DNV GL

Što je akreditirana certifikacija?

Certifikacija sustava upravljanja podržava vaše putovanje prema poboljšanju poslovanja. Ona također često predstavlja uvjet u ugovorima s kupcima. No, što je akreditirana certifikacija i od čega se sastoji certifikacijski put?

Certification by DNV GL

Što je akreditacija? 

Akreditacija potvrđuje kompetentnost certifikacijskog tijela. Da bi se ispunili kriteriji akreditacije, akreditacijsko tijelo ocjenjuje certifikacijske kuće. To se radi kako bi se potvrdilo da certifikacijsko tijelo ispunjava važeće zahtjeve. To je način da akreditacija ocjenjuje auditore certifikacijskih tijela, kao što je DNV GL-Business Assurance.

Što je akreditirana certifikacija treće strane? 

Akreditirana certifikacija sustava upravljanja koristi se da bi se dokazala sukladnost sa normama. Certifikacijska tijela treće strane pružaju usluge auditiranja tvrtkama koje se žele certificirati prema određenim normama. 

Risk Based Certification™ - putovanje

Risk Based Certification ekskluzivan je pristup certifikaciji sustava upravljanja. Prepoznavanje područja u kojem je poboljšanje neophodno kako se ne bi ugrozio poslovni uspjeh. Našim pristupom Risk Based Certification, certifikacijski postupak krojen je na način da osigurava alat za poboljšanje poslovanja.

Vi pružate informacije o tome koji proces je kritičan za Vaš poslovni uspjeh. Mi ocjenjujemo Vaše djelovanje u određenom fokusiranom području i pomažemo Vam da identificirate područja za poboljšanje, dok u isto vrijeme ocjenjujemo i sukladnost s određenom normom. Rezultat je i dalje certifikat, ako je sustav sukladan s normom. Dodatno, donosi se ocjena Vašeg djelovanja u fokusiranom području.

Kako me DNV GL može certificirati? 

Uspješan sustav upravljanja je onaj koje se kontinuirano poboljšava. I sustav upravljanja i certifikat moraju se održavati. Akreditirana se certifikacija sastoji od 2 faze: Inicijalna certifikacija i održavanje certifikata nakon toga. Naš Risk Based Certification pristup se primjenjuje u oba stupnja.

Inicijalna certifikacija

1. Uvodni razgovor

Da bi se audit napravio prema Vašim potrebama, mi moramo znati što je važno Vašoj organizaciji. Mi moramo jasno razumjeti Vašu strategiju i uvjete koji utječu na mogućnost postizanja iste. Na taj način se određuju 1 do 3 fokusirana područja. Fokusirana područja moraju biti povezana s Vašim sustavom upravljanja i odražavaju se na rizike ili prilike koje su Vama najvažnije. Dogovor oko fokusiranih područja je zajednički napor i naši Vam auditori mogu pomoći u određivanj istih. U ovom stupnju mora biti uključeno i vodstvo tvrtke. 


2. Pregled dokumentacije 

Naš lead auditor obavlja pregled Vaše dokumentacije sustava upravljanja. Nakon obavljenog pregleda izrađujemo izvještaj koji sadrži pronalaske pregleda dokumentacije.

Izvještaj navodi Vašu spremnostza daljnji nastavak procesa certifikacije. Pregled dokumentacije može biti odrađen prije ili zajedno s preliminarnom posudbom.

3.  Preliminarna prosudba

Prije samog certifikacijskog audita, uobičajeno je daobavimo preliminarnu prosudbu koja se može kombinirati i s pregledom dokumentacije. Cilj preliminarne prosudbe je sljedeći:

◦ provjeriti Vašu spremnost za certifikacijski audit, tj. provjeriti Vaš priručnik, procedure, Vaše objekte i ukratko provjeriti koliko je Vaš sustav upravljanja implementiran

◦ pregledati fokusirana područja i dogovoriti jedno do tri područja na koja će se audit fokusirati.

Na temelju toga će se dogovorit opseg i plan audita.

4. Certifikacijski audit 

Certifikacijski audit sastoji se od neformalnih razgovora, ispitivanja i promatranja sustava te pregleda dokumentacije. Tijekom tog postupka mi ocjenjujemo stupanj sukladnosti Vašeg sustav upravljanja sa zahtjevima odobrane norme i djelovanje u određenom fokusiranom području. Ako je sustav sukladan, izdaje se certifikat. Pronalasci, koji uključuju i nesukladnosti i ostale zaključke prezentirat će se na završnom sastanku i biti će uključeni u izvještaj. Nakon audita važno je da odgovorite na nesukladnosti unutar dogovorenog roka.


5. Odluka o certifikaciji i izdavanje certifikata

Naš će lead auditor provjeriti jeste li na odgovarajući način odgovorili na nesukladnosti. U slučaju pozitivnog zaključka lead auditor daje preporuku za izdavanje certifikata. Potom, odluka o certifikaciji treba proći neovisan interni DNV GL pregled. Po pozitivnoj odluci tog pregleda, u kratkom će vam roku biti dostavljen vaš certifikat.


Održavanje certifikata

Ovdje završava inicijalna certifikacija i možete nastaviti dalje s održavanjem certifikata. 

Tokom 3-godišnjeg ciklusa valjanosti certifikata može postojati potreba za izmjenom opsega certifikacije. U slučaju proširenja opsega proces se vraća na poglavlje 2. Pregled dokumentacije (ukoliko je potrebno) te će proces dalje biti nastavljen normalnim tijekom od opisanog u točki 4. (certifikacijski audit proširenja opsega).

6. Periodički auditi

Svaki izdani certifikata ima valjanost tri godine. Nakon certifikacije pripremiti ćemo Vam plan audita za slijedeće tri godine. Ovi auditi potvrđuju stalnu sukladnost sa zahtjevima određene norme i ponovno ocenjuju stanje Vaših fokusiranih područja. Periodički audit održava se najmanje jednom godišnje.

7. Re-certifikacijski audit 

Nakon tri godine, Vaš certifikat će se produžiti recertifikacijskim auditom.


Suspenzija ili povlačenje certifikata

Što se događa ako organizacija ne uspije održavati certifikat sustava upravljanja? DNV GL-Business Assurance ima jasnu proceduru za suspenziju i povlačenje certifikata. Ona se koristi u situacijama kada organizacija trajno i ozbiljno ne održava sukladnost sa zahtjevima norme sustava upravljanja ili u drugim situacijama definiranim postupkom za suspenziju i povlačenje certifikata.

Tko donosi odluku o certifikaciji?

Opseg certifikacije dogovara se u ranoj fazi certifikacijskog procesa. No, opseg certifikacije može biti smanjen ili proširen ovisno o situacijama kao što su akvizicije, smanjenja obima poslovanja, nove poslovne jedinice itd. Odluka za prvu certifikaciju, obnavljanje certifikata, povećanje ili smanjenje opsega donosi odobreno osoblje DNV GL-a koje nije uključeno u aktivnosti audita. Ta je odluka temeljena na pregledu cjelokupnog certifikacijskog postupka i dokumentacije o provedenoj certifikaciji.

Sličan pregled obavlja se i u slučaju suspenzije, obnove valjanosti certifikata ili povlačenja certifikata.

Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas