Uspostava i upravljanje procesima- 2. Modul Akademije izvrsnosti

Novi zahtjevi normi sustava upravljanja značajan naglasak stavljaju na uspostavu i upravljanje procesima te vezu između strategije i procesa. Poveznice sustava koje izravno vežu strategiju i procese su kontekst, zainteresirane strane i rizici.

Procesi i interakcije među njima iznimno su važan čimbenik sustava upravljanja. Upravo interakcija često predstavlja odrednicu koja razlikuje učinkovite od manje učinkovitih organizacija.
Važnost uspostave procesa i njihova djelovanja je višestruka, no glavni razlozi zbog kojih je tako velik naglasak stavljen na definiranje i upravljanje procesima su prije svega sljedeći:

  • Postizanje dugoročnih rezultata
  • Upravljanje aktivnostima s ciljem kontrole troškova i učinaka 
  • Jednostavnije upravljanje rizicima i prilikama
  • Stvaranje preduvjeta za inovacije i poticanje inovativnog pristupa

U velikom broju slučajeva organizacije neuspješno integriraju sustav upravljanja u svoje temeljno poslovanje, na taj način stvarajući neučinkovit, ponekad i paralelan sustav koji za posljedicu ima manjak uključenosti djelatnika i uprave. 
Zbog svega navedenog iznimno je važno prilikom uspostave sustava upravljanja na odgovarajući način definirati procese i modele upravljanja njima. Uspješna primjena procesa temeljna je odrednica dugoročno uspješnog sustava upravljanja.

Ovaj Modul Akademije izvrsnosti obrađuje važnost i načine upravljanja procesima temeljeno na međunarodnim normama i modernim sustavima upravljanja. Dobra primjena procesa osigurava temelj za ostvarenje poslovnih ciljeva i kontinuirana poboljšanja.

Teme koje Modul obrađuje:

- Što je proces i kako ga definirati
- Upravljanje procesima
- Interakcije među procesima
- Kontrole, praćenja i mjerenja učinkovitosti procesa
- Primjena PDCA modela u upravljanju procesima
- Praktični primjeri upravljanja procesom

Polaznici će ovim modulom steći znanja o procesima, PDCA modelu upravljanja procesima te na praktičnim primjerima obraditi načine kontrole i praćenja učinkovitosti procesa.

Procesi i interakcije među njima iznimno su važan čimbenik sustava upravljanja. Upravo interakcija često predstavlja odrednicu koja razlikuje učinkovite od manje učinkovitih organizacija.
Važnost uspostave procesa i njihova djelovanja je višestruka, no glavni razlozi zbog kojih je tako velik naglasak stavljen na definiranje i upravljanje procesima su prije svega sljedeći:

  • Postizanje dugoročnih rezultata
  • Upravljanje aktivnostima s ciljem kontrole troškova i učinaka 
  • Jednostavnije upravljanje rizicima i prilikama
  • Stvaranje preduvjeta za inovacije i poticanje inovativnog pristupa

U velikom broju slučajeva organizacije neuspješno integriraju sustav upravljanja u svoje temeljno poslovanje, na taj način stvarajući neučinkovit, ponekad i paralelan sustav koji za posljedicu ima manjak uključenosti djelatnika i uprave. 
Zbog svega navedenog iznimno je važno prilikom uspostave sustava upravljanja na odgovarajući način definirati procese i modele upravljanja njima. Uspješna primjena procesa temeljna je odrednica dugoročno uspješnog sustava upravljanja.

Ovaj Modul Akademije izvrsnosti obrađuje važnost i načine upravljanja procesima temeljeno na međunarodnim normama i modernim sustavima upravljanja. Dobra primjena procesa osigurava temelj za ostvarenje poslovnih ciljeva i kontinuirana poboljšanja.

Teme koje Modul obrađuje:

- Što je proces i kako ga definirati
- Upravljanje procesima
- Interakcije među procesima
- Kontrole, praćenja i mjerenja učinkovitosti procesa
- Primjena PDCA modela u upravljanju procesima
- Praktični primjeri upravljanja procesom

Polaznici će ovim modulom steći znanja o procesima, PDCA modelu upravljanja procesima te na praktičnim primjerima obraditi načine kontrole i praćenja učinkovitosti procesa.

Management Systems Training

 

Metodologija i prednosti osposobljavanja

Obuka DNV-a kombinira stručnost revizora, analizu podataka i pristupačnost LMS-a (sustava upravljanja učenjem).

 

Automotive and aerospace training

Ensuring quality and safety in every part of the supply chain is vital for the automotive and aerospace industries

 

Environment and energy training

Public concern on environment and energy issues, stricter environmental legislation and increased media attention put more demands on businesses today

 

Food safety training

The food and beverage industry is moving to satisfy demands from international consumers and to open new market opportunities

 

Health and safety training

Your company is expected to care for its employees by managing safety and health in a professional way

 

Information security and IT service management training

Information is a vital asset for any company, but which also harbours special obligations

 

Medical devices training

Production of medical devices is a strictly regulated business. In almost all countries, and for most medical products, there are requirements and standards to which manufacturers need to show compliance

 

Quality & performance training

An effective quality management system in place can improve your company’s quality processes and overall performance and success

 

Risk management and business continuity training

The purpose of risk management is not to eliminate risk, but to understand it so that you can take advantage of the upside and minimize the downside

 

Kalendar tecajeva-info list

Kalendar tecajeva-info list