Skip to content

Operativno planiranje i kontrole, upravljanje nesukladnostima i kontinuirano poboljšanje

4. Modul Akademije izvrsnosti

Poznato nam je da upravljanje predstavlja skup metoda i alata za ostvarenje željenih poslovnih rezultata i stalno napredovanje. No još uvijek su razmišljanja i modeli vezani uz načine upravljanja značajno različiti.
Neovisno o shvaćanjima uloge upravljanja i o modelu, bitna a često zanemarena ili nepotpuna komponenta su aktivnosti usmjerene na kontrolu organizacije.

Sustavi upravljanja temeljeni na međunarodnim ISO normama i smjernicama od velike su pomoći pri postavljanju temelja organizacije aktivnosti, procesa i cjelokupne organizacije. Cijela je njihova filozofija postavljena na Plan-Do-Check-Act (PDCA) pristupu (Planiranje-Provedba-Provjera-Postupanje).  To je univerzalni model osmišljen za primjenu u svakom segmentu poslovanja u kojem se želi postizati stalna poboljšanja. 

Plan podrazumijeva planiranje za postizanje ciljeva, planiranje resursa te planiranje dokumentiranih informacija koje će se analizirati u određenim vremenskim periodima. 
Kontrole ili provjere su pak namijenjene praćenju i mjerenju rezultata ostvarenih tokom provođenja određenih aktivnosti kako bismo u odnosu na te informacije donosili daljnje odluke.
Do sada navedene kontrole odnose se na funkcioniranje uobičajenog načina nadzora u tvrtkama. Sustavi upravljanja prema međunarodnim normama zahtijevaju još i neovisno provjere koje su također efikasan način kontrole procesa, ali nažalost premalo u uporabi. Interni audit kao alat daje mogućnost drugog (neovisnog) pogleda na planiranje, provođenje, te mjerenje i nadzor sustava, procesa i aktivnosti. Koristeći ova dva načina nadzora i kontrole dobivamo pogled s više strana na funkcioniranje tvrtke.

Kada govorimo o nesukladnostima, one su jedan od vrlo učinkovitih mehanizama za praćenje odstupanja i provođenje stalnih poboljšanja. No, primjena tog mehanizma u sustavima upravljanja značajno ovisi o aktivnostima koje tvrtke provode kako bi nesukladnosti u odgovarajuće vrijeme identificirale i na njih na odgovarajući način odgovorile. Pritom je prava svrha svih tih aktivnosti spriječiti ponavljanje nesukladnosti i provoditi djelotvorne popravne radnje.
Praksa je također pokazala da se auditi premalo koriste kao alat za neprekidno poboljšanje, a posebno je to izraženo kod tvrtki koje posluju na više od jedne lokacije.

Ovaj modul Akademije obrađuje temelje učinkovitog djelovanja sustava upravljanja - načine planiranja, praćenje i kontrolu. Kroz praktične primjere polaznici će naučiti djelotvorne metode provođenja PDCA modela te kako upravljanje nesukladnostima koristiti za postizanje sustavnih poboljšanja.

Teme koje Modul obrađuje:

•    Planiranje – provođenje operativnog planiranja
•    Veze strateškog i operativnog planiranja
•    Praćenja i kontrole
•    Upravljanje nesukladnostima i popravnim radnjama

Polaznici će ovim Modulom steći znanja primjenjiva u svakodnevnom upravljanju procesima, aktivnostima i sustavom. To su konkretna upravljačka znanja primjenjiva na svaku organizaciju i preduvjet su za uspješnu primjenu i razvoj sustava upravljanja temeljenog na međunarodnim ISO normama.

Poznato nam je da upravljanje predstavlja skup metoda i alata za ostvarenje željenih poslovnih rezultata i stalno napredovanje. No još uvijek su razmišljanja i modeli vezani uz načine upravljanja značajno različiti.
Neovisno o shvaćanjima uloge upravljanja i o modelu, bitna a često zanemarena ili nepotpuna komponenta su aktivnosti usmjerene na kontrolu organizacije.

Sustavi upravljanja temeljeni na međunarodnim ISO normama i smjernicama od velike su pomoći pri postavljanju temelja organizacije aktivnosti, procesa i cjelokupne organizacije. Cijela je njihova filozofija postavljena na Plan-Do-Check-Act (PDCA) pristupu (Planiranje-Provedba-Provjera-Postupanje).  To je univerzalni model osmišljen za primjenu u svakom segmentu poslovanja u kojem se želi postizati stalna poboljšanja. 

Plan podrazumijeva planiranje za postizanje ciljeva, planiranje resursa te planiranje dokumentiranih informacija koje će se analizirati u određenim vremenskim periodima. 
Kontrole ili provjere su pak namijenjene praćenju i mjerenju rezultata ostvarenih tokom provođenja određenih aktivnosti kako bismo u odnosu na te informacije donosili daljnje odluke.
Do sada navedene kontrole odnose se na funkcioniranje uobičajenog načina nadzora u tvrtkama. Sustavi upravljanja prema međunarodnim normama zahtijevaju još i neovisno provjere koje su također efikasan način kontrole procesa, ali nažalost premalo u uporabi. Interni audit kao alat daje mogućnost drugog (neovisnog) pogleda na planiranje, provođenje, te mjerenje i nadzor sustava, procesa i aktivnosti. Koristeći ova dva načina nadzora i kontrole dobivamo pogled s više strana na funkcioniranje tvrtke.

Kada govorimo o nesukladnostima, one su jedan od vrlo učinkovitih mehanizama za praćenje odstupanja i provođenje stalnih poboljšanja. No, primjena tog mehanizma u sustavima upravljanja značajno ovisi o aktivnostima koje tvrtke provode kako bi nesukladnosti u odgovarajuće vrijeme identificirale i na njih na odgovarajući način odgovorile. Pritom je prava svrha svih tih aktivnosti spriječiti ponavljanje nesukladnosti i provoditi djelotvorne popravne radnje.
Praksa je također pokazala da se auditi premalo koriste kao alat za neprekidno poboljšanje, a posebno je to izraženo kod tvrtki koje posluju na više od jedne lokacije.

Ovaj modul Akademije obrađuje temelje učinkovitog djelovanja sustava upravljanja - načine planiranja, praćenje i kontrolu. Kroz praktične primjere polaznici će naučiti djelotvorne metode provođenja PDCA modela te kako upravljanje nesukladnostima koristiti za postizanje sustavnih poboljšanja.

Teme koje Modul obrađuje:

•    Planiranje – provođenje operativnog planiranja
•    Veze strateškog i operativnog planiranja
•    Praćenja i kontrole
•    Upravljanje nesukladnostima i popravnim radnjama

Polaznici će ovim Modulom steći znanja primjenjiva u svakodnevnom upravljanju procesima, aktivnostima i sustavom. To su konkretna upravljačka znanja primjenjiva na svaku organizaciju i preduvjet su za uspješnu primjenu i razvoj sustava upravljanja temeljenog na međunarodnim ISO normama.