Skip to content

ASC Feed – norma za životinjsku hranu

Osigurati da tvornice životinjske hrane ispunjavaju stroge ekološke i društvene zahtjeve, nabaviti sastojke od društveno odgovornih dobavljača i koristiti ekološki prihvatljive sirovine. Staviti naglasak na holistički način zahtijevajući odgovornu nabavu svih glavnih sastojaka životinjske hrane.

Norma za životinjsku hranu  preuzima ASC-ov pristup odgovorne akvakulture i proširuje ga na mlinove koji proizvode hranu za životinje, kao i na dobavljače sastojaka.

Na snazi od siječnja 2023., ASC Feed norma bavi se jednim od najvećih potencijalnih utjecaja na akvakulturu, proizvodnjom hrane za životinje, i to na holistički način zahtijevajući odgovorno nabavu svih glavnih sastojaka hrane za životinje.

Tvornice životinjske hrane sada se mogu ocijeniti prema ASC Feed normi koja potrošačima jamči da je hrana koja se koristi na ASC certificiranim farmama nabavljena na odgovoran način – bilo da uključuje morske ili kopnene sastojke.

Što je ASC feed - norma za životinjsku hranu?

ASC Feed norma za životnjsku hranu jasno daje do znanja da dok certificirani mlinovi moraju nabavljati sve veće količine životinjske hrane s ekološki održivim sastojcima, sastojci morskog podrijetla, zapravo, čine manjinu, sa oko  75% globalnih sastojaka dobivenih iz poljoprivrede – od usjeva kao što su soja, pšenica i riža. Te namirnice pak imaju svoj utjecaj, posebice krčenje šuma i prenamjenu zemljišta, koji se često zanemaruju u raspravama o industriji.

Za sastojke biljnog podrijetla, kao i za one morskog podrjetla mlinovi će morati bilježiti i prijavljivati sve one koji sačinjavaju više od 1% udjela u smjesi i morati će poduzeti korake koji dokazuju da su sastojci odgovorno nabavljeni. Ono što je ključno jest da će mlinovi morati procijeniti rizik utjecaja pojedinog sastojka na krčenje šuma ili prenamjenu zemlje i morati će se posvetiti prijelazu na lanac opskrbe bez ovih, ključnih, negativnih utjecaja.

Ova norma je na snazi od siječnja 2023., od kada se tvornice stočne hrane mogu certificirati. Farme će do siječnja 2025. morati prijeći na hranu za životinje usklađenu s ASC-om a kako bi nastavile ispunjavati zahtjeve ASC normi za farme.

More information

  Edukacije

Edukacije

Odgovarajući uvid u aktivnom okruženju za učenje

  Vaša dodana vrijednost

Vaša dodana vrijednost

Saznajte više o digitalnom korisničkom iskustvu

 

ASC standard za hranu za životinje

Posjetite ASC web stranicu

 

ASC standard za hranu za životinje dokument

Preuzmite standardni dokument ASC feeda - verzija 1.01 siječanj 2023

 

ASC Feed Interpretation Manual

Preuzmite ASC Feed Interpretation Manual