Skip to content

Proces certifikacije

Što je akreditirana certifikacija?

Certificirani sustav upravljanja podržava vaš put prema poboljšanju poslovanja i otpornosti. Često se koristi kao uvjet ugovora. Ali što je akreditirana certifikacija i kako funkcionira proces certifikacije?

Što je akreditacija? 

Akreditacijom se potvrđuje kompetentnost certifikacijskog tijela/registrara. Kako bi se ispunili kriteriji akreditacije, tijelo za akreditiranje procjenjuje certifikacijsko tijelo/registrara kako bi provjerilo je li certifikacijsko tijelo/registrar u skladu s postojećim zahtjevima. Ovo je način na koji nadležna tijela vrše audit auditora, uključujući certifikacijska tijela kao što je DNV.

Što je certifikat treće strane?

Akreditirana certifikacija sustava upravljanja koristi se za dokazivanje usklađenosti sa standardom na pouzdan način. Korištenje akreditiranog certifikacijskog tijela/registrara treće strane pokazuje da auditirana tvrtka ispunjava traženi standard kvalitete koji je postavilo tijelo za akreditiranje.

Metodologija certifikacije temeljena na riziku 

Certifikacija temeljena na riziku naš je ekskluzivni pristup certifikaciji svih sustava upravljanja. Znati gdje usmjeriti napore za poboljšanje ključno je za preuzimanje kontrole nad elementima rizika koji mogu ugroziti vaš poslovni uspjeh. Prije početka audita dajete podatke o tome koji su operativni procesi najvažniji za vaš poslovni uspjeh. Mi procjenjujemo koliko dobro vaš sustav upravljanja podržava vaša fokusirana područja.

Naš pristup certificiranju temeljenom na riziku kroji proces za procjenu vaših odabranih poslovnih rizika uz usklađenost sa zahtjevima standarda. Rezultat je i dalje certifikat – ako se utvrdi da je sustav upravljanja usklađen – ali s dodatnom dimenzijom vašem putu poboljšanja.

Kako mogu dobiti certifikat od DNV-a?

Uspješan sustav upravljanja je onaj koji se neprekidno poboljšava. Vaš sustav upravljanja i certifikat moraju se održavati. Stoga se akreditirana certifikacija sastoji od ciklusa u 3 koraka:

  • Inicijalna certifikacija
  • Godišnje održavanje certifikata.
  • Ponovno certificiranje svake 3 godine.

Inicijalna certifikacija

1. Dijalog za unos

Kako bismo prilagodili audit, moramo znati što je važno za vašu organizaciju. Moramo dobiti jasno razumijevanje vaše poslovne strategije i uvjeta koji utječu na vašu sposobnost da postignete navedenu strategiju. Nakon toga se identificiraju 1-3 fokusirana područja na koja će se audit usredotočiti. Fokusirana područja trebaju biti povezana sa sustavom upravljanja i odražavati rizike ili prilike koje su vam najvažnije. Dogovaranje fokusiranih područja zajednički je napor, a naši auditori mogu pomoći u predlaganju fokusiranih područja ako je potrebno. U ovoj fazi trebalo bi biti uključeno najviše rukovodstvo.

2. Pregled dokumentacije 

Naš vodeći auditor ocjenjuje dokumentaciju vašeg sustava upravljanja. Izvješće o pregledu dokumentacije sažima sve pronalaske iz ovog procesa.

Izvješće pokazuje je li vaša organizacija spremna nastaviti s certifikacijskom auditom. Pregled dokumentacije može se obaviti prije ili u sklopu inicijalnog posjeta.

3. Inicijalni posjet

Prije stvarnog certifikacijskog audita, obično ćemo obaviti preliminarni posjet vašoj organizaciji. Inicijalni posjet može se kombinirati s dokumentacijskim auditom. Svrha inicijalnog posjeta je dvostruka:

  • Za provjeru vaše spremnosti za certifikacijski audit, odnosno za pregled vašeg priručnika, provjeru postupaka, za pregled vaših objekata, te ukratko za provjeru implementaciju vašeg sustava upravljanja.
  • Pregledati unos fokusiranog područja i dogovoriti jedno do tri određena fokusirana područja na koja će se audit usredotočiti.

Na temelju toga dogovara se opseg i plan audita.

4. Certifikacijski audit

Certifikacijski audit sastoji se od neformalnih intervjua, pregleda, zapažanja sustava u radu i pregleda relevantne dokumentacije. Tijekom ovog procesa procjenjujemo stupanj usklađenosti vašeg sustava upravljanja sa zahtjevima izabranog standarda i performanse identificiranih fokusiranih područja. Kada utvrdimo da je usklađen, izdajemo certifikat. Pronalasci, uključujući nesukladnosti, i zaključci prezentirani su na kraju audita na završnom sastanku i uključeni u izvještaj s audita. Nakon audita trebate riješiti i odgovoriti na nesukladnosti u dogovorenom roku.

5. Odluka o certifikaciji i izdavanje potvrde

Naš vodeći auditor će provjeriti jeste li ispravno riješili nesukladnosti. Na temelju pozitivnog ishoda, on/ona će preporučiti certifikaciju. Odluka o certifikaciji donosi se nakon neovisnog internog pregleda DNV-a. Nakon pozitivne odluke, certifikat ćete dobiti ubrzo nakon toga.

Godišnje održavanje certifikata

U ovoj ste fazi završili inicijalnu certifikaciju i možete prijeći na održavanje vašeg certifikata.

Opseg certifikacije možda će se morati promijeniti tijekom trogodišnjeg ciklusa certificiranja. U slučaju proširenja opsega, proces će se ponovno pokrenuti u odjeljku 2 s pregledom dokumentacije (ako je potrebno) i dalje će slijediti uobičajeni proces iz odjeljka 4 s (proširenje opsega) certifikacijskim auditom.

Periodički auditi

Svaki izdani certifikat ima rok trajanja od tri godine. Nakon certificiranja, izradit ćemo periodički raspored audita za redovite audite tijekom trogodišnjeg razdoblja. Ovi auditi potvrđuju stalnu usklađenost vaše tvrtke s određenim zahtjevima standarda dok se ponovno procjenjuju performanske fokusiranih područja. Potrebna je najmanje jedan periodički audit godišnje.

Recertifikacijski audit

Nakon isteka tri godine, vaša certifikacija će se produžiti putem recertifikacijskog audita.

Suspenzija ili povlačenje certifikata

Što se događa ako organizacija ne uspije održavati certifikat sustava upravljanja? DNV ima transparentan postupak za suspenziju ili povlačenje certifikata. Ovo je primjenjivo u situacijama u kojima organizacija ustrajno i ozbiljno ne uspijeva održati usklađenost sa standardom sustava upravljanja ili zbog drugih situacija, kako je definirano u postupku suspenzije i povlačenja certifikata.

Tko donosi odluku o certifikaciji?

Opseg certifikacije dogovara se u ranoj fazi procesa certifikacije. Međutim, opseg certifikacije možda će se morati proširiti ili smanjiti zbog čimbenika kao što su akvizicije, smanjenje, dodavanje novih odjela itd.

Odluku o dodjeli inicijalne certifikacije, obnovi certificiranja ili proširenju ili smanjenju opsega certificiranja donosi kompetentno i ovlašteno osoblje u DNV-u koje se razlikuje od onih koje provode audit. Ova odluka se donosi na temelju pregleda procesa certificiranja i pripadajuće dokumentacije.

Sličan pregled se također primjenjuje u slučajevima obustavljanja ili vraćanja certifikata ili povlačenja certifikata.

Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas