DNV GL

GLOBALG.A.P. IFA – Akvakultura

GLOBALGAP aquaculture

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

GLOBALG.A.P. norme pokrivaju proizvode koji uključuju usjeve, robu i hranu životinjskog podrijetla. Dobra poljoprivredna praksa (GAP) može se primijeniti i na farmama usjeva i  tamo gdje su životinje uzgojene. Sa GLOBALG.A.P. IFA normom, akvakultura modul, posebno je dizajniran da pokrije primarnu proizvodnju uzgoja morskih plodova namijenjenih za ljudsku konzumaciju.

Što je GLOBALG.A.P. IFA norma za akvakulturu? 

GLOBALG.A.P. IFA - Akvakultura je globalno priznata norma za osiguranje sigurnosti krajnjeg proizvoda u sektoru primarne proizvodnje, kao i održivosti poljoprivrednih djelatnosti. Norma se koristi za upravljanje i komunikaciju dobre poljoprivredne prakse između profesionalnih partnera u lancu vrijednosti.

Zadnja verzija norme Integrirano Osiguranje Farmi (IFA), objavljena 2011., sastavljena je od različitih modula, uključujući i opći modul za sve djelatnosti u poljoprivrednim gospodarstvima (sve farme) i jedan glavni opseg  (temelj akvakulture). Verzija 4., temeljni modul akvakulture, odnosi se na mekušace, rakove i ribu.

Norma akvakultura pokriva cijeli uzgojni proces certificiranih proizvoda, od trenutka kada matičnjaci-jaja ili riba - ulaze u proizvodni proces do gotovog proizvoda. U slučaju da je proizvod obrađen pod istim proizvođačem, sljedivost prerađenog  proizvoda je uključena u normu GLOBALG.A.P. IFA norma akvakulture je odobrena od strane GFSI-a i može se povezati s drugim normama prehrambene sigurnosti, kao što su BRC i IFS za pokriće ukupnog lanca dobavljača.

GLOBALG.A.P. IFA – Norma akvakulture se fokusira na: 

Sigurnost poljoprivrednika i potrošača  

Sljedivost proizvoda i zapise proizvodnje

Smanjenje unos kemikalija i lijekova

Dobrobiti životinja

Učinkovito korištenje resursa

Okoliš

Sukladnost s lokalnim i međunarodnim propisima

GLOBALG.A.P Lanac odgovornosti (Chain of custody - CoC)  je dobrovoljni opseg koji pokriva sljedivost kada su proizvodi prodani izvan farme i pravno vlasništvo na proizvodima je preuzela druga strana (trgovanje, skladištenje, sakupljanje, prijevoz i obrada) do konačne prodaje krajnjem potrošaču. Ova norma zahtjeva odvajanje i identifikaciju proizvoda kako bi se izbjeglo miješanje certificirane i necertificirane ribe.

Zašto se certificirati po GLOBALG.A.P. IFA – normi za akvakulturu? 

Osnovna motivacije je svakako povećana potražnja za prehrambenom sigurnošću od strane kupaca, te su proizvođači akvakulture fokusirani na proizvodnju pristupačne hrane na održiv način, a trgovci na pouzdan alat za procjenu svojih dobavljača.

Certificiranje će poljoprivrednicima donijeti nekoliko prednosti:

 • Bolji i lakši pristup tržištu
 • Jasan sporazum i dijalog s trgovcima
 • Više mogućnosti za pošteno tržišno natjecanje
 • Povećanje kvaliteta i kvantitete proizvoda
 • Moguće smanjenje dugoročnih troškova proizvodnje
 • Učinkovitije upravljanje proizvodnim procesima i zakonska sukladnost
 • Veća potreba za poboljšanjem

Kako se pripremiti za certifikaciju?

Slijedite korake u pripremi za certifikaciju:

 • Kontaktirajte  DNV- Business Assurance kako bi dobili više informacija o certifikacijskom procesu
 • Upoznajte se s GLOBALG.A.P. IFA - Akvakultura standardom. Možete besplatno preuzeti dokumente sa GLOBALG.AP web stranice
 • Identificirajte odgovornu osobu koja će voditi postupak u Vašoj organizaciji
 • Komunicirajte jasnu svrhu  o tome što želite postići kroz proces certifikacije

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: