Skip to content

Tečaj za Lead auditora ISO 50001

DNV organizira edukaciju za Vodeće auditore ISO 50001 kako bi tvrtke dobile dovoljno znanja za uspostavu i održavanje sustava energije u svojim organizacijama.

O normi 

Širom svijeta ISO 50001 najzastupljeniji je i najprihvaćeniji sustav za upravljanje energijom. Razlog je u tome što norma ISO 50001 pruža vrlo fleksibilan okvir prilagođen širokom broju i vrsti organizacija. Ključne koristi koje donosi primjena ove norme odnose se na direktne financijske učinke. Njena struktura zahtijeva da mnogi parametri budu pažljivo i detaljno planirani i usklađeni s operativnim procesima tvrtke. Zbog kompleksnosti metodologije ISO 50001 proces pregleda i procjena usklađenosti s normom zahtijeva posjedovanje spektra znanja i specifičnih vještina.  Provođenje audita prema normi ISO 50001, priprema plana aktivnosti te izvještavanje o rezultatima audita zahtijeva dubinsko poznavanje kompletnih aspekata i faza auditiranja.   


Tečaj je koristan svim organizacijama koje su na bilo koji način uključene u ISO 50001 postupke implementacije, procjena ili certifikacije. Edukacija za vodeće ocjenitelje traje 5 dana te pruža polaznicima teorijsko i praktično znanje koje že biti obrađeno kroz praktične primjere, vježbe i interaktivno sudjelovanje svih polaznika. Na kraju tečaja polaznici će polagati kratki ispit znanja na principu višestrukog izbora odgovora, te će svim polaznicima biti izdani DNV GL-ovi certifikati.   

Cijena tečaja po polazniku iznosi 750 € + PDV. U cijenu su uključeni svi potrebni radni materijali i vježbe za seminar,  ručak i osvježenja u pauzama predavanja te polaganje ispita i certifikat nakon položenog/odslušanog seminara.

O normi 

Širom svijeta ISO 50001 najzastupljeniji je i najprihvaćeniji sustav za upravljanje energijom. Razlog je u tome što norma ISO 50001 pruža vrlo fleksibilan okvir prilagođen širokom broju i vrsti organizacija. Ključne koristi koje donosi primjena ove norme odnose se na direktne financijske učinke. Njena struktura zahtijeva da mnogi parametri budu pažljivo i detaljno planirani i usklađeni s operativnim procesima tvrtke. Zbog kompleksnosti metodologije ISO 50001 proces pregleda i procjena usklađenosti s normom zahtijeva posjedovanje spektra znanja i specifičnih vještina.  Provođenje audita prema normi ISO 50001, priprema plana aktivnosti te izvještavanje o rezultatima audita zahtijeva dubinsko poznavanje kompletnih aspekata i faza auditiranja.   


Tečaj je koristan svim organizacijama koje su na bilo koji način uključene u ISO 50001 postupke implementacije, procjena ili certifikacije. Edukacija za vodeće ocjenitelje traje 5 dana te pruža polaznicima teorijsko i praktično znanje koje že biti obrađeno kroz praktične primjere, vježbe i interaktivno sudjelovanje svih polaznika. Na kraju tečaja polaznici će polagati kratki ispit znanja na principu višestrukog izbora odgovora, te će svim polaznicima biti izdani DNV GL-ovi certifikati.   

Cijena tečaja po polazniku iznosi 750 € + PDV. U cijenu su uključeni svi potrebni radni materijali i vježbe za seminar,  ručak i osvježenja u pauzama predavanja te polaganje ispita i certifikat nakon položenog/odslušanog seminara.

Tečaj za Lead auditore

Lokacija

Zagreb/Online

Datum

27. veljače - 3. ožujka

Lokacija
Zagreb/online
Datum
24.-28. travnja
Lokacija
Zagreb/online
Datum
26.-30. lipnja
Lokacija
Zagreb/online
Datum
25.-29. rujna
Lokacija
Zagreb/online
Datum
27. studenog-1. prosinca

Kalendar tečajeva

Kalendar tečajeva

  Kalendar tečajeva

Kalendar tečajeva

Kalendar tečajeva