Skip to content

IFS standard hrane

Poboljšajte svoju sposobnost dosljednog ispunjavanja očekivanja kupaca u pogledu kvalitete i sigurnosti hrane uz istovremeno smanjenje troškova upravljanja lancem opskrbe

Certificiranje vašeg sustava proizvodnje hrane prema standardu za hranu IFS pokazuje vašu predanost sigurnosti hrane, kvaliteti, zakonitosti i neprekidnom poboljšanju.

Što je IFS Food standard? 

IFS Food je međunarodni standard za ocjenjivanje usklađenosti proizvoda i procesa u odnosu na sigurnost i kvalitetu hrane. Standard za hranu IFS primjenjuje se na dobavljače u svim fazama prerade hrane nakon poljoprivredne faze. IFS  zadovoljava kriterije Globalne inicijative za sigurnost hrane - GFSI.

Kontrolna lista za ocjenjivanje usklađena je s GFSI zahtjevima za usporedbu, FSMA i propisima EU. Zahtjevi se odnose na sustav upravljanja kvalitetom, HACCP sustav (analiza opasnosti i kritične kontrolne točke) i detaljne preduvjetne programe uključujući GMP (Dobra proizvođačka praksa), GLP (Dobra laboratorijska praksa) GHP (Dobra higijenska praksa). Također uključuje zahtjeve vezane uz razvoj pozitivne kulture sigurnosti hrane.

Trgovci na malo kao i proizvođači hrane zahtijevaju IFS certifikat za hranu od dobavljača koji su uključeni u njihov opskrbni lanac.

Prednosti stjecanja certifikata

Posjedovanje zajedničkog standarda i jedinstvenog načina procjene razine kvalitete dobavljača smanjuje potrebu za auditima druge strane. Za trgovce na malo, proizvođače i dobavljače upravljanje lancem opskrbe postaje dosljedniji i učinkovitiji. Smanjuje ukupne troškove procesa i povećava razinu sigurnosti za kupce, dobavljače i potrošače

Standard omogućuje vašoj organizaciji da:

  • Pruži dokaze o predanosti i, u slučaju incidenta sa sigurnošću hrane, pravnu obranu u okviru koncepta dubinske analize
  • Izgradi i upravlja sustavom upravljanja koji vam može pomoći da bolje ispunite zahtjeve kvalitete/sigurnosti hrane i zakonsku usklađenost, s posebnim osvrtom na zakonodavstvo primjenjivo u zemljama u kojima se konzumira gotov proizvod
  • Osigura alat za poboljšanje učinkovitosti sigurnosti hrane i sredstva za učinkovito praćenje i mjerenje učinkovitosti sigurnosti hrane
  • Olakša smanjenje otpada proizvoda, preradu proizvoda i povlačenje proizvoda

Početak rada

Kako biste dobili certifikat, prvo morate implementirati sustav upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane u skladu sa zahtjevima standarda. DNV je akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane i može vam pomoći na cijelom putu, počevši od odgovarajuće obuke do samoprocjene, analize nedostataka i usluga certificiranja.

Saznajte više o tome kako započeti na putu do certifikacije.

Više informacija

  IFS International Food Standard

IFS International Food Standard

Preuzmite letak

  Edukacije

Edukacije

Odgovarajući uvid u aktivnom okruženju za učenje

  Vaša dodana vrijednost

Vaša dodana vrijednost

Saznajte više o digitalnom korisničkom iskustvu

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Posjetite GFSI stranice