BRCGS Globalni standard za sigurnost hrane

Poboljšajte svoju sposobnost da dosljedno ispunite očekivanja kupaca o sigurnosti i kvaliteti hrane uz istovremeno smanjenje troškova upravljanja lancem opskrbe.

Certificiranje vašeg sustava proizvodnje hrane prema BRCGS standardu sigurnosti hrane pokazuje vašu predanost sigurnosti proizvoda, kvaliteti i zakonskoj usklađenosti te osiguravanju zaštite potrošača.

Standard pruža posebne zahtjeve za sustav upravljanja proizvodnjom i pakiranjem hrane koji će poboljšati vašu sposobnost dosljedne isporuke proizvoda i usluga koji zadovoljavaju zahtjeve kupaca, kao i zakonske i regulatorne zahtjeve. 

Što je BRCGS globalni standard za sigurnost hrane?

BRCGS globalni standard za sigurnost hrane jedan je od operativnih alata koji se u svijetu najčešće koriste za dubinsku analizu (due diligence) i odobrenje dobavljača. Prvi put razvijen 1998. od strane britanskog maloprodajnog konzorcija, standard se redovito poboljšava, uključujući međunarodne dionike u lancu opskrbe. Danas je to globalni alat koji se temelji na najnovijim i ažuriranim standardima i metodologijama za sigurnost hrane, a prepoznat je od strane Globalne inicijative za sigurnost hrane (Global Food Safety Initiative – GFSI).

Pomaže tvrtkama da odaberu i kvalificiraju svoje dobavljače te pruža okvir za upravljanje sigurnošću proizvoda, integritetom, zakonitošću i kvalitetom u industriji proizvodnje, prerade i pakiranja hrane i prehrambenih sastojaka.

Zahtjevi u normi odnose se na sustav upravljanja kvalitetom, HACCP sustav i odgovarajuće programe preduvjeta, uključujući GMP (Dobra proizvodna praksa), GLP (Dobra laboratorijska praksa) i GHP (Dobra higijenska praksa).

Certificiranje prema globalnom standardu uključuje ocjenu prostorija, operativnih sustava i postupaka tvrtke naspram zahtjeva standarda. Standard se redovito revidira i održavanje certifikacije zahtijeva pridržavanje najnovije verzije standarda.

Uz temeljni globalni standard za sigurnost hrane postoji niz dodatnih modula koji se mogu dodati normalnom procesu audita koji pokrivaju aspekte kao što su specifični zemljopisni zahtjevi ili posebna zabrinutost tržišta. 

Prednosti stjecanja certifikata

Certifikacija BRCGS globalnog standarda za sigurnost hrane od strane neovisne treće strane zahtjev je većine trgovaca na malo i vlasnika robnih marki, kao i prerađivača hrane. Kao rezultat certifikacije vaša organizacija može:

  • Pružiti dokaze o predanosti, te, u slučaju incidenta sa sigurnošću hrane, pravnu obranu u okviru koncepta "dubinske analize".
  • Izgraditi i upravljati sustavom upravljanja koji je u stanju bolje zadovoljiti zahtjeve kvalitete/sigurnosti hrane i zakonsku usklađenost u zemljama u kojima se gotov proizvod prodaje ili konzumira.
  • Osigurati alat za poboljšanje učinkovitosti sigurnosti hrane i sredstva za učinkoviti nadzor i mjerenje učinkovitosti sigurnosti hrane.
  • Olakšati smanjenje otpada, preradu i povlačenje proizvoda.

Početak rada

Kako biste dobili certifikat, najprije morate implementirati potrebne module u sustav u skladu sa zahtjevima standarda. DNV je akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane i može vam pomoći na cijelom putu, počevši od odgovarajuće obuke do samoprocjene, analize nedostataka i usluga certificiranja.

Saznajte više o tome kako započeti na putu do certifikacije.

Više informacija

  BRCGS Globalni standard za sigurnost hrane

BRCGS Globalni standard za sigurnost hrane

Preuzmite letak

  Edukacije

Edukacije

Odgovarajući uvid u aktivnom okruženju za učenje

  Vaša dodana vrijednost

Vaša dodana vrijednost

Saznajte više o digitalnom korisničkom iskustvu

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Posjetite GFSI stranicu