Skip to content

ISO/IEC 42001 – Umjetna inteligencija (AI)

Upravljanje i izgradnja povjerenja u način primjene umjetne inteligencije na proizvode i usluge.

Kao odgovor na porast umjetne inteligencije (AI) i izazove koje ona stvara, ISO i IEC stvorili su normu ISO / IEC 42001.

Umjetna inteligencija i povezani podskup strojnog učenja imaju znatan potencijal da na mnogo načina koriste društvu i gospodarstvima. Neki primjeri prednosti uključuju poboljšano tumačenje podataka, sposobnost daljinske dijagnoze zdravlja ljudi i strojeva, autonomna vozila i još mnogo toga. Iako je inicijalna namjera opće dobro, neprikladna uporaba tehnologije ili nedostatak kontrole percipiraju se kao rizici kojima je potrebno pažljivo upravljati.

Certifikacija vašeg sustava upravljanja pokazuje vašu predanost dosljednosti, stalnom poboljšanju i zadovoljstvu kupaca. Također, certificirani sustav temeljen na novoj ISO IEC 42001 normi  pomaže svakoj tvrtki da osigura pouzdanu i odgovornu upotrebu kako bi zaštitila sve uključene ljude i izgradila povjerenje u njenu primjenu. To su opipljive poslovne koristi koje imaju važnu ulogu u izgradnji otpornosti i održivih poslovnih rezultata.

Što je ISO / IEC 42001?

Primjenjiva na sve vrste tvrtki u bilo kojoj industriji, ISO / IEC 42001 prva je međunarodna norma sustava upravljanja za AI. Iako postoje i drugi okviri, ISO / IEC 42001 jedini je podložan certifikaciji.

Normom se utvrđuju zahtjevi za uspostavu, provedbu, održavanje i kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja umjetnom inteligencijom. Svrha norme je osigurati da se sustavi razvijaju i koriste odgovorno:

  • Promicanje razvoja i upotrebe pouzdanih, transparentnih i odgovornih sustava umjetne inteligencije.
  • Naglašavanje etičkih načela i vrijednosti pri uvođenju sustava umjetne inteligencije, kao što su pravednost, nediskriminacija i poštovanje privatnosti. 
  • Pomozite organizacijama da prepoznaju i ublaže rizike povezane s provedbom umjetne inteligencije osiguravajući odgovarajuće mjere ublažavanja.
  • Poticanje organizacija da daju prednost ljudskoj dobrobiti, sigurnosti i korisničkom iskustvu u dizajnu i uvođenju umjetne inteligencije.
  • Pomaganje organizacijama u skladu s relevantnim zakonima, propisima, zahtjevima za zaštitu podataka ili obvezama prema zainteresiranim stranama.

Prednosti certificiranja

Provjera funkcionira li vaš sustav upravljanja umjetnom inteligencijom od vitalne je važnosti. Certifikacija prema  ISO/IEC 42001 od strane neovisne treće strane provjerava izvedbu vašeg sustava i pokazuje vaš rad na primjeni učinkovitih načela upravljanja umjetnom inteligencijom unutar organizacije. Kao rezultat toga:
  • Izgradite povjerenje u performanse svog sustava upravljanja interno i eksterno primjenjujući učinkovita načela upravljanja unutar organizacije.
  • Primijenite strukturirani pristup stalnom poboljšanju procesa i znanju gdje usmjeriti napore.
  • Povećajte povjerenje i zadovoljstvo kupaca, što zauzvrat može dovesti do povećanog poslovanja.
  • Steknite značajnu konkurentsku prednost ispunjavanjem poslovnih zahtjeva bilo kojeg sustava upravljanja certificiranjem poslovnih zahtjeva kupaca, dobavljača i podizvođača kako biste poslovali s njima.

Početak rada

Da biste bili certificirani, prvo morate implementirati učinkovit sustav upravljanja umjetnom inteligencijom koji je u skladu sa zahtjevima standarda.  DNV je akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane i može vam pomoći tijekom cijelog putovanja, počevši od relevantne obuke za ISO IEC 42001 do samoprocjena, gap analize i usluge certifikacije.

Saznajte više o tome kako započeti s radom na putu do certifikacije.