TL 9000 – Upravljanje kvalitetom telekomunikacija

Uvjerite kupce da imate uspostavljene procese koji osiguravaju dosljednu kvalitetu proizvoda i usluga

Standard je specifičan za telekomunikacijsku industriju, TL 9000 definira zahtjeve koji su središnji za dizajn, razvoj, proizvodnju, implementaciju i održavanje telekomunikacijskih proizvoda i usluga. Izgrađen na temelju standarda sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001, standard je dizajniran da zadovolji zahtjeve industrije lanca opskrbe. Osim toga, pruža sustav za mjerenje i praćenje performansi i poboljšanje rezultata.

Certifikacija prema TL 9000 daje jamstvo bilo kojim kupcima ili drugim dionicima da su vaši proizvodi i usluge pouzdani. 

Što je TL 9000

Razvijen kako bi industrija bila dosljedna, TL 9000 pomaže tvrtkama da ispune zahtjeve kvalitete lanca opskrbe svjetske telekomunikacijske industrije. Standard ima za cilj pomoći industriji u postizanju sljedećih ciljeva: 

  • Uspostaviti i održavati zajednički skup zahtjeva telekomunikacijskog sustava upravljanja kvalitetom, čime se smanjuje broj standarda za industriju
  • Postaviti sustav koji štiti integritet i korištenje hardvera, softvera i usluga telekomunikacijskih proizvoda
  • Definirati učinkovita mjerenja temeljena na troškovima i performansama za usmjeravanje napretka i procjenu rezultata implementacije sustava upravljanja kvalitetom
  • Potaknuti neprekidno poboljšanje i unapređenje odnose s klijentima
  • Iskoristiti proces ocjenjivanja sukladnosti industrije

TL 9000 sastoji se od dva dijela, koji dopunjuju zahtjeve ISO 9001 zahtjevima specifičnim za industriju u rasponu od razvoja softvera i specijaliziranih servisnih funkcija do komunikacije u lancu opskrbe i izvještavanja o kvaliteti.

Prednosti certifikacije

Organizacije certificirane prema TL 9000 učinkovito priopćavaju da su u skladu s ISO 9001, zahtjevima specifičnim za telekomunikacije i industrijskim mjerenjima.

Prednosti uključuju:

  • Kontinuirano poboljšanje usluga i zadovoljstva kupaca
  • Poboljšani odnosi kupac/dobavljač
  • Dokaz predanosti i usklađenosti sa standardiziranim zahtjevima sustava kvalitete s fokusom na skraćenje vremena ciklusa, isporuku na vrijeme, stope povrata, pouzdanost i otklanjanje nedostataka
  • Sposobnost pokazivanja kvalitetne izvedbe, dijeljenja podataka i rezultata

Mnogi kupci zahtijevaju od dobavljača opreme da imaju TL 9000 certifikat. To daje jamstvo da su njihovi proizvodi pouzdani. Certifikacija prema TL 9000 također se može lako integrirati s drugim standardima sustava upravljanja

Početak rada

Kako biste dobili certifikat, prvo morate implementirati učinkovit sustav upravljanja kvalitetom. DNV je akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane i spremno je za davanje podrške od početne obuke do alata za analizu nedostataka i samoprocjene do certificiranja specifičnog za TL 9000 ili integriranog s drugim standardima.

Više informacija

   TL 9000

TL 9000

Preuzmite letak

  Edukacije

Edukacije

Odgovarajući uvid u aktivnom okruženju za učenje

  Vaša dodana vrijednost

Vaša dodana vrijednost

Saznajte više o digitalnom korisničkom iskustvu