Operativno planiranje i kontrole, upravljanje nesukladnostima i kontinuirano poboljšanje

4. Modul Akademije izvrsnosti

Poznato nam je da upravljanje predstavlja skup metoda i alata za ostvarenje željenih poslovnih rezultata i stalno napredovanje. No još uvijek su razmišljanja i modeli vezani uz načine upravljanja značajno različiti.
Neovisno o shvaćanjima uloge upravljanja i o modelu, bitna a često zanemarena ili nepotpuna komponenta su aktivnosti usmjerene na kontrolu organizacije.

Sustavi upravljanja temeljeni na međunarodnim ISO normama i smjernicama od velike su pomoći pri postavljanju temelja organizacije aktivnosti, procesa i cjelokupne organizacije. Cijela je njihova filozofija postavljena na Plan-Do-Check-Act (PDCA) pristupu (Planiranje-Provedba-Provjera-Postupanje).  To je univerzalni model osmišljen za primjenu u svakom segmentu poslovanja u kojem se želi postizati stalna poboljšanja. 

Plan podrazumijeva planiranje za postizanje ciljeva, planiranje resursa te planiranje dokumentiranih informacija koje će se analizirati u određenim vremenskim periodima. 
Kontrole ili provjere su pak namijenjene praćenju i mjerenju rezultata ostvarenih tokom provođenja određenih aktivnosti kako bismo u odnosu na te informacije donosili daljnje odluke.
Do sada navedene kontrole odnose se na funkcioniranje uobičajenog načina nadzora u tvrtkama. Sustavi upravljanja prema međunarodnim normama zahtijevaju još i neovisno provjere koje su također efikasan način kontrole procesa, ali nažalost premalo u uporabi. Interni audit kao alat daje mogućnost drugog (neovisnog) pogleda na planiranje, provođenje, te mjerenje i nadzor sustava, procesa i aktivnosti. Koristeći ova dva načina nadzora i kontrole dobivamo pogled s više strana na funkcioniranje tvrtke.

Kada govorimo o nesukladnostima, one su jedan od vrlo učinkovitih mehanizama za praćenje odstupanja i provođenje stalnih poboljšanja. No, primjena tog mehanizma u sustavima upravljanja značajno ovisi o aktivnostima koje tvrtke provode kako bi nesukladnosti u odgovarajuće vrijeme identificirale i na njih na odgovarajući način odgovorile. Pritom je prava svrha svih tih aktivnosti spriječiti ponavljanje nesukladnosti i provoditi djelotvorne popravne radnje.
Praksa je također pokazala da se auditi premalo koriste kao alat za neprekidno poboljšanje, a posebno je to izraženo kod tvrtki koje posluju na više od jedne lokacije.

Ovaj modul Akademije obrađuje temelje učinkovitog djelovanja sustava upravljanja - načine planiranja, praćenje i kontrolu. Kroz praktične primjere polaznici će naučiti djelotvorne metode provođenja PDCA modela te kako upravljanje nesukladnostima koristiti za postizanje sustavnih poboljšanja.

Teme koje Modul obrađuje:

•    Planiranje – provođenje operativnog planiranja
•    Veze strateškog i operativnog planiranja
•    Praćenja i kontrole
•    Upravljanje nesukladnostima i popravnim radnjama

Polaznici će ovim Modulom steći znanja primjenjiva u svakodnevnom upravljanju procesima, aktivnostima i sustavom. To su konkretna upravljačka znanja primjenjiva na svaku organizaciju i preduvjet su za uspješnu primjenu i razvoj sustava upravljanja temeljenog na međunarodnim ISO normama.

Poznato nam je da upravljanje predstavlja skup metoda i alata za ostvarenje željenih poslovnih rezultata i stalno napredovanje. No još uvijek su razmišljanja i modeli vezani uz načine upravljanja značajno različiti.
Neovisno o shvaćanjima uloge upravljanja i o modelu, bitna a često zanemarena ili nepotpuna komponenta su aktivnosti usmjerene na kontrolu organizacije.

Sustavi upravljanja temeljeni na međunarodnim ISO normama i smjernicama od velike su pomoći pri postavljanju temelja organizacije aktivnosti, procesa i cjelokupne organizacije. Cijela je njihova filozofija postavljena na Plan-Do-Check-Act (PDCA) pristupu (Planiranje-Provedba-Provjera-Postupanje).  To je univerzalni model osmišljen za primjenu u svakom segmentu poslovanja u kojem se želi postizati stalna poboljšanja. 

Plan podrazumijeva planiranje za postizanje ciljeva, planiranje resursa te planiranje dokumentiranih informacija koje će se analizirati u određenim vremenskim periodima. 
Kontrole ili provjere su pak namijenjene praćenju i mjerenju rezultata ostvarenih tokom provođenja određenih aktivnosti kako bismo u odnosu na te informacije donosili daljnje odluke.
Do sada navedene kontrole odnose se na funkcioniranje uobičajenog načina nadzora u tvrtkama. Sustavi upravljanja prema međunarodnim normama zahtijevaju još i neovisno provjere koje su također efikasan način kontrole procesa, ali nažalost premalo u uporabi. Interni audit kao alat daje mogućnost drugog (neovisnog) pogleda na planiranje, provođenje, te mjerenje i nadzor sustava, procesa i aktivnosti. Koristeći ova dva načina nadzora i kontrole dobivamo pogled s više strana na funkcioniranje tvrtke.

Kada govorimo o nesukladnostima, one su jedan od vrlo učinkovitih mehanizama za praćenje odstupanja i provođenje stalnih poboljšanja. No, primjena tog mehanizma u sustavima upravljanja značajno ovisi o aktivnostima koje tvrtke provode kako bi nesukladnosti u odgovarajuće vrijeme identificirale i na njih na odgovarajući način odgovorile. Pritom je prava svrha svih tih aktivnosti spriječiti ponavljanje nesukladnosti i provoditi djelotvorne popravne radnje.
Praksa je također pokazala da se auditi premalo koriste kao alat za neprekidno poboljšanje, a posebno je to izraženo kod tvrtki koje posluju na više od jedne lokacije.

Ovaj modul Akademije obrađuje temelje učinkovitog djelovanja sustava upravljanja - načine planiranja, praćenje i kontrolu. Kroz praktične primjere polaznici će naučiti djelotvorne metode provođenja PDCA modela te kako upravljanje nesukladnostima koristiti za postizanje sustavnih poboljšanja.

Teme koje Modul obrađuje:

•    Planiranje – provođenje operativnog planiranja
•    Veze strateškog i operativnog planiranja
•    Praćenja i kontrole
•    Upravljanje nesukladnostima i popravnim radnjama

Polaznici će ovim Modulom steći znanja primjenjiva u svakodnevnom upravljanju procesima, aktivnostima i sustavom. To su konkretna upravljačka znanja primjenjiva na svaku organizaciju i preduvjet su za uspješnu primjenu i razvoj sustava upravljanja temeljenog na međunarodnim ISO normama.

Management Systems Training

 

Metodologija i prednosti osposobljavanja

Obuka DNV-a kombinira stručnost revizora, analizu podataka i pristupačnost LMS-a (sustava upravljanja učenjem).

 

Automotive and aerospace training

Ensuring quality and safety in every part of the supply chain is vital for the automotive and aerospace industries

 

Environment and energy training

Public concern on environment and energy issues, stricter environmental legislation and increased media attention put more demands on businesses today

 

Food safety training

The food and beverage industry is moving to satisfy demands from international consumers and to open new market opportunities

 

Health and safety training

Your company is expected to care for its employees by managing safety and health in a professional way

 

Information security and IT service management training

Information is a vital asset for any company, but which also harbours special obligations

 

Medical devices training

Production of medical devices is a strictly regulated business. In almost all countries, and for most medical products, there are requirements and standards to which manufacturers need to show compliance

 

Quality & performance training

An effective quality management system in place can improve your company’s quality processes and overall performance and success

 

Risk management and business continuity training

The purpose of risk management is not to eliminate risk, but to understand it so that you can take advantage of the upside and minimize the downside

 

Kalendar tecajeva-info list

Kalendar tecajeva-info list