Tečajevi-sustavi upravljanja okolišem i energijom

Naučite kako kreirati, primjenjivati, održavati i poboljšavati sustave upravljanja okolišem i energijom

Organizacije koje se ne mogu na odgovarajući način nositi sa izazovima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti sve će teže uspijevati poslovati na globalnim tržištima. Možda ćete morati poboljšavati svoj sustav okoliša, a samim time i Vaše kompetencije kakobiste biliu stanju odgovoriti na sve brojnije regulatorne zahtjeve, sve veće troškove korištenja energije i sve osvještenije kupce i zainteresirane strane kada je u pitanju okoliš. 

Naši tečajevi 

Najzastupljenija norma za upravljanje okolišem je ISO 14001, dok je za upravljanje energijom to norma ISO 50001. Mi pružamo širok raspon usluga tečajeva i radionica povezanih s ovim normama- od tečajeva osnovnog upoznavanja sa zahtjevima do naprednih tečajeva za auditore omogućavajući tako Vašoj organizaciji da na proaktivan i učinkovit način daje svoj pozitivan doprinos smanjenju utroška energije i utjecaja na okoliš. 

Zahtjevi i potrebe mogu se razlikovati ovisno o lokaciji i vrsti industrije. Naši predavači poznaju Vaše lokalno tržište i u mogućnosti su prilagoditi i ponuditi tečaj prilagođen Vašim specifičnim potrebama i potrebama tržišta na kojem poslujete. 

Organizacije koje se ne mogu na odgovarajući način nositi sa izazovima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti sve će teže uspijevati poslovati na globalnim tržištima. Možda ćete morati poboljšavati svoj sustav okoliša, a samim time i Vaše kompetencije kakobiste biliu stanju odgovoriti na sve brojnije regulatorne zahtjeve, sve veće troškove korištenja energije i sve osvještenije kupce i zainteresirane strane kada je u pitanju okoliš. 

Naši tečajevi 

Najzastupljenija norma za upravljanje okolišem je ISO 14001, dok je za upravljanje energijom to norma ISO 50001. Mi pružamo širok raspon usluga tečajeva i radionica povezanih s ovim normama- od tečajeva osnovnog upoznavanja sa zahtjevima do naprednih tečajeva za auditore omogućavajući tako Vašoj organizaciji da na proaktivan i učinkovit način daje svoj pozitivan doprinos smanjenju utroška energije i utjecaja na okoliš. 

Zahtjevi i potrebe mogu se razlikovati ovisno o lokaciji i vrsti industrije. Naši predavači poznaju Vaše lokalno tržište i u mogućnosti su prilagoditi i ponuditi tečaj prilagođen Vašim specifičnim potrebama i potrebama tržišta na kojem poslujete. 

Tečajevi- upravljanje energijom i okolišem

  Tečaj za Internog auditora ISO 14001

Tečaj za Internog auditora ISO 14001

  Tečaj za Internog auditora ISO 50001

Tečaj za Internog auditora ISO 50001

  Tečaj za Lead auditora ISO 14001

Tečaj za Lead auditora ISO 14001

  Tečaj za Lead auditora ISO 50001

Tečaj za Lead auditora ISO 50001

 

Radionica - nesukladnosti i popravne radnje

Kalendar tečajeva

Kalendar tečajeva

  Kalendar tečajeva

Kalendar tečajeva

Kalendar tečajeva