GLOBALG.A.P. IFA – Fruit & Povrće

Poboljšajte kvalitetu svojih proizvoda od voća i povrća i dosljedno ispunite očekivanja kupaca u pogledu sigurnosti i održivosti hrane.

Certificiranje vašeg Integrated Farm Assurance (IFA) sustava za voće i povrće pokazuje vašu predanost dobroj poljoprivrednoj praksi, uključujući proizvodnju i marketing sigurne hrane, uz zaštitu oskudnih resursa. To podrazumijeva kontinuirano poboljšanje i zadovoljstvo kupaca. To su opipljive prednosti koje igraju važnu ulogu u izgradnji održivog poslovanja.

Standard Integrated Farm Assurance – Voće i povrće pruža posebne zahtjeve za sustav upravljanja farmom koji će poboljšati vašu sposobnost dosljedne isporuke proizvoda koji zadovoljavaju zahtjeve kupaca, kao i zakonske i regulatorne zahtjeve.

Što je GLOBALG.AP IFA – Voće i povrće

GLOBALG.AP je globalno priznati standard za pre-farm vrata za osiguranje kvalitete i sigurnosti konačnog proizvoda. GLOBALG.AP IFA Standard je izgrađen na sustavu modula koji omogućuje proizvođačima da se certificiraju za nekoliko pod-područja u jednoj reviziji. Sastoji se od:

Opći propisi koji određuju kriterije za uspješnu provedbu Control Points and Compliance Criteria (CPCC) kao i smjernice za provjeru i regulaciju norme. Ovi kriteriji definiraju zahtjeve za postizanje standarda kvalitete koje zahtijeva GLOBALG.AP

Standard za voće i povrće je podpodručje modula usjeva koji je sam po sebi jedan od tri modula opsega (druga dva glavna modula obuhvata akvakulturu i stočarstvo) izgrađen na osnovnom modulu svih farmi i posebno se fokusira na voće i povrće.

Podpodručje voća i povrća pokriva cijeli proces poljoprivredne proizvodnje certificiranog proizvoda, od biljke u zemlji do neprerađenog krajnjeg proizvoda.

  • Promiče mjere za sve proizvođače voća i povrća koje osiguravaju sigurnost i dobrobit radnika u hrani i farmi, sljedivost proizvoda i proizvodnih zapisa, ekološku svijest, minimiziranje agrokemijskih inputa (gnojiva, kontrola štetočina i korova), integrirano upravljanje usjevima (ICM), učinkovito korištenje resursa (tla i vode) i usklađenost s domaćim i međunarodnim propisima

Prednosti dobivanja certifikata

Certificiranje GLOBALG.AP IFA – Voće i povrće od neovisne treće strane potvrđuje učinkovitost dobre poljoprivredne prakse i implementiranog poljoprivrednog sustava kao i održivost poljoprivrednih aktivnosti.

Kao rezultat:

  • Implementirajte strukturirani pristup stalnom poboljšanju procesa i znajući gdje usredotočiti napore. To može poboljšati kvalitetu proizvoda i smanjiti troškove.
  • Povećajte povjerenje i zadovoljstvo kupaca, što zauzvrat može dovesti do boljeg i lakšeg pristupa tržištu.
  • Steknite značajnu konkurentsku prednost ispunjavanjem poslovnih zahtjeva kupaca, dobavljača i podizvođača za certificiranje poljoprivrednog sustava kako biste poslovali s njima.

Početak rada

Da biste dobili certifikat, najprije morate implementirati potrebne module u sustav koji je u skladu sa zahtjevima standarda. DNV je akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane i može vam pomoći na cijelom putu, počevši od relevantne IFA obuke do samoprocjene, analize nedostataka i usluga certificiranja.

Saznajte više o tome kako započeti na putu do certifikacije.

Više informacija

  GlobalG.A.P IFA Fruit and Vegetables

GlobalG.A.P IFA Fruit and Vegetables

Preuzmite letak

  Edukacije

Edukacije

Odgovarajući uvid u aktivnom okruženju za učenje

  Vaša dodana vrijednost

Vaša dodana vrijednost

Saznajte više o digitalnom korisničkom iskustvu

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Posjetite GFSI stranice