Skip to content

Kontekst i zainteresirane strane- 1. Modul Akademije izvrsnosti

Razumijevanje čimbenika koji imaju utjecaj na poslovanje ključno je za donošenje poslovnih odluka kao i za izgradnju sustava upravljanja koji će biti podrška ostvarenju poslovnih ciljeva.

Iako mnoge organizacije promjene u kontekstu i očekivanjima zainteresiranim stranama smatraju relativno rijetkima, činjenica je da se oni kontinuirano mijenjaju.

Novi zahtjevi normi sustava upravljanja daju bitno značenje kontekstu iz razloga koji leži u činjenici da sustav upravljanja mora biti u stanju prepoznavati i odgovarati na situacije i utjecaje koji se događaju unutar i izvan zidova tvrtke.
Provođenje analize vanjskih čimbenika koji utječu ili mogu utjecati na poslovanje u primjeni novih zahtjeva normi predstavlja najveći izazov. Pritom organizacije moraju redovito pratiti i pregledavati odgovarajuće informacije uključujući različite funkcije, npr. marketing/prodaju, nabavu, financije, HR, pravnu službu, itd.  Vanjski će kontekst značajno ovisiti o vrsti sektora.

Eksplicitna identifikacija vanjskih i unutarnjih čimbenika koji mogu utjecati na sustav upravljanja i postizanje željenih poslovnih rezultata podrazumijeva i identifikaciju zainteresiranih strana. To su
Zainteresirane strane predstavljaju organizacije, udruženja, pojedince koji imaju utjecaj na rad organizacije ili na koje organizacija svojim aktivnostima utječe.
Kako bi sustav upravljanja bio postavljen i razvijan na odgovarajući način, potrebno je uspostaviti učinkovite mehanizme praćenja te odgovarajuće procese koji su u stanju odgovoriti na promjene konteksta agilno i učinkovito. Pritom izrazito važnu ulogu ima komunikacija sa zainteresiranim stranama čiji je cilj pravovremeno prepoznavanje poslovnih rizika i prilika. 

Kako pristupiti definiranju konteksta i određivanju modela komunikacije sa zainteresiranim stranama?

Ovaj se modul Akademije izvrsnosti oslanja na nove zahtjeve normi sustava upravljanja, smjernice za primjenu i najbolju svjetsku praksu koja usmjerava organizacije u identifikaciji konteksta i razumijevanju potreba i očekivanja zainteresiranih strana. 
DNV GL posjeduje brojna iskustva na području rada s najnaprednijim svjetskim organizacijama s kojima partnerski surađuje na razvoju međunarodno priznatih normi i smjernica za održivost poslovanja.
Praktični dio ovog modula posvećen je upravo primjeni tih postupaka u praksi i svakodnevnom radu.

Teme koje Modul obrađuje:
•    Što je kontekst i kako ga odrediti;
•    Zainteresirane strane- kako postaviti sustav komunikacije;
•    Razumijevanje zahtjeva i očekivanja zainteresiranih strana ;
•    Koje nam norme i smjernice mogu pomoći
•    Praktični primjeri – kako su uspješne organizacije pristupile ovim izazovima

Polaznici će ovim modulom steći znanja o tome kako obavljati procjenu konteksta te kako prikupljati i pratiti zahtjeve i očekivanja zainteresiranih strana. Ujedno će biti predstavljeni dodatni materijali (norme, vodiči, smjernice, i sl.) koji mogu biti od značajne pomoći u navedenim aktivnostima.

Iako mnoge organizacije promjene u kontekstu i očekivanjima zainteresiranim stranama smatraju relativno rijetkima, činjenica je da se oni kontinuirano mijenjaju.

Novi zahtjevi normi sustava upravljanja daju bitno značenje kontekstu iz razloga koji leži u činjenici da sustav upravljanja mora biti u stanju prepoznavati i odgovarati na situacije i utjecaje koji se događaju unutar i izvan zidova tvrtke.
Provođenje analize vanjskih čimbenika koji utječu ili mogu utjecati na poslovanje u primjeni novih zahtjeva normi predstavlja najveći izazov. Pritom organizacije moraju redovito pratiti i pregledavati odgovarajuće informacije uključujući različite funkcije, npr. marketing/prodaju, nabavu, financije, HR, pravnu službu, itd.  Vanjski će kontekst značajno ovisiti o vrsti sektora.

Eksplicitna identifikacija vanjskih i unutarnjih čimbenika koji mogu utjecati na sustav upravljanja i postizanje željenih poslovnih rezultata podrazumijeva i identifikaciju zainteresiranih strana. To su
Zainteresirane strane predstavljaju organizacije, udruženja, pojedince koji imaju utjecaj na rad organizacije ili na koje organizacija svojim aktivnostima utječe.
Kako bi sustav upravljanja bio postavljen i razvijan na odgovarajući način, potrebno je uspostaviti učinkovite mehanizme praćenja te odgovarajuće procese koji su u stanju odgovoriti na promjene konteksta agilno i učinkovito. Pritom izrazito važnu ulogu ima komunikacija sa zainteresiranim stranama čiji je cilj pravovremeno prepoznavanje poslovnih rizika i prilika. 

Kako pristupiti definiranju konteksta i određivanju modela komunikacije sa zainteresiranim stranama?

Ovaj se modul Akademije izvrsnosti oslanja na nove zahtjeve normi sustava upravljanja, smjernice za primjenu i najbolju svjetsku praksu koja usmjerava organizacije u identifikaciji konteksta i razumijevanju potreba i očekivanja zainteresiranih strana. 
DNV GL posjeduje brojna iskustva na području rada s najnaprednijim svjetskim organizacijama s kojima partnerski surađuje na razvoju međunarodno priznatih normi i smjernica za održivost poslovanja.
Praktični dio ovog modula posvećen je upravo primjeni tih postupaka u praksi i svakodnevnom radu.

Teme koje Modul obrađuje:
•    Što je kontekst i kako ga odrediti;
•    Zainteresirane strane- kako postaviti sustav komunikacije;
•    Razumijevanje zahtjeva i očekivanja zainteresiranih strana ;
•    Koje nam norme i smjernice mogu pomoći
•    Praktični primjeri – kako su uspješne organizacije pristupile ovim izazovima

Polaznici će ovim modulom steći znanja o tome kako obavljati procjenu konteksta te kako prikupljati i pratiti zahtjeve i očekivanja zainteresiranih strana. Ujedno će biti predstavljeni dodatni materijali (norme, vodiči, smjernice, i sl.) koji mogu biti od značajne pomoći u navedenim aktivnostima.