Dodavanje klimatskih promjena ISO standardima sustava upravljanja

ISO organizacija je objavila izmjenu mnogih postojećih i novih standarda sustava upravljanja. Promjena uključuje tekst koji zahtijeva od tvrtki da razmotre relevantnost rizika od klimatskih promjena u svojoj analizi konteksta organizacije i potreba zainteresiranih strana.

Promjena je uslijedila nakon ISO Londonske Deklaracije u kojoj se ISO organizacija obvezuje boriti protiv klimatskih promjena i doprinijeti klimatskom programu. 

Za neke standarde rizici od klimatskih promjena možda nisu ono što vam prvo padne na pamet. Namjera ISO-a nasilno storiti poveznicu  već osigurati da svaka organizacija uključi klimatske promjene kao dio svoje kontekstualne analize i, ako to smatra relevantnim, uzme ih u obzir u osmišljavanju i implementaciji sustava upravljanja. 

Razumijevanje konteksta organizacije te potreba i zahtjeva zainteresiranih strana već je obvezno i navedeno u poglavlju 4  - Harmonizirane strukture ISO standarda. Jedina nova aktivnost, kao takva, jest da se klimatske promjene kao tema uvijek moraju smatrati dijelom te analize. 

Koji standardi su uključeni?

Amandman o klimatskim promjenama  primjenjuje se na sve ISO standarde sustava upravljanja Tipa A, odnosno na one koji određuju zahtjeve i one prema kojima se tvrtke mogu certificirati.  To uključuje sljedeće standarde:  ISO 14001, ISO 15378, ISO 19443, ISO 21001, ISO 22000, ISO 22301, ISO 28000, ISO 29001, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 9001, ISO/IEC 20000  i ISO/IEC 27001. (Ovdje možete naći cjeloviti popis standarda iz obavijesti  IAF and ISO organizacija)

Svojstvena važnost  klimatskih promjena uvelike će se razlikovati za različite standarde zbog različitih područja primjene i namjene. Relevantnost će ovisiti i o čimbenicima kao što su lokacija i priroda organizacije, npr. poslovni sektor, vrsta procesa, proizvoda i usluga itd.

Koji je uvjet? 

Amandman je uključen u 4. poglavlje  harmonizirane strukture (Dodatak 2. Annex SL u ISO/IEC direktivama, dio 1. konsolidiranog dodatka ISO-u):

  • 4.1 Razumijevanje organizacije i njezina konteksta u kojem se dodaje sljedeća rečenica: "Organizacija će utvrditi jesu li klimatske promjene relevantno pitanje" i 
  • 4.2. Razumijevanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana ako se doda sljedeća rečenica: "NAPOMENA: Relevantne zainteresirane strane mogu imati zahtjeve povezane s klimatskim promjenama". 

Ukratko, novim zahtjevom propisano je da organizacije odrede  jesu li klimatske promjene relevantna tema i imaju li relevantne zainteresirane strane zahtjeve povezane s klimatskim promjenama. Ako se utvrdi da je to relevantna tema, u razvoju i provedbi sustava upravljanja potrebno je razmotriti klimatske promjene. Ako već imate sustav upravljanja certificiran prema ISO standardu, već provodite ovu vrstu kontekstualne analize.  Jedina razlika je u tome što klimatske promjene uvijek moraju biti tema koja se razmatra u vašoj analizi i, ako se utvrdi da je relevantna, biti dio vašeg sustava upravljanja. 

Staklenički plinovi, globalno zatopljenje i klimatske promjene na dnevnom su redu više od 30 godina, uključujući vlade, nadležna tijela, poduzeća, nevladine organizacije i društvo u cjelini. Negativni učinci emisija su očiti, a doprinosi svih su ključni. 

Mnoge organizacije već su utvrdile kako klimatske promjene utječu na njihovo poslovanje. Za one koji to tek trebaju učiniti, ovo bi mogla biti prilika da počnu procjenjivati rizike od klimatskih promjena i opremiti sustave upravljanja kako bi pomogli u rješavanju izazova.  

DNV auditori uključit će te dodatke u buduće revizijske aktivnosti pri procjeni tih dijelova sustava upravljanja.