Skip to content

Novi ISO 9001 ukratko

Više od milijun organizacija u oko 170 zemalja certificirane su prema međunarodnoj normi za upravljanje kvalitetom ISO 9001. Zašto je ova norma tako dobro prihvaćena u svijetu i zašto se mijenja?

Svaka organizacija treba procese i postupke s ciljem ostvarenja poslovnih rezultata. Organizacije koje nemaju uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom trebale bio ga primijeniti i na taj se način usporediti s najboljom svjetskom praksom koju u području upravljanja kvalitetom predstavlja ISO 9001. 

Koje su koristi za poslovanje?

Neke od ključnih koristi norme su sljedeće:

 • Pooljšanje u konzistentnosti rezultata pojedinih aktivnosti
 • Smanjenje troškova
 • Motivacija zaposlenika kroz ciljeve
 • Poticanje interne inovativnosti i kreativnosti
 • Prevencija internih poteškoća u komunikaciji
 • Omogućava da organizacija brzo djeluje na prilike

Zašto promjena norme?

Svakih 3-5 godina norma prolazi kroz revizije. U rujnu 2015 objavljena je nova revizija kao odgovor na trendove i potrebe industrija i kupaca. 

Norma je izmijenjena zbog:
 • Prilagodbe promjenama u svijetu
 • Potrebe za time da oslikava kopmpleksno okruženje u kojem organizacije djeluju
 • Potrebe za pružanjem konzistentnog temelja za budući razvoj i održivost
 • Potrebe za usklađivanje različitih sustava upravljanja

Ključne promjene

Neke od ključnih promjena u normi su sljedeće:

 • Povećana uključenost vodstva u sustav upravljanja
 • Norma oslikava koncept razmišljanja na bazi rizika i preventivnih aktivnosti 
 • Jendostavniji jezik, zajednička struktura i terminologija s drugim sustavima upravljanja
 • Usklađivanje politika i ciljeva sa strategijom

Za detaljniji pregled promjena molimo pogledajte donji link "Novi ISO 9001 i ISO 14001 – Ključne promjene i tranzicija" .

 

Pitanja o ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 revizijama?

Uključite se u našu LinkedIn grupu i povežite se sa stručnjacima

 

Nova norma ISO 9001 i ISO14001 - Ključne promjene i tranzicija

 

Business Assurance blog - GoingSustainable

Novosti, trendovi, ideje i pogledi kako postići održivo poslovanje.

 

Budućnost sustava upravljanja

Zajedno s nama stvarajte budućnost sustava upravljanja

Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas