DNV GL

Kombinirana certifikacija

​Kombinirana certifikacija je način na koji možete odjednom certificirati svoju organizaciju prema više normi.

Certification by DNV GL

Jedan integrirani sustav

Često je prisutan visok stupanj kompatibilnosti među normama sustava upravljanja, iako one pokrivaju različita područja. Mnoge organizacije odlučuju se za izgradnju integriranih sustava koji pokrivaju područja kao što su: kvaliteta, okoliš, zdravlje i sigurnost. Integracijom više normi u jedan sustav upravljanja smanjuje se količina posla i izbjegava višestruko ponavljanje aktivnosti. 

Sva kritična područja u jednom auditu

Integrirani sustav upravljanja omogućava Vam da dokumentacija bude jednostavna s obzirom da nije potrebno za svaku normu kreirati pojedinačnu dokumentaciju. Bilo da ste se odlučili za primjenu integriranog sustava upravljanja ili pak izgradnju paralelnih sustava upravljanja koji pokrivaju pojedina područja, sve Vaše ključne aktivnostimogu biti procijenjene i certificirane provođenjem jednog kombiniranog certifikacijskog audita. 

Dodatna vrijednost certifikacije

Simultano provođenje certifikacije Vaših sustava upravljanja uštedit će Vaše vrijeme, a samim time i smanjiti financijski trošak. Mi Vam nudimo uslugu kombinirane certifikacije osmišljene kako biste auditom i postupkom certifikacije ostvarili dodatne vrijednosti i troškovnu učinkovitost. 

Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas