Hrana za životinje i sastojci - GMP+ FSA, FAMI-QS i FSSC 22000

Poboljšati metode identificiranja i upravljanja rizicima za sigurnost hrane i dosljedno ispuniti očekivanja kupaca

Certificiranje vašeg sustava upravljanja sigurnošću hrane za životinje i sastojaka pokazuje vašu predanost održivom i sigurnom lancu hrane, dosljednost, neprekidno poboljšanje i zadovoljstvo kupaca. To su opipljive poslovne prednosti koje igraju važnu ulogu u izgradnji transparentnog i održivog poslovanja i izgradnji povjerenja potrošača u prehrambeni lanac.

Što su hrana za životinje i sastojci - GMP+ FSA, FAMI-QS i FSSC 22000

To su tri neovisna, ali povezana standarda ili kodeksa koji pružaju zahtjeve za provedbu mjera potrebnih za osiguranje sigurnosti hrane za životinje i kvalitete proizvoda proizvedenih kroz procese.

Primjenjivi na svakog proizvođača hrane za životinje, standardi se temelje na brojnim načelima osiguranja kvalitete, uključujući snažan fokus na usklađenost, izvor sastojaka, motivaciju i implikaciju najvišeg menadžmenta i osoblja, pristup procesu i neprekidno poboljšanje. Sva tri zahtijevaju identificiranje i dokumentiranje specifičnih opasnosti za sigurnost hrane za životinje – vezane za gotovu hranu ili proizvod za životinje – i relevantne kontrolne mjere u skladu s načelima HACCP (analiza opasnosti i kritične kontrolne točke).

GMP+ FSA

GMP+ International BV (prije poznat kao: Nizozemski odbor za stočnu hranu (PDV)) razvio je GMP+ osiguranje sigurnosti hrane. GMP+ FSA je potpuni modul za osiguranje sigurnosti hrane u svim područjima lanca hrane. Na temelju potreba u praksi, više komponenti integrirano je u GMP+ FSA modul, na temelju zahtjeva za sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001), HACCP, standarda proizvoda, sljedivosti, nadzora, programa preduvjeta, lančanog pristupa i sustava ranog upozorenja . Osim toga, laboratoriji koji provode analize mogu biti certificirani i/ili registrirani.

FAMI-QS 

FAMI-QS je globalni sustav upravljanja kvalitetom i sigurnošću stočne hrane za sektor specijalnih sastojaka hrane za životinje. Kodeks FAMI-QS propisuje zahtjeve za provedbu mjera potrebnih za osiguranje sigurnosti hrane za životinje i kvalitete proizvoda, sastojaka proizvedenih kemijskim procesima, bioprocesom, rudarstvom, ekstrakcijom, miješanjem i formulacijom. Kodeks uključuje namjenske HACCP planove za procese u okviru opsega i usklađen je s ISO strukturom visoke razine za sustave upravljanja i programima preduvjeta ISO/TS 22002 – 6. dio i FSMA CGMP hrana za životinje.

FSSC 22000

FSSC 22000 shema certificiranja, koju je razvila Zaklada za certificiranje sigurnosti hrane, također uključuje modul za sigurnost hrane za životinje. Temelji se na ISO 22000 i usklađen je s ISO strukturom visoke razine; temelji se na programima preduvjeta, kao što je detaljno opisano u ISO TS 22002-6 specifičnom za stočnu hranu i uključuje načela HACCP-a.

Prednosti stjecanja certifikata

Stjecanjem certifikata, vaša tvrtka može dokazano jamčiti da hrana za životinje i sastojci hrane za životinje ispunjavaju zakonska pravila i zahtjeve koji su dogovoreni sa stranama u lancu. Certifikacija omogućuje vašoj organizaciji da:

Izgradi povjerenje u performanse vašeg sustava interno i eksterno

primjenom odgovarajućih načela upravljanja unutar organizacije.

  • Izrazi povjerenje kupcima, pokazujući da su hrana za životinje ili sastojci za životinje proizvedeni pomoću sigurnih procesa
  • Dokaže da su poduzete sve razumne mjere opreza
  • Omogući kupcima da zahtijevaju certifikaciju i ocjenu dobavljača, ako posluju u zemlji sa snažnim zakonodavnim okvirom za sigurnost hrane za životinje
  • Smanji broj audita koje provode kupci i, posljedično, uštedi troškove i vrijeme upravljanja.

Početak rada

Kako biste dobili certifikat, prvo morate implementirati učinkovit sustav upravljanja sigurnošću i kvalitetom koji je u skladu sa zahtjevima standarda, a posebno relevantnim mjerama kontrole (HACCP sustav). DNV je akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane i može vam pomoći na cijelom putu, počevši od odgovarajuće obuke do samoprocjene, analize nedostataka i usluga certificiranja.

Saznajte više o tome kako započeti na putu do certifikacije

More information

  Animal feed & Ingredients

Animal feed & Ingredients

Download our flyer.

  Training

Training

Relevant insight in an active learning environment.

  Your added value

Your added value

Find out more on the digital customer experience.

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Visit the GFSI site