Interaktivna radionica- Upravljanje rizicima

Rizici mogu djelovati obeshrabrujuće, no ako im pristupate na odgovarajući način mogu biti pretvoreni u nove prilike. Naučite kako identificirati rizike i odgovoriti na njih pomoću našeg tečaja za upravljanje rizicima.

Želite li znati više o našim tečajevima?

Kontaktirajte nas

General enquiry 2021

Rizici su prisutni u svakom poslovanju. Mogu biti obeshrabrujući, ali ako im pristupate na odgovarajući način, svoje rizike možete pretvoriti u poslovne prilike.

Rizici mogu biti dobri. Bez njih nema ni uspjeha. Svrha upravljanja rizicima nije eliminirati ih, već razumjeti kako biste mogli upravo na osnovi njihova postojanja ostvariti određene prednosti. To zahtijeva jasno određenje o tome koje rizike smatrate prihvatljivima, u kojoj mjeri te da postavite procese koji će biti u stanju njima upravljati.

DNV GL razumije rizike na svim nivoima. Od onih koji se odnose na tehničke analize pa sve do rizika u poslovnim procesima i dugoročnim poslovnim strategijama. Ispravno i odgovorno upravljanje rizicima značajno povećava povjerenje svih zainteresiranih strana te stoga kompetencije u tom području od vitalnog su značaja za svaku organizaciju. Raspolažete li Vi i Vaša tvrtka kompetentnim pojedincima i timovima koji će u pravo vrijeme ispravno odgovoriti na poslovne izazove koji se pojavljuju kroz rizike i prilike?  

Što obuhvaća radionica

Osnove upravljanja rizicima

Kako prepoznati rizike i utjecati na njih? Tečaj predstavlja korisne metode, koncepte i terminologiju za upravljanje rizicima. Pruža osnove upravljanja rizicima te kako provesti kvalitativne procjene rizika u Vašoj vlastitoj organizaciji. 

Tečaj demonstrira kako upravljanje rizicima pomaže organizaciji u postizanju poslovnih ciljeva, boljoj iskorištenosti resursa i proaktivnom pristupu za eliminaciju rizika.

Mi smo gdje ste i Vi 

Vaš najbliži DNV - Business Assurance ured i njegov tim mogu Vam pružiti tečajeve na Vašoj lokaciji, pružajući znanje primjenom našeg globalnog koncepta koji će Vam dokazano osigurati nova primjenjiva znanja. 

Cijena tečaja po polazniku iznosi 200 € + PDV. U cijenu su uključeni svi potrebni radni materijali i vježbe za seminar,  ručak i osvježenja u pauzama predavanja te polaganje ispita i certifikat nakon odslušanog seminara.

 

Pozivamo vas da se upoznate s detaljnim dvodnevnim programom tečaja.

 

Training categories

Naša obuka usmjerena je na poboljšanje znanja o sustavima upravljanja, istovremeno potičući način razmišljanja o rastu i inovacijama za poslovni uspjeh.

 

Metodologija i prednosti osposobljavanja

Obuka DNV-a kombinira stručnost revizora, analizu podataka i pristupačnost LMS-a (sustava upravljanja učenjem).