Skip to content

SQF kod – Program za sigurnost i kvalitetu hrane

Poboljšajte svoju sposobnost da dosljedno ispunite očekivanja kupaca u pogledu kvalitete i sigurnosti proizvoda uz istovremeno smanjenje troškova audita u lancu opskrbe

Certificiranje vašeg sustava proizvodnje hrane prema SQF kodeksu pokazuje vašu predanost sigurnosti proizvoda, kvaliteti i zakonskoj usklađenosti te osiguravanju zaštite potrošača na domaćem i globalnom tržištu u svim fazama opskrbnog lanca.

Što je SQF kod – Program za sigurnost i kvalitetu hrane?

Program SQF je sustav certificiranja sigurnosti i kvalitete hrane koji uključuje primarnu proizvodnju, preradu hrane i srodnu industriju, kao što su pakiranje i hrana za životinje. Usklađen je s HACCP-om, Codex Alimentariusom i temelji se na općim načelima upravljanja kvalitetom.

Za certifikaciju su dostupna tri programa. Svaki program osmišljen je tako da zadovolji stupanj razvoja proizvođačevog sustava upravljanja sigurnošću i kvalitetom hrane. Dizajn programa unutar koda omogućuje svakom dobavljaču, od najmanjeg poljoprivrednika do najvećeg proizvođača, da bude prihvatljiv za SQF certifikaciju.  

Program Osnove SQF-a 

Dobavljači moraju uspostaviti preduvjetne programe koji uključuju temeljne kontrole sigurnosti hrane koje su ključne za pružanje čvrstih temelja za proizvodnju i proizvodnju sigurne hrane. 

SQF program sigurnosti hrane 

Uz osnovne zahtjeve, dobavljači moraju ispuniti i dokumentirati procjenu opasnosti za sigurnost hrane za proizvod i proces korištenjem HACCP metode, kao i akcijski plan za uklanjanje, sprječavanje ili smanjenje opasnosti za sigurnost hrane. Ovaj program je priznat od strane Global Food Safety Initiative - GFSI.

SQF Program sigurnosti i kvalitete hrane 

Uz osnove i HACCP zahtjeve, sustav se temelji na planu kvalitete hrane, uključujući kontrolne mjere potrebne za osiguranje dosljedne razine kvalitete.

Prednosti stjecanja certifikata

Certifikacija SQF koda od strane neovisne treće strane zahtjev je većine trgovaca na malo, veletrgovaca i vlasnika robnih marki.

Trenutno mnogi proizvođači hrane moraju proći mnoge audite na temelju različitih standarda, zbog činjenice da ne postoji univerzalno priznati standard za hranu. Budući da je SQF prihvaćen od strane velikog broja trgovaca na malo na globalnoj razini, sudjelovanje u ovom programu certificiranja pomoći će eliminirati veći dio ove suvišnosti.

Implementacija i certifikacija prema SQF kodu omogućuje vam: 

  • Izgraditi i upravljati sustavom upravljanja koji je u stanju bolje zadovoljiti zahtjeve kvalitete/sigurnosti hrane i zakonsku usklađenost u zemljama u kojima se gotov proizvod prodaje ili konzumira.
  • Osigurati alat za poboljšanje učinkovitosti sigurnosti hrane i sredstva za učinkovito praćenje i mjerenje učinkovitosti sigurnosti hrane.
  • Olakšati smanjenje otpada, preradu i povlačenje proizvoda.

Početak rada

Kako biste dobili certifikat, prvo morate implementirati sustav koji je u skladu sa zahtjevima odabranog programa. DNV je akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane i može vam pomoći na cijelom putu, počevši od odgovarajuće obuke do samoprocjene, analize nedostataka i usluga certificiranja.

Saznajte više o tome kako započeti na putu do certifikacije.

Više informacija

  Edukacije

Edukacije

Odgovarajući uvid u aktivnom okruženju za učenje

  Vaša dodana vrijednost

Vaša dodana vrijednost

Saznajte više o digitalnom korisničkom iskustvu

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Posjetite GFSI stranice