GDPR: što trebate znati?

GDPR (General Data Protection Regulation) ili Opća uredba o zaštiti podataka u punoj je primjeni u svim zemljama članicama EU

Ova uredba na jedan potpuno drugačiji način regulira prikupljanje, pohranu i upravljanje osobnim podatcima. Primjenjiva je na sve tvrtke koje posluju na tržištu EU ili koje u svojim poslovnim aktivnostima koriste podatke građana država članica EU.

Cilj je uredbe modernizirati i unaprijediti područje zaštite osobnih podataka te time učinkovito zaštititi pojedince od lošeg, neprimjerenog ili nepažljivog korištenja osobnih podataka. Izravno je primjenjiva na sve države članice EU bez potrebe za dodatno prenošenje u nacionalno zakonodavstvo.
Usklađenju s uredbom tvrtke će trebati pristupiti ne samo s pravnog, već i s organizacijskog, tehničkog i tehnološkog aspekta. Naime, sigurnost i zaštita osobnih podataka ovom se uredbom regulira uzimajući u obzir i nove, tehnološki napredne načine obrade s ciljem ostvarenja ujednačenog prava na zaštitu osobnih podataka svih građana.

Zašto je važno uskaditi svoje poslovanje s ovom uredbom?

U slučaju nepoštivanja uredbe, pravni su subjekti izloženi riziku od kazni koje se propisuju u iznosu do čak 4% ukupnog prometa.

Zašto je potrebna edukacija?

Upoznavanje s obvezama koje donosi uredba za pravne subjekte ključan je prvi korak u razumijevanju novosti koje ona donosi. 

Ova je jednodnevna edukacija osmišljena s ciljem upoznavanja sudionika sa sadržajem uredbe te načinom kako pristupiti primjeni zahtjeva koje ona postavlja na tvrtke. 

Ciljevi tečaja:

 • pružiti polaznicima informacije o odredbama Uredbe
 • Protumačiti odredbe Uredbe i ključne pojmove iz pravne, informacijske i tehnološke perspektive
 • razjasniti odgovornosti Voditelja obrade, Izvršitelja obrade, Službenika za zaštitu osobnih podataka
 • pokazati postupak najbolje prakse za postizanje i održavanje usklađenosti s odredbama

Teme koje tečaj obrađuje:

 1. Opće odredbe
 2. Načela obrade osobnih podataka
 3. Prava ispitanika
 4. Uloge voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka
 5. Procjena učinka na zaštitu osobnih podataka
 6. Uloga i zadaće službenika za zaštitu osobnih podataka
 7. Prijenosi osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
 8. Uloga neovisnih nadzornih tijela
 9. Suradnja i konzistentnost
 10. Pravna sredstva, odgovornost i sankcije
 11. Postupak postizanja i održavanja usklađenosti s odredbama

Kome je tečaj namijenjen?

Očekivani polaznici tečaja su: predsjednici uprava, direktori, službenici za zaštitu podatka, članovi timova za procjenu učinka, voditelji upravljanja sigurnošću informacija, voditelji upravljanja rizicima, voditelji upravljanja usklađenošću, voditelji upravljanja informacijskim tehnologijama, voditelji pravnih poslova, voditelji ljudskih resursa, voditelji integriranih sustava upravljanja i sl.

Sve navedene teme obrađuju se uz diskusiju i interaktivan pristup pod vodstvom stručnog predavača. 

Cijena tečaja po polazniku je 280 €+ PDV (ručak i osvježenje u pauzama uključeni su u cijenu).

Ova uredba na jedan potpuno drugačiji način regulira prikupljanje, pohranu i upravljanje osobnim podatcima. Primjenjiva je na sve tvrtke koje posluju na tržištu EU ili koje u svojim poslovnim aktivnostima koriste podatke građana država članica EU.

Cilj je uredbe modernizirati i unaprijediti područje zaštite osobnih podataka te time učinkovito zaštititi pojedince od lošeg, neprimjerenog ili nepažljivog korištenja osobnih podataka. Izravno je primjenjiva na sve države članice EU bez potrebe za dodatno prenošenje u nacionalno zakonodavstvo.
Usklađenju s uredbom tvrtke će trebati pristupiti ne samo s pravnog, već i s organizacijskog, tehničkog i tehnološkog aspekta. Naime, sigurnost i zaštita osobnih podataka ovom se uredbom regulira uzimajući u obzir i nove, tehnološki napredne načine obrade s ciljem ostvarenja ujednačenog prava na zaštitu osobnih podataka svih građana.

Zašto je važno uskaditi svoje poslovanje s ovom uredbom?

U slučaju nepoštivanja uredbe, pravni su subjekti izloženi riziku od kazni koje se propisuju u iznosu do čak 4% ukupnog prometa.

Zašto je potrebna edukacija?

Upoznavanje s obvezama koje donosi uredba za pravne subjekte ključan je prvi korak u razumijevanju novosti koje ona donosi. 

Ova je jednodnevna edukacija osmišljena s ciljem upoznavanja sudionika sa sadržajem uredbe te načinom kako pristupiti primjeni zahtjeva koje ona postavlja na tvrtke. 

Ciljevi tečaja:

 • pružiti polaznicima informacije o odredbama Uredbe
 • Protumačiti odredbe Uredbe i ključne pojmove iz pravne, informacijske i tehnološke perspektive
 • razjasniti odgovornosti Voditelja obrade, Izvršitelja obrade, Službenika za zaštitu osobnih podataka
 • pokazati postupak najbolje prakse za postizanje i održavanje usklađenosti s odredbama

Teme koje tečaj obrađuje:

 1. Opće odredbe
 2. Načela obrade osobnih podataka
 3. Prava ispitanika
 4. Uloge voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka
 5. Procjena učinka na zaštitu osobnih podataka
 6. Uloga i zadaće službenika za zaštitu osobnih podataka
 7. Prijenosi osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
 8. Uloga neovisnih nadzornih tijela
 9. Suradnja i konzistentnost
 10. Pravna sredstva, odgovornost i sankcije
 11. Postupak postizanja i održavanja usklađenosti s odredbama

Kome je tečaj namijenjen?

Očekivani polaznici tečaja su: predsjednici uprava, direktori, službenici za zaštitu podatka, članovi timova za procjenu učinka, voditelji upravljanja sigurnošću informacija, voditelji upravljanja rizicima, voditelji upravljanja usklađenošću, voditelji upravljanja informacijskim tehnologijama, voditelji pravnih poslova, voditelji ljudskih resursa, voditelji integriranih sustava upravljanja i sl.

Sve navedene teme obrađuju se uz diskusiju i interaktivan pristup pod vodstvom stručnog predavača. 

Cijena tečaja po polazniku je 280 €+ PDV (ručak i osvježenje u pauzama uključeni su u cijenu).

Management Systems Training

 

Metodologija i prednosti osposobljavanja

Obuka DNV-a kombinira stručnost revizora, analizu podataka i pristupačnost LMS-a (sustava upravljanja učenjem).

 

Automotive and aerospace training

Ensuring quality and safety in every part of the supply chain is vital for the automotive and aerospace industries

 

Environment and energy training

Public concern on environment and energy issues, stricter environmental legislation and increased media attention put more demands on businesses today

 

Food safety training

The food and beverage industry is moving to satisfy demands from international consumers and to open new market opportunities

 

Health and safety training

Your company is expected to care for its employees by managing safety and health in a professional way

 

Information security and IT service management training

Information is a vital asset for any company, but which also harbours special obligations

 

Medical devices training

Production of medical devices is a strictly regulated business. In almost all countries, and for most medical products, there are requirements and standards to which manufacturers need to show compliance

 

Quality & performance training

An effective quality management system in place can improve your company’s quality processes and overall performance and success

 

Risk management and business continuity training

The purpose of risk management is not to eliminate risk, but to understand it so that you can take advantage of the upside and minimize the downside

 

Kalendar tecajeva-info list

Kalendar tecajeva-info list