Skip to content

Prehrambeni proizvod bez antibiotika (antibiotic free)

Jamstvo neuporabe antibiotika tijekom definiranog perioda ciklusa uzgoja.

Tehnička specifikacija služi kao jamstvo neuporabe antibiotika tijekom definiranog perioda ciklusa uzgoja životinja.

Tehnička specifikacija primjenjiva je na životinje, jednostavne i prerađene proizvode životinjskog podrijetla, proizvode od mesa/ribe i derivate životinja koje nisu tretirane antibioticima u definiranom proizvodnom lancu.

Svrha ove specifikacije je promicati sustav uzgoja koji je usmjeren na poboljšanje životnih uvjeta životinja i na poboljšanje upravljanja uvjetima kako bi se spriječile patologije, što utječe na to da se ne koriste antibiotici.

DNV je razvio ovu specifikaciju za sljedeće specifične lance opskrbe:

  • Svinjsko meso (od 180 dana neuporabe do odvikavanja)
  • Prstaci i ribe (od 180 dana pa kroz cijeli životni ciklus) 
  • Jaja (od prvog tjedna života)
  • Pilići ( od prvog tjedna života)
  • Tovna goveda (od 180 dana od nekorištenja).

Kako se odvija proces certifikacije?

Tijekom provjere, stručnjaci DNV-a provest će savjesnu kontrolu, također analitičkim ispitivanjima na različitim matricama, ovisno o tome što je definirano za svaku vrstu, kako bi provjerili sukladnost primjenjivosti onoga što je definirano tehničkom specifikacijom.

Stoga je od temeljne važnosti sposobnost organizacije da izbjegne kontaminaciju i uspostavi segragaciju, ako je potrebno, putem izvrsnog upravljanja dobavljačima, procesnim i dobrim praksama obrade (unakrsna kontaminacija).