Skip to content

Tečaj za Lead auditora sustava upravljanja ISO 27001

Tečaj u trajanju od 5 dana pruža polaznicima znanje i vještine koje su zahtijevane za provođenje audita prve, druge i treće strane za područje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću.

Cilj ovog tečaja je pružiti polaznicima znanja i vještine potrebne za provedbu audita sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prve, druge i treće strane. 

prema ISO/IEC 27001 (s ISO/IEC 27002), u skladu s ISO 19011 i ISO 17021, prema potrebi.

Po uspješnom završetku tečaja polaznici će usvojiti znanje i vještine o: 
  • Svrsi i poslovnim koristima primjene sustava upravljanja informacijskom sigurnošću, provođenja audita sustava upravljanja te certifikacije treće strane.
  • Ulozi auditora u planiranju, provođenju, izvještavanju i praćenju poboljšanja u sustavu upravljanja informacijskom sigurnošću uz korištenje ISO/IEC 27001 (i ISO/IEC 27002) u skladu s ISO 19011 i ISO 17021 gdje je primjenjivo.

Preduvjeti 

Za uspješno sudjelovanje i završetak tečaja potrebno je imati prethodno znanje o sljedećim principima i konceptima sustava upravljanja:

  • PDCA ciklus
  • Sustav upravljanja informacijama
  • Znanje o zahtjevima ISO 27001 te pojmovima i definicijama koje se uobičajeno koriste u sustavu upravljanja sigurnosšću informacija, temeljeno na ISO 27000, a koje se može steći pohađanjem tečaja Temelji ISO 27001 koji vam možemo ponuditi na upit

Kome je tečaj namijenjen 

Tečaj preporučamo svima koji planiraju provoditi interne audite/koji se žele pripremiti za postati vodeći auditor sustava upravljanja informacijskom sigurnošću.

Tečaj je vrlo interaktivan s naglaskom na aktivnom uključivanju polaznika u grupne vježbe, brainstormingu, kvizovima i međusobnom dijeljenju iskustava polaznika. Predavač će omogućiti teoretski doprinos kao nadopunu tečaju i prenijeti svoje znanje koje se može primijeniti u različitim situacijama.   

Cijena tečaja po polazniku iznosi 750 € + PDV.

Cilj ovog tečaja je pružiti polaznicima znanja i vještine potrebne za provedbu audita sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prve, druge i treće strane. 

prema ISO/IEC 27001 (s ISO/IEC 27002), u skladu s ISO 19011 i ISO 17021, prema potrebi.

Po uspješnom završetku tečaja polaznici će usvojiti znanje i vještine o: 
  • Svrsi i poslovnim koristima primjene sustava upravljanja informacijskom sigurnošću, provođenja audita sustava upravljanja te certifikacije treće strane.
  • Ulozi auditora u planiranju, provođenju, izvještavanju i praćenju poboljšanja u sustavu upravljanja informacijskom sigurnošću uz korištenje ISO/IEC 27001 (i ISO/IEC 27002) u skladu s ISO 19011 i ISO 17021 gdje je primjenjivo.

Preduvjeti 

Za uspješno sudjelovanje i završetak tečaja potrebno je imati prethodno znanje o sljedećim principima i konceptima sustava upravljanja:

  • PDCA ciklus
  • Sustav upravljanja informacijama
  • Znanje o zahtjevima ISO 27001 te pojmovima i definicijama koje se uobičajeno koriste u sustavu upravljanja sigurnosšću informacija, temeljeno na ISO 27000, a koje se može steći pohađanjem tečaja Temelji ISO 27001 koji vam možemo ponuditi na upit

Kome je tečaj namijenjen 

Tečaj preporučamo svima koji planiraju provoditi interne audite/koji se žele pripremiti za postati vodeći auditor sustava upravljanja informacijskom sigurnošću.

Tečaj je vrlo interaktivan s naglaskom na aktivnom uključivanju polaznika u grupne vježbe, brainstormingu, kvizovima i međusobnom dijeljenju iskustava polaznika. Predavač će omogućiti teoretski doprinos kao nadopunu tečaju i prenijeti svoje znanje koje se može primijeniti u različitim situacijama.   

Cijena tečaja po polazniku iznosi 750 € + PDV.

ISO 27001
Lokacija Datum

Lokacija

Zagreb/Online

Datum

15.-19. svibnja 2023.

Lokacija