Skip to content

Uspostava i upravljanje procesima- 2. Modul Akademije izvrsnosti

Novi zahtjevi normi sustava upravljanja značajan naglasak stavljaju na uspostavu i upravljanje procesima te vezu između strategije i procesa. Poveznice sustava koje izravno vežu strategiju i procese su kontekst, zainteresirane strane i rizici.

Procesi i interakcije među njima iznimno su važan čimbenik sustava upravljanja. Upravo interakcija često predstavlja odrednicu koja razlikuje učinkovite od manje učinkovitih organizacija.
Važnost uspostave procesa i njihova djelovanja je višestruka, no glavni razlozi zbog kojih je tako velik naglasak stavljen na definiranje i upravljanje procesima su prije svega sljedeći:

  • Postizanje dugoročnih rezultata
  • Upravljanje aktivnostima s ciljem kontrole troškova i učinaka 
  • Jednostavnije upravljanje rizicima i prilikama
  • Stvaranje preduvjeta za inovacije i poticanje inovativnog pristupa

U velikom broju slučajeva organizacije neuspješno integriraju sustav upravljanja u svoje temeljno poslovanje, na taj način stvarajući neučinkovit, ponekad i paralelan sustav koji za posljedicu ima manjak uključenosti djelatnika i uprave. 
Zbog svega navedenog iznimno je važno prilikom uspostave sustava upravljanja na odgovarajući način definirati procese i modele upravljanja njima. Uspješna primjena procesa temeljna je odrednica dugoročno uspješnog sustava upravljanja.

Ovaj Modul Akademije izvrsnosti obrađuje važnost i načine upravljanja procesima temeljeno na međunarodnim normama i modernim sustavima upravljanja. Dobra primjena procesa osigurava temelj za ostvarenje poslovnih ciljeva i kontinuirana poboljšanja.

Teme koje Modul obrađuje:

- Što je proces i kako ga definirati
- Upravljanje procesima
- Interakcije među procesima
- Kontrole, praćenja i mjerenja učinkovitosti procesa
- Primjena PDCA modela u upravljanju procesima
- Praktični primjeri upravljanja procesom

Polaznici će ovim modulom steći znanja o procesima, PDCA modelu upravljanja procesima te na praktičnim primjerima obraditi načine kontrole i praćenja učinkovitosti procesa.

Procesi i interakcije među njima iznimno su važan čimbenik sustava upravljanja. Upravo interakcija često predstavlja odrednicu koja razlikuje učinkovite od manje učinkovitih organizacija.
Važnost uspostave procesa i njihova djelovanja je višestruka, no glavni razlozi zbog kojih je tako velik naglasak stavljen na definiranje i upravljanje procesima su prije svega sljedeći:

  • Postizanje dugoročnih rezultata
  • Upravljanje aktivnostima s ciljem kontrole troškova i učinaka 
  • Jednostavnije upravljanje rizicima i prilikama
  • Stvaranje preduvjeta za inovacije i poticanje inovativnog pristupa

U velikom broju slučajeva organizacije neuspješno integriraju sustav upravljanja u svoje temeljno poslovanje, na taj način stvarajući neučinkovit, ponekad i paralelan sustav koji za posljedicu ima manjak uključenosti djelatnika i uprave. 
Zbog svega navedenog iznimno je važno prilikom uspostave sustava upravljanja na odgovarajući način definirati procese i modele upravljanja njima. Uspješna primjena procesa temeljna je odrednica dugoročno uspješnog sustava upravljanja.

Ovaj Modul Akademije izvrsnosti obrađuje važnost i načine upravljanja procesima temeljeno na međunarodnim normama i modernim sustavima upravljanja. Dobra primjena procesa osigurava temelj za ostvarenje poslovnih ciljeva i kontinuirana poboljšanja.

Teme koje Modul obrađuje:

- Što je proces i kako ga definirati
- Upravljanje procesima
- Interakcije među procesima
- Kontrole, praćenja i mjerenja učinkovitosti procesa
- Primjena PDCA modela u upravljanju procesima
- Praktični primjeri upravljanja procesom

Polaznici će ovim modulom steći znanja o procesima, PDCA modelu upravljanja procesima te na praktičnim primjerima obraditi načine kontrole i praćenja učinkovitosti procesa.