DNV GL

Zašto certifikacija sustava upravljanja?

Danas se tvrtke bez obzira na veličinu, suočavaju sa zahtjevima za sve većom profitabilnošću, kvalitetom i tehnologijom održivog razvoja. Kako bi se ti pritisci pretvorili u komparativne prednosti mora se razviti učinkovit sustav upravljanja krojen prema Vašim poslovnim procesima, koji se kontinuirano koristi za postizanje i poboljšanje aktivnosti.

Certification by DNV GL

Društvo i potrošači sve su manje tolerantni na rizike. Institucije i zakonodavci reagiraju čvršće i ozbiljnije pravilima i zahtjevima za detaljnijim izvještavanjem. Kao rezultat, tvrtke su prisiljene prilagoditi se novoj stvarnosti, gdje je sukladnost sa zakonskim zahtjevima postao minimum zadovoljavanja normi.

Tvrtke koje se žele istaknuti idu puno dalje od samog zadovoljavanja zahtjeva kako bi razvile konkurentnu strategiju. Upravljanje rizicima i procesima postaje jedini način da tvrtka bude korak ispred ostalih. 

Sustav upravljanja za kontinuirano poboljšanje

Tvrtke razvijaju procese i norme da bi mjerile i savladavale izazove s kojima se suočavaju. Kako bi izvukle punu vrijednost iz svojih sustava upravljanja gledaju na sustave kao sredstvo za upravljanje promjenama i poboljšanja umjesto da zadržavaju status quo. Holistički pristup učinkovitom sustavu upravljanja daje dodatnu vrijednost poslovanju objedinjujući pitanja kvalitete, okoliša, zdravlja i sigurnosti. Na taj se način doprinosi boljem, jeftinijem i bržem poslovanju kroz razvoj i zreo sustav.

Tvrtke koje tek započinju s jednim sustavom (npr. sustavom kvalitete) mogu naravno i kasnije integrirati ostale sustave kao što su sustav upravljanja okolišem, energijom, zdravljem i sigurnošću i sl.

Norme sustava upravljanja daju naglasak na kontinuirano poboljšanje. Uvođenje sustava upravljanja daje vam priliku da se fokusirate na optimizaciju područja koje su najvažnije vama i zainteresiranim stranama.


Zašto certificirati svoj sustav upravljanja? 

Želja za uspjehom na tržištu često je glavni razlog za certifikaciju.

Drugi su razlog zakonski zahtjevi i globalizacija. Zahtjevi dioničara za sofisticiranijim procesima također su važan razlog. Takve tvrtke traže ocjenu i certifikaciju treće strane kao sredstvo za dokazivanjem usklađenosti.

Najsnažniji razlog za certifikaciju je to što vodstvo tvrtki vidi dodatnu vrijednost u dobivanju ocjene od nezavisne treće strane, koja izvještava o svojim pronalascima i kao rezultat dodjeljuje certifikat. Vodstvo tvrtke mora biti korak ispred i ne može dopustiti da nezgode uzrokovane nedostatkom kontrole utječu na ugled tvrtke.

Danas su organizacije izložene puno detaljnijem praćenju poslovanja od strane dionika i šire javnosti. Zahtjev za transparentnim utjecajem na okoliš, sigurnost i kontinuirano poboljšanje odnosi se na svaku tvrtku u svijetu, neovisno o njenoj veličini ili geografskoj lokaciji.

Način na koji tvrtka pokazuje kako upravlja rizicima ključan je za dobivanje povjerenja. Implementacija i certifikacija sustava upavljanja govori vašim dionicima da ste na putu kontinuiranog poboljšanja u pitanjima kvalitete, okoliša i sigurnosti. Vanjska ocjena pritom pomaže u provođenju kontinuiranog poboljšavanja vlastitih strategija i djelovanja. Izbor pravog certifikacijskog tijela garantiara vam objektivnu ocjenu treće strane te vas vodi dalje od samo certifikacije ka pristupu koji se temelji na rizicima i kontinuiranom poboljšanju. 

Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas