ISO 22000 - Upravljanje sigurnošću hrane

Poboljšajte kvalitetu svog sustava upravljanja sigurnošću hrane i dosljedno ispunite očekivanja kupaca u pogledu sigurnosti hrane i prepoznavanja rizika

Certificiranje vašeg sustava upravljanja sigurnošću hrane pokazuje vašu predanost kontroli opasnosti za sigurnost hrane i upravljanju sigurnošću vaših proizvoda. To podrazumijeva neprekidno poboljšanje i zadovoljstvo kupaca. To su opipljive prednosti koje igraju važnu ulogu u izgradnji održivog poslovanja.

ISO 22000 - standard upravljanja sigurnošću hrane pruža posebne zahtjeve za sustav upravljanja sigurnošću hrane koji će poboljšati vašu sposobnost dosljedne isporuke proizvoda i usluga koji zadovoljavaju zahtjeve kupaca, kao i zakonske i regulatorne zahtjeve. 

Što je ISO 22000?

Standard ISO 22000 kompatibilan je i usklađen s drugim međunarodnim standardima sustava upravljanja, uključujući ISO 9001. Idealan je za integraciju s postojećim sustavima i procesima upravljanja.

ISO 22000 primjenjiv je na sve organizacije izravno ili neizravno uključene u lanac vrijednosti hrane. To uključuje proizvođače ambalaže ili deterdženata, dobavljače usluga čišćenja, deratizacije ili industrijske usluge pranja rublja. Omogućuje procjenu i dokazuje sukladnost proizvoda u odnosu na sigurnost hrane i kontrolu opasnosti po sigurnost hrane. Standard osigurava sigurnost hrane od farme do vilice na temelju ovih općenito priznatih ključnih elemenata:

  • Interaktivna komunikacija: Inovativan i bitan čimbenik za upravljanje rizicima. Strukturirani protok informacija u svim smjerovima, interno i eksterno. Jamči učinkovitu kontrolu opasnosti.
  • HACCP načela (analiza opasnosti i kritične kontrolne točke): Osnovna metodologija za planiranje sigurnih proizvodnih procesa koji su primjereni svakoj pojedinačnoj tvrtki, bez nepotrebne birokracije.
  • Upravljanje sustavom: Kontrola interakcije između elemenata sustava jamči učinkovitost i djelotvornost sustava.
  • Programi preduvjeta: Dobra proizvodna praksa, dobra higijenska praksa, dobra poljoprivredna praksa, uključujući programe i postupke održavanja opreme i zgrada, te programe kontrole štetočina, stupovi su na kojima se temelji HACCP sustav

Prednosti stjecanja certifikata

Certifikacija prema ISO 22000 – upravljanje sigurnošću hrane od strane neovisne treće strane potvrđuje učinkovitost FSMA u lancu vrijednosti hrane.

Standard ISO 22000 omogućuje vašoj organizaciji da:

  • Izgradi i upravlja sustavom upravljanja sigurnošću hrane unutar dobro definiranog i jasnog okvira koji je fleksibilan prema vašim poslovnim potrebama i očekivanjima.
  • Shvati koji su stvarni rizici za potrošače i za vašu tvrtku.
  • Osigura alat za poboljšanje učinkovitosti sigurnosti hrane i sredstva za učinkovito praćenje i mjerenje učinkovitosti sigurnosti hrane.
  • Bolje ispuni zakonske propise o sigurnosti hrane i korporativne zahtjeve

Certifikacija prema standardu pruža učinkovito sredstvo vaše tvrtke za komunikaciju s dionicima i drugim zainteresiranim stranama. To je važan element u pokazivanju predanosti sigurnosti hrane prema zahtjevima korporativnog upravljanja, korporativne odgovornosti i financijskog izvještavanja.

Početak rada

Kako biste dobili certifikat, prvo morate implementirati potrebne procese u sustav koji je u skladu sa zahtjevima standarda. DNV je akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane i može vam pomoći na cijelom putu, počevši od relevantne obuke za ISO 22000 do samoprocjene, analize nedostataka i usluga certificiranja.

Saznajte više o tome kako započeti na putu do certifikacije.

Više informacija

  ISO 22000

ISO 22000

Preuzmite letak

  Edukacije

Edukacije

Odgovarajući uvid u aktivnom okruženju za učenje

  Vaša dodana vrijednost

Vaša dodana vrijednost

Saznajte više o digitalnom korisničkom iskustvu

 

Prijelaz na ISO 22000:2018

Upravljanje sigurnošću hrane

 

Global Food Safety Initiative

Posjetite GFSI stranice