ISO 22301 - Upravljanje kontinuitetom poslovanja

Izgradite otpornost i provjerite jeste li opremljeni za nastavak poslovanja kada se suočite s velikim događajima ili incidentima.

Poremećaj poslovanja ključna je briga za mnoge rukovodioce. Uz sve veću dinamiku i sve širu sliku rizika organizacije moraju kontinuirano širiti svoje uvide i saznanja o rizicima kojima su isložene. Imati plan više nije dovoljno. Organizacije moraju znati za što se sve moraju pripremati te u kojim područjima štiriti svoje razumijevanje kritičnih rizika kako bi održale svoje poslovanje pod bilo kojim okolnostima. 

Kibernetički napadi, IT kvarovi, poplave, požari, veliki problemi u lancu opskrbe ili pandemija mogu predstavljati značajne prijetnje za nastavak poslovanja za bilo koju tvrtku. Standard sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja ISO 22301 pruža međunarodne najbolje prakse koje vam pomažu da odgovorite i učinkovito se oporavite od poremećaja.

Što je ISO 22301

ISO 22301 je relevantan za svaku organizaciju, veliku ili malu, koja djeluje u bilo kojem industrijskom sektoru. Pandemija je naglasila kako se može utjecati na svakoga.

Međutim, to može biti osobito važno za tvrtke u visokorizičnim okruženjima kao što su komunalne usluge, financijske usluge, nafta i plin, auto industrija, telekomunikacije te proizvodnja hrane i pića. Isto vrijedi i za organizacije u kojima je nastavak poslovanja kritičan, kao u javnom sektoru.

Pružajući zahtjeve za sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja, ISO 22301 pomaže vam bolje razumjeti svoju organizaciju i provesti strategiju kontinuiteta poslovanja.

Izgradite sigurnost i otpornost kako biste osigurali da:

 • Održavate plan upravljanja kontinuitetom
 • Zaštitite imovinu, promet i dobit
 • Ispunite zakonske i regulatorne zahtjeve
 • Nadzirete i testirate svoju razinu pripremljenosti
 • Smanjite troškove osiguranja od prekida poslovanja

Prednosti stjecanja certifikata

Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja usklađen sa standardom ISO 22301 općenito daje jasan i detaljan pogled na to kako organizacija djeluje. Nudi vrijedan uvid koristan za strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje lancem opskrbe, poslovnu transformaciju i upravljanje resursima.

Ostale prednosti su:

 • Bolje razumijevanje kritičnih problema i ranjivih područja
 • Povećana organizacijska otpornost kroz suradnju među timovima
 • Smanjeni troškovi i manji utjecaj na poslovanje u slučaju događaja koji izazivaju prekid
 • Troškovne koristi od smanjenih premija osiguranja
 • Dosljedan pristup u cijeloj organizaciji
 • Pokazivanje kupcima, dobavljačima i regulatorima da postoje sustavi i procesi kontinuiteta poslovanja

Početak rada

Certifikacija uvijek počinje razumijevanjem standarda i implementacijom sustava upravljanja koji je usklađen. Kao akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane, DNV može pružiti relevantnu obuku, samoprocjenu, analizu nedostataka i certifikaciju.

Više informacija

  ISO 22301

ISO 22301

Preuzmite letak

  Edukacije

Edukacije

Odgovarajući uvid u aktivnom okruženju za učenje

  Vaša dodana vrijednost

Vaša dodana vrijednost

Saznajte više o digitalnom korisničkom iskustvu