Proces certifikacije

Postupak suspenzije i povlačenja certifikata

Suspenzija: Vremenski ograničeno poništenje 

certifikata Povlačenje: Trajno poništenje certifikata

Pokretanje suspenzije ili povlačenja

DNV može pokrenuti suspenziju u slučajevima kada:

1. Certificirani sustavi upravljanja uporno i ozbiljno nisu ispunjavali zahtjeve za certifikaciju, na primjer:

 • Neuspješno reagiranje na identificiranje identificiranih nesukladnosti
 • Sustav upravljanja ne odražava trenutnu organizaciju i procese, npr. kao rezultat promjena, akvizicija, diverzifikacije itd.
 • Veći dio sustava upravljanja nije implementiran

2. Nadzorne audite i recertifikacijske audite nije dopušteno provoditi prema potrebnoj učestalosti ili prema rasporedu

3. Kršenje uvjeta iz potpisanog ugovora o certifikaciji, na primjer:

 • Neplaćanje naknada
 • Netočna uporaba certifikacijske markice i upućivanje na certifikaciju

4. Kupac dobrovoljno traži privremenu suspenziju

5. Primaju se dokazi od nadležnih tijela itd. koji bi mogli utjecati na status certifikata, na primjer:

 • Dokaz o nesukladnosti s regulatornim/zakonskim zahtjevima relevantnim za certificirani sustav upravljanja
 • Dokaz o neučinkovitom sustavu upravljanja u slučaju ozbiljnih incidenata/nesreća.
Rukovodstvo i ovlašteno osoblje unutar jedinice DNV-a koji je izdao certifikat odlučuje o radnji koja će se poduzeti na temelju pregleda i propisnog razmatranja dokaza. Ako se odluči za suspenziju, slijedit će se postupak u nastavku.
Suspenzija certifikata obično se pokreće kao prvi korak, nakon čega slijedi povlačenje ako se pitanje koje izaziva zabrinutost ne riješi u određenom roku. Ovisno o težini slučaja, DNV može odlučiti o izravnom povlačenju certifikata.
Ako je neuspjeh sustava upravljanja povezan s određenim dijelom organizacije, specifičnim proizvodima itd., DNV također može razmotriti smanjenje opsega certifikacije kao alternativu suspenziji. DNV također može odlučiti dati samo upozorenje kupcu da se suspenzija razmatra.

Suspenzija

Odluka o suspenziji certifikata dostavlja se kupcu službenim pismom. Pismo će sadržavati:

 • Izjavu o odluci o suspenziji certifikata, uključujući ispravan opis situacije, argumentaciju i upućivanje na objektivne dokaze.
 • Pravo na odgovor i žalbu na odluku. Obično se daje 10 radnih dana unaprijed za odgovor i žalbu. Žalba se može izjaviti putem žalbenog postupka.
 • Datum početka obustave (obično od datuma prijema pisma)
 • Uvjete i rok poduzimanja potrebnih radnji radi opoziva suspenzije te posljedica ako se ne poduzmu zadovoljavajuće radnje.
 • Način praćenja od strane DNV-a kako bi potvrdio da su uvjeti ispunjeni i da su provedene potrebne korektivne radnje
 • Izjavu da je certifikat nevažeći tijekom suspenzije i da je uporaba svih reklamnih materijala koji sadrže referencu na certifikat zabranjena tijekom suspenzije
 • Izjavu da će i kupac i DNV obavijestiti sve tražitelje da je certifikat suspendiran
Certifikat se ne smije suspendirati dulje od 6 mjeseci.

Praćenje 

DNV će provjeriti da su uvjeti ispunjeni i da se provode tražene korektivne radnje.
Ovisno o ovoj provjeri, DNV će:
 • Proglasiti pozitivan rezultat, opozvati suspenziju i proglasiti certifikat valjanim
 • Proglasiti negativan rezultat zbog neuspjeha u rješavanju problema koji su doveli do suspenzije. Ova situacija obično rezultira trajnim povlačenjem certifikata. (Pogledaj ispod)
 • U oba slučaja kupac će dobiti pismo kojim se potvrđuje rezultat.

Povlačenje

Povlačenje certifikata pokreće se ako:

 • Kupac ne ispunjava uvjete suspenzije
 • Se suspenzija ne smatra adekvatnom radnjom.
Odluka o povlačenju certifikata službeno se priopćava kupcu, uključujući zahtjeve za:
 • Prekidom korištenja certifikacijske markice i svakog pozivanja na certifikaciju
 • Vraćanja certifikata i kopija DNV-u
 • Kupac ima pravo žalbe. Žalba se može izjaviti putem žalbenog postupka.

Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas