DNV GL

Upotreba certifikacijske markice

Certification by DNV GL

Certifikacija prema nacionalnim ili međunarodnim normama od strane DNV GL-a dokazuje vašu usmjerenost prema kontinuiranom poboljšanju i održivosti poslovanja.  To je postignuće više od same potvrde. To je nešto na što trebate biti ponosni i o čemu trebate komunicirati na tržištima na kojima poslujete kako biste gradili povjerenje svih zainteresiranih strana u vaš brend. 

Organizacije koje su certificirane od strane DNV GL-a mogu koristiti DNV GL certifikacijske markice.  Certifikacijska markica je dizajnirana u svrhu vizualne i jasne komunikacije prema tržištu. Ona može biti korištena na različite načine, od marketinških materijala pa sve do oznaka na vašim objektima. Upute za korištenje DNV GL certifikacijskih markica možete preuzeti ovdje.

Tipičan primjer certifikacijske markice:


Certmark-179x169


Postoje određena ograničenja u korištenju certifikacijske markice za norme sustava upravljanja.  Jedan važan uvjet je izbjegavati korištenje markice na način koji bi mogao ukazivati da je proizvod ili usluge certificiran. Stoga gornji primjer markice nije dozvoljeno koristiti na: 

•    Proizvodima ili pakiranjima proizvoda (uključivo popratne informacije o istima)
•    Certifikatima, izjavama o sukladnosti, izvještajima itd. koji predstavljaju rezultat procesa (usluga) koja se odvija u certificiranoj organizaciji (npr. aktivnosti testiranja i kalibracije, inspekcije, procjene itd.)

DNV GL je uspostavio smjernice i pravila za korištenje certifikacijske markice koje se dostavljaju svim certificiranim klijentima. Uz pravila se nalaze i korisni primjeri kako koristiti markicu.

Korištenje DNV GL izjave – alternative markici

Alternativa korištenju certifikacijske markice je korištenje izjave. Izjava može biti korištena tamo gdje je se koristi i certifikacijska markica. No, izjava se može koristiti i u primjerima koji su gore navedeni, a u kojima je korištenje markice zabranjeno, osim na proizvodima.

Uvjeti i smjernice za korištenje izjave također se nalaze u dokumentima koje dostavlja DNV GL svakoj certificiranoj organizaciji. 

Tipičan primjer izjave koji se koristi za certificirane sustave upravljanja:

MSC certmark 217

Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas