Skip to content

GDPR: što trebate znati?

GDPR (General Data Protection Regulation) ili Opća uredba o zaštiti podataka u punoj je primjeni u svim zemljama članicama EU

Ova uredba na jedan potpuno drugačiji način regulira prikupljanje, pohranu i upravljanje osobnim podatcima. Primjenjiva je na sve tvrtke koje posluju na tržištu EU ili koje u svojim poslovnim aktivnostima koriste podatke građana država članica EU.

Cilj je uredbe modernizirati i unaprijediti područje zaštite osobnih podataka te time učinkovito zaštititi pojedince od lošeg, neprimjerenog ili nepažljivog korištenja osobnih podataka. Izravno je primjenjiva na sve države članice EU bez potrebe za dodatno prenošenje u nacionalno zakonodavstvo.
Usklađenju s uredbom tvrtke će trebati pristupiti ne samo s pravnog, već i s organizacijskog, tehničkog i tehnološkog aspekta. Naime, sigurnost i zaštita osobnih podataka ovom se uredbom regulira uzimajući u obzir i nove, tehnološki napredne načine obrade s ciljem ostvarenja ujednačenog prava na zaštitu osobnih podataka svih građana.

Zašto je važno uskaditi svoje poslovanje s ovom uredbom?

U slučaju nepoštivanja uredbe, pravni su subjekti izloženi riziku od kazni koje se propisuju u iznosu do čak 4% ukupnog prometa.

Zašto je potrebna edukacija?

Upoznavanje s obvezama koje donosi uredba za pravne subjekte ključan je prvi korak u razumijevanju novosti koje ona donosi. 

Ova je jednodnevna edukacija osmišljena s ciljem upoznavanja sudionika sa sadržajem uredbe te načinom kako pristupiti primjeni zahtjeva koje ona postavlja na tvrtke. 

Ciljevi tečaja:

 • pružiti polaznicima informacije o odredbama Uredbe
 • Protumačiti odredbe Uredbe i ključne pojmove iz pravne, informacijske i tehnološke perspektive
 • razjasniti odgovornosti Voditelja obrade, Izvršitelja obrade, Službenika za zaštitu osobnih podataka
 • pokazati postupak najbolje prakse za postizanje i održavanje usklađenosti s odredbama

Teme koje tečaj obrađuje:

 1. Opće odredbe
 2. Načela obrade osobnih podataka
 3. Prava ispitanika
 4. Uloge voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka
 5. Procjena učinka na zaštitu osobnih podataka
 6. Uloga i zadaće službenika za zaštitu osobnih podataka
 7. Prijenosi osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
 8. Uloga neovisnih nadzornih tijela
 9. Suradnja i konzistentnost
 10. Pravna sredstva, odgovornost i sankcije
 11. Postupak postizanja i održavanja usklađenosti s odredbama

Kome je tečaj namijenjen?

Očekivani polaznici tečaja su: predsjednici uprava, direktori, službenici za zaštitu podatka, članovi timova za procjenu učinka, voditelji upravljanja sigurnošću informacija, voditelji upravljanja rizicima, voditelji upravljanja usklađenošću, voditelji upravljanja informacijskim tehnologijama, voditelji pravnih poslova, voditelji ljudskih resursa, voditelji integriranih sustava upravljanja i sl.

Sve navedene teme obrađuju se uz diskusiju i interaktivan pristup pod vodstvom stručnog predavača. 

Cijena tečaja po polazniku je 280 €+ PDV (ručak i osvježenje u pauzama uključeni su u cijenu).

Ova uredba na jedan potpuno drugačiji način regulira prikupljanje, pohranu i upravljanje osobnim podatcima. Primjenjiva je na sve tvrtke koje posluju na tržištu EU ili koje u svojim poslovnim aktivnostima koriste podatke građana država članica EU.

Cilj je uredbe modernizirati i unaprijediti područje zaštite osobnih podataka te time učinkovito zaštititi pojedince od lošeg, neprimjerenog ili nepažljivog korištenja osobnih podataka. Izravno je primjenjiva na sve države članice EU bez potrebe za dodatno prenošenje u nacionalno zakonodavstvo.
Usklađenju s uredbom tvrtke će trebati pristupiti ne samo s pravnog, već i s organizacijskog, tehničkog i tehnološkog aspekta. Naime, sigurnost i zaštita osobnih podataka ovom se uredbom regulira uzimajući u obzir i nove, tehnološki napredne načine obrade s ciljem ostvarenja ujednačenog prava na zaštitu osobnih podataka svih građana.

Zašto je važno uskaditi svoje poslovanje s ovom uredbom?

U slučaju nepoštivanja uredbe, pravni su subjekti izloženi riziku od kazni koje se propisuju u iznosu do čak 4% ukupnog prometa.

Zašto je potrebna edukacija?

Upoznavanje s obvezama koje donosi uredba za pravne subjekte ključan je prvi korak u razumijevanju novosti koje ona donosi. 

Ova je jednodnevna edukacija osmišljena s ciljem upoznavanja sudionika sa sadržajem uredbe te načinom kako pristupiti primjeni zahtjeva koje ona postavlja na tvrtke. 

Ciljevi tečaja:

 • pružiti polaznicima informacije o odredbama Uredbe
 • Protumačiti odredbe Uredbe i ključne pojmove iz pravne, informacijske i tehnološke perspektive
 • razjasniti odgovornosti Voditelja obrade, Izvršitelja obrade, Službenika za zaštitu osobnih podataka
 • pokazati postupak najbolje prakse za postizanje i održavanje usklađenosti s odredbama

Teme koje tečaj obrađuje:

 1. Opće odredbe
 2. Načela obrade osobnih podataka
 3. Prava ispitanika
 4. Uloge voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka
 5. Procjena učinka na zaštitu osobnih podataka
 6. Uloga i zadaće službenika za zaštitu osobnih podataka
 7. Prijenosi osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama
 8. Uloga neovisnih nadzornih tijela
 9. Suradnja i konzistentnost
 10. Pravna sredstva, odgovornost i sankcije
 11. Postupak postizanja i održavanja usklađenosti s odredbama

Kome je tečaj namijenjen?

Očekivani polaznici tečaja su: predsjednici uprava, direktori, službenici za zaštitu podatka, članovi timova za procjenu učinka, voditelji upravljanja sigurnošću informacija, voditelji upravljanja rizicima, voditelji upravljanja usklađenošću, voditelji upravljanja informacijskim tehnologijama, voditelji pravnih poslova, voditelji ljudskih resursa, voditelji integriranih sustava upravljanja i sl.

Sve navedene teme obrađuju se uz diskusiju i interaktivan pristup pod vodstvom stručnog predavača. 

Cijena tečaja po polazniku je 280 €+ PDV (ručak i osvježenje u pauzama uključeni su u cijenu).