Skip to content

Tečaj za interne ocjenitelje plana sigurnosti vode

Tečaj je namijenjen osposobljavanju polaznika za primjenu i procjenu Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju

„Planovi sigurnosti vode proaktivna su procjena rizika i pristup upravljanju rizicima koji obuhvaća kompletan vodoopskrbni sustav, od izvora do potrošača. WSP pristup, smatra se najučinkovitijim sredstvom za dosljedno osiguranje sigurnosti opskrbe vodom za ljudsku potrošnju“. (WHO, 2011.). 

Izrada Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju izazov je koji trenutno stoji pred svim hrvatskim vodoopskrbnim organizacijama. Poglavito je izazov za one organizacije u čijem sastavu se nalaze složeni vodoopskrbni sustavi koje se sastoje od nekoliko kombiniranih izvora sirove vode i kompleksne distribucijske mreže. Planovi sigurnosti vode za ljudsku potrošnju dijele mnoge sličnosti s HACCP-om i ISO 22000 standardom, koji se široko koriste u prehrambenoj industriji. Međutim, HACCP i ISO 22000 općenito su više primjenjivi na serijske proizvodne procese koji se provode u prehrambenoj industriji nego kontinuiranu isporuku, neophodnu u proizvodnji vode za ljudsku potrošnju. Procjena plana sigurnosti vode može se definirati kao neovisna i sustavna provjera Plana radi potvrde njegove cjelovitosti, primjerenosti i djelotvornosti. 

Procjena je ključna komponenta Plana (modul 7), stoga je procjena sastavni dio Plana. DNV je u suradnji s „Proxima- consulting d.o.o.“ osmislio seminar za osposobljavanje unutrašnjih procjenitelja. Ovaj seminar ima za cilj osposobiti polaznike za primjenu i procjenu Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju uključujući osposobljavanje za:

 • Utvrđivanje ciljeva unutrašnje procjene
 • Izrade metodologije unutrašnje procjene
 • Utvrđivanje opsega unutrašnje procjene
 • Utvrđivanje kriterija unutrašnje procjene i 
 • Utvrđivanje vremena i učestalosti provođenja unutrašnje procjene
 • Izrade ocjene i izvještaja o nalazima unutrašnje procjene
Pohađanjem ovog seminara osposobiti će te se za procjenitelje sustava te tako doprinijeti svojoj organizaciji da:
 • Uspostavi sigurnu opskrbu vodom za ljudsku potrošnju
 • Bolje razumije i kontrolira opasnosti i opasne događaja te rizike koji oni predstavljaju
 • smanji broj incidenata
 • osigura povećano povjerenje korisnika
 • uštedi na raznim troškovima poput troškova održavanja
 • Uspostavi bolju komunikaciju s dionicima
Za više informacija o tečaju možete nam se obratiti putem gore navedenog kontakt obrasca ili izravno putem e-maila Zagreboffice@dnv.com

„Planovi sigurnosti vode proaktivna su procjena rizika i pristup upravljanju rizicima koji obuhvaća kompletan vodoopskrbni sustav, od izvora do potrošača. WSP pristup, smatra se najučinkovitijim sredstvom za dosljedno osiguranje sigurnosti opskrbe vodom za ljudsku potrošnju“. (WHO, 2011.). 

Izrada Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju izazov je koji trenutno stoji pred svim hrvatskim vodoopskrbnim organizacijama. Poglavito je izazov za one organizacije u čijem sastavu se nalaze složeni vodoopskrbni sustavi koje se sastoje od nekoliko kombiniranih izvora sirove vode i kompleksne distribucijske mreže. Planovi sigurnosti vode za ljudsku potrošnju dijele mnoge sličnosti s HACCP-om i ISO 22000 standardom, koji se široko koriste u prehrambenoj industriji. Međutim, HACCP i ISO 22000 općenito su više primjenjivi na serijske proizvodne procese koji se provode u prehrambenoj industriji nego kontinuiranu isporuku, neophodnu u proizvodnji vode za ljudsku potrošnju. Procjena plana sigurnosti vode može se definirati kao neovisna i sustavna provjera Plana radi potvrde njegove cjelovitosti, primjerenosti i djelotvornosti. 

Procjena je ključna komponenta Plana (modul 7), stoga je procjena sastavni dio Plana. DNV je u suradnji s „Proxima- consulting d.o.o.“ osmislio seminar za osposobljavanje unutrašnjih procjenitelja. Ovaj seminar ima za cilj osposobiti polaznike za primjenu i procjenu Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju uključujući osposobljavanje za:

 • Utvrđivanje ciljeva unutrašnje procjene
 • Izrade metodologije unutrašnje procjene
 • Utvrđivanje opsega unutrašnje procjene
 • Utvrđivanje kriterija unutrašnje procjene i 
 • Utvrđivanje vremena i učestalosti provođenja unutrašnje procjene
 • Izrade ocjene i izvještaja o nalazima unutrašnje procjene
Pohađanjem ovog seminara osposobiti će te se za procjenitelje sustava te tako doprinijeti svojoj organizaciji da:
 • Uspostavi sigurnu opskrbu vodom za ljudsku potrošnju
 • Bolje razumije i kontrolira opasnosti i opasne događaja te rizike koji oni predstavljaju
 • smanji broj incidenata
 • osigura povećano povjerenje korisnika
 • uštedi na raznim troškovima poput troškova održavanja
 • Uspostavi bolju komunikaciju s dionicima
Za više informacija o tečaju možete nam se obratiti putem gore navedenog kontakt obrasca ili izravno putem e-maila Zagreboffice@dnv.com