SA8000 - Upravljanje društvenom odgovornošću

Pokažite da ste implementirali interne procese koji štite ljudska prava zaposlenika.

Standard SA8000 i certifikacijski program pruža okvir svakoj organizaciji i industriji da posluje na pošten i pristojan način. Međunarodno priznati standard, SA8000 pruža strukturirani pristup za

uspostavu ili poboljšanje radnička prava, uvjeta na radnom mjestu i učinkovit

sustav upravljanja.

SA8001, koji je stvorila SAI (Social Accountability Standard) 1997. godine, temelji se na Deklaraciji UN-a o ljudskim pravima, konvencijama ILO-a, međunarodnim normama o ljudskim pravima i nacionalnim zakonima o radu. U njegovoj je srži uvjerenje kako bi sva radna mjesta trebala podržavati osnovna ljudska prava i menadžment je spreman za to prihvatiti odgovornost.

Što je SA8000

Standard pruža transparentne, mjerljive, provjerljive zahtjeve za implementaciju i certificiranje uspješnosti tvrtke u 9 ključnih područja:

 • Dječji rad: Zabranjuje rad djece (u većini slučajeva ispod 15 godina). Certificirane tvrtke također moraju izdvojiti sredstva za obrazovanje djece koja bi zbog ovog standarda mogla izgubiti posao.
 • Prisilni ili obvezni rad: Od radnika se ne može zahtijevati da predaju svoje osobne isprave ili da plaćaju "depozit" kao uvjet zaposlenja.
 • Zdravlje i sigurnost: Tvrtke moraju ispuniti osnovne standarde za sigurno i zdravo radno okruženje, uključujući pitku vodu, toalete, primjenjivu sigurnosnu opremu i potrebnu obuku.
 • Sloboda udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje: Štiti prava radnika na osnivanje sindikata i učlanjivanje u njih te na kolektivno pregovaranje, bez straha od odmazde.
 • Diskriminacija: Zabrana diskriminacije na temelju rase, kaste, nacionalnog podrijetla, vjere, invaliditeta, spola, seksualne orijentacije, članstva u sindikatu ili političke pripadnosti.
 • Disciplinska praksa: Zabranjuje tjelesno kažnjavanje, psihičku ili fizičku prisilu i verbalno zlostavljanje radnika.
 • Radni sati: Omogućuje radni tjedan od najviše 48 sati, s najmanje jednim slobodnim danom tjedno i ograničenjem od 12 sati prekovremenog rada tjedno uz naknadu po uvećanoj stopi.
 • Naknada: Isplaćene plaće moraju zadovoljiti sve minimalne zakonske standarde i osigurati dovoljan prihod za osnovne potrebe, uz barem dio diskrecijskog prihoda.
 • Sustav upravljanja: Definira postupke za učinkovitu implementaciju upravljanja i pregled usklađenosti sa SA8000, od imenovanja odgovornog osoblja do vođenja evidencije, rješavanja problema i poduzimanja korektivnih radnji

Prednosti stjecanja certifikata

Certifikacija za SA8000 doprinosi:

 • Poticanju kulture neprekidnog poboljšanja
 • Boljim uvjetima rada i dobrobiti radnika
 • Poboljšanoj produktivnosti, odnosima s dionicima, pristupu tržištu i još mnogo toga
 • Upravljajte i poboljšavajte performanse unutar svoje tvrtke ili duž svog opskrbnog lanca
 • Pokažite dobru praksu

Početak rada

Kako biste dobili certifikat, prvo morate implementirati usklađen sustav upravljanja i prakse.

Social Accountability Accreditation Services (SAAS) akreditirao je nekoliko certifikacijskih tijela/registrara, uključujući DNV za audit i izdavanje akreditiranih SA8000 certifikata.

DNV vam može pomoći tijekom cijelog putovanja, počevši od odgovarajuće obuke do certifikacije.

Saznajte više o tome kako započeti na putu do certifikacije.

Više informacija

  SA 8000

SA 8000

Preuzmite letak

  Edukacije

Edukacije

Odgovarajući uvid u aktivnom okruženju za učenje

  Vaša dodana vrijednost

Vaša dodana vrijednost

Saznajte više o digitalnom korisničkom iskustvu