Skip to content

GLOBALG.A.P. Standard lanca skrbništva

Osigurajte transparentnost u cijelom lancu opskrbe i jamčite integritet svog proizvoda kako biste neprestano osiguravali povjerenje kupaca.

Osigurava odvajanje i sljedivost, a time i integritet statusa certifikata GLOBALG.A.P. vašeg proizvoda tijekom cijelog životnog ciklusa. Od farme do restorana ili tržišne police, transparentnost u cijelom lancu opskrbe omogućuje pouzdanu komunikaciju s vašim kupcima.

Standard se primjenjuje na sve proizvođače, trgovce na malo, maloprodajne trgovine i lance restorana koji rukuju proizvodima s certifikatom GLOBALG.A.P., a certifikacija potvrđuje da je proizvod nabavljen s farmi s certifikatom GLOBALG.A.P.

Što je GLOBALG. A.P Standard lanca skrbništva

Standard lanca skrbništva GLOBALG.A.P. ključan je za sve proizvođače i trgovce koji rukuju proizvodima s certifikatom GLOBALG.A.P. Certifikacija osigurava da svaki proizvod koji je nositelj GGN broja ili se prodaje kao proizvod s certifikatom GLOBALG.A.P. potječe od farmi s certifikatom GLOBALG.A.P.

Standard identificira status proizvoda od početka do kraja ciklusa. Njime se utvrđuju strogi zahtjevi za rukovanje certificiranim proizvodima i za pravilno odvajanje certificiranih od necertificiranih proizvoda u jedinicama za obradu.

Certifikacija pruža razinu transparentnosti i integriteta koja daje dodanu vrijednost proizvodima i robnim markama na tržištu te povećava povjerenje kupaca.

Prednosti certificiranja

Certifikacija prema standardu GLOBALG.A.P. CoC od strane neovisne treće strane poput DNV-a provjerava integritet lanca opskrbe, a time i proizvode. Kao rezultat toga, vi:
  • Osiguravate transparentan lanac opskrbe kroz cijeli lanac - od farme do trgovine, sortiranja, pakiranja te skladištenja na policama trgovaca - sve do krajnjeg potrošača.
  • Izgrađujete povjerenje u performanse svog sustava interno i izvana primjenom učinkovitih načela upravljanja procesima.
  • Primjenjujete strukturirani pristup stalnom poboljšanju procesa i usmjeravanju na važne aspekte, što može poboljšati kvalitetu proizvoda i smanjiti troškove.
  • Povećavate povjerenje i zadovoljstvo kupaca, što zauzvrat može dovesti do boljeg i lakšeg pristupa tržištu.

Početak rada

Da biste bili certificirani, prvo morate implementirati učinkovit sustav proizvodnje CFM-a u skladu sa zahtjevima standarda - od GLOBALG.A.P. dostupan je kontrolni popis pitanja koji može pomoći u samoprocjeni. DNV je akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane i može vam pomoći tijekom cijelog putovanja počevši od relevantne IFA obuke do samoprocjene, analize odstupanja i usluga certificiranja.

Više informacija

 

Implementacija lanca nadzora

Posjetite GLOBALG.A.P. web stranica.

  Edukacije

Edukacije

Odgovarajući uvid u aktivnom okruženju za učenje

  Vaša dodana vrijednost

Vaša dodana vrijednost

Saznajte više o digitalnom korisničkom iskustvu