ISO 45001 - Zdravlje i sigurnost na radu

Pokažite svoju predanost stvaranju boljih i sigurnijih radnih uvjeta.

Ljudi i dalje svaki dan umiru od nesreća ili bolesti povezanih s radom. Štoviše, važnost rješavanja psihosocijalne dobrobiti radnika sve je veća na korporativnim agendama tijekom pandemije. Osigurati sigurnost zaposlenika i smanjiti rizike na radnom mjestu sve je važnije za osiguranje zdrave tvrtke.

ISO 45001 je međunarodna norma o zdravlju i sigurnosti na radu (OH&S), koja postavlja zahtjeve za izgradnju dobrog sustava upravljanja. U kombinaciji sa smjernicama ISO 45003 o psihosocijalnom zdravlju i sigurnosti, tvrtke mogu smanjiti rizike na radnom mjestu i stvoriti sigurnije, zdravije radne uvjete uzimajući u obzir sve aspekte. Dodatno, ISO 45001 podržava tvrtke u osiguravanju usklađenosti i ispunjavanju zakonskih obveza.

Što je ISO 45001

ISO 45001 primjenjiv je na bilo koju vrstu organizacije - velike ili male - unutar bilo kojeg poslovnog sektora. Temelji se na OHSAS 18001 i drugim priznatim OH&S standardima i konvencijama. Zamijenio je OHSAS 18001 2018. godine kao glavni međunarodni standard; prijelazni rok određen je do rujna 2021. ISO 45001 primjenjuje ISO strukturu visoke razine (HLS), koja definira strukturu za sve ISO standarde olakšavajući integraciju s drugim generičkim standardima sustava upravljanja.  To koristi tvrtkama koje su već certificirane prema standardima kao što su ISO 9001 i ISO 14001. Na temelju već dobro uspostavljenih načela upravljanja Planiraj-Učini-Provjeri-Djeluj, ISO 45001 zahtijeva od organizacije da:
  • identificira opasnosti i procijeni rizike za zdravlje i sigurnost na radu koji se odnose na njegove aktivnosti i usluge
  • odredi potrebne kontrole
  • postavi jasne ciljeve i ciljeve za poboljšanje svoje učinkovitosti OH&S-a.
To uključuje prepoznavanje i poštivanje primjenjivih zakonskih i drugih zahtjeva. ISO 45001 uključuje značajne promjene u odnosu na prethodni standard. Kliknite ovdje kako biste pročitali više o promjenama.

Prednosti certifikacije

U mnogim je zemljama sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu zakonski zahtjev i tvrtke moraju izvještavati o uspješnosti. Certifikacija prema ISO 45001 od strane neovisne strane kao što je DNV dokazuje da imate zakonski usklađen sustav i potiče daljnji napredak. Certifikacija ISO 45001 omogućava vašoj organizaciji da:
  • Uspostavi i neprekidno poboljšava sustav upravljanja OH&S-om kako biste eliminirali ili smanjili rizik za osoblje i druge zainteresirane strane izložene opasnostima povezanim s vašim aktivnostima ili uslugama.
  • Sustavno radi na poboljšanju učinka zdravlja i sigurnosti na radu i sprječavanju (ponovnog) pojavljivanja nesreća i incidenata.
  • Osigura njegovu usklađenost s navedenom politikom OH&S-a i pokaže sukladnost prema drugima.
  • Se kontinuirano usklađuje s primjenjivim zakonskim zahtjevima OH&S-a.

Početak rada

Kako biste dobili certifikat, prvo morate implementirati sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu koji je u skladu s ISO 45001. Kao akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane, DNV vas može podržati od početne obuke i analize nedostataka, do alata za samoprocjenu i bilo koje vaše potrebe za certifikacijom. DNV pruža IRCA akreditirane tečajeve za ISO 45001 i nudi posebnu obuku za ISO 45003.
  Edukacije

Edukacije

Odgovarajući uvid u aktivnom okruženju za učenje

  Vaša dodana vrijednost

Vaša dodana vrijednost

Saznajte više o digitalnom korisničkom iskustvu