoj metodi i unutar postavljenih granica izdrživosti. Certifikat  i certifikacijska markica na etiketi proizvoda su najbolji način komunikacije zahtjeva kupaca. 

Odluka o dobrovoljnoj certifikaciji znači predanost kontinuiranom poboljšanju. Ono je važno zbog obveze održavanja uspostavljenog sustava kvalitete kroz neovisne nadzorne audite. Kada se provodi dobrovoljna certifikacija, karakteristike proizvoda se jamče u skladu s EN 45011/ISO 65 smjernicama.

Što je dobrovoljna certifikacija proizvoda? 

Dobrovoljna certifikacija se može odnositi na prepoznate norme poput ISO-a (Međunarodna organizacija za standardizaciju) ili DNV-ove vlastite norme sa tehničkom specifikacijom.

Tehničke specifikacije proizvoda su javni dokument koji opisuje značajne karakteristike proizvoda, plan uzoraka, ako je primjenjivo, i analitičku metodu koja se koristi za verifikaciju.

U svim slučajevima, certifikacija uključuje procjenu sustava kvalitete, nadzor procesa proizvodnje i testiranje uzoraka proizvoda. Uzorci se ponovo procjenjuju prema parametrima koji se temelje na karakteristikama proizvoda i dopuštenoj razini rizika za proizvođača i kupca.

Zašto je certifikacija dobra za moje poslovanje? 

U razvijenim zemljama potrebe kupaca uglavnom nisu više povezane sa količinom hrane. Postoji, naprotiv, povećani interes za sigurnošću hrane, nutritivnim i tehnološkim karakteristikama prehrambenih proizvoda koje kupujemo. 

Kupci žele znati više o specifičnim karakteristikama proizvoda koje ih razlikuju od sličnih proizvoda na tržištu. Da biste certificirali proizvod znači naglasiti upravo te karakteristike koje razlikuju proizvode, te potvrditi predanost Vaše tvrtke ka kontinuiranoj potrazi za višim standardima.

Certifikacija proizvoda je i važno marketinško sredstvo te korisna poslovna reklama koja prezentira Vaš proizvod na nov način na tržištu,  i prema poslovnim partnerima.

Prvi pozitivan učinak je povećanje vrijednosti Vašeg branda koje može odigrati značajnu ulogu u povećanju kupaca, a time i prihodu tvrtke.

Kako se mogu pripremiti za certifikaciju?

Organizacija mora identificirati karakteistike proizvoda koje, kada su jednom potvrđene, dodaju vrijednost samom proizvodu.

Slijedeći korak je planiranje proizvodnog procesa i dokumentiranje rezultata u tehničkoj mapi proizvoda.  Tehnička mapa je dokument tvrtke povjerljive prirode. U njoj se opisuje proizvodnja i kontrolni procesi koji su se poduzeli kako bi dobili željeni rezultat.

Proces planiranja uključuje:

  • Uspostavljanje potrebnih procesa za proizvodnju i osiguranje odgovarajućih resursa,
  • Identificiranje odgovarajuće verifikacije, validacije, nadzora, inspekcije i testiranja specifičnih za proizvod, i kriterije sukladnosti proizvoda, 
  • Identificiranje zapisa koji su potrebni kako bi pružili dokaz da su procesi proizvodnje usklađeni sa primjenjivim zahtjevima.

Više informacija

  Putovanje ka sigurnom i održivom lancu opskrbe hranom

Putovanje ka sigurnom i održivom lancu opskrbe hranom

Preuzmite naš letak

  Dobrovoljna certifikacija proizvoda

Dobrovoljna certifikacija proizvoda

Preuzmite naš letak