My Care: vaša sigurnost - procijenite, upravljajte i djelujte na rizike infekcija te gradite povjerenje dionika

Upravljanje rizicima zahtijeva novi pristup u svjetlu trenutne COVID-19 pandemije te također očite potrebe za dugoročnim kontrolama faktora rizika koji utječu na otpornost organizacije. Razumijevanje kako odgovoriti n ate nove tržišne izazove ključno je za daljnju stabilnost poslovanja. Potrošači u zaposlenici moraju vjerovati da ste primijenili mjere koje će osigurati njihovu sigurnost. My CareTM pruža neovisnu procjenu koja ima za cilj potvrditi da su rizici upravljanja infekcijama ugrađeni u srž vašeg organizacijskog upravljanja rizicima.

Uz to što moraju brzo odgovarati na izvanrednu situaciju, tvrtke su sada suočene s tim da moraju brzo razvijati nove procese upravljanja rizicima infekcija. To se očituje kroz njihovu integraciju u postojeće HSE (Health, Safety & Environment) sustave upravljanja te osiguravanje implementacije kroz cijelu organizaciju. U isto vrijeme mora biti osigurana usklađenost s nacionalnim i međunarodnim zahtjevima, najboljim sektorskim praksama uz kontinuirano prilagođavanje promjenjivom COVID-19 okruženju. 

My Care – izgradnja povjerenja potrošača

DNV -ov okvir My Care razvijen je kako bi pružio podršku tvrtkama u procjeni, upravljanju i djelovanju na rizike infekcije unutar sustava upravljanja, poslovnih procesa i operacija.  Bilo da želite izmjeriti svoju spremnost ili razumjeti zrelost svog sustava i identificirati područja za poboljšanje, MyCare procjene pružaju potrebne organizacijske uvide i povećavaju povjerenje.   

My Care se temelji na holističkom pristupu u izgradnji poslovne otpornosti. On omogućava spremnost u odgovoru na infekcije koje ugrožavaju poslovanje u današnjim vremenima, no one također pokreću trajne promjene u vašim HSE (Health, Safety & Environment) politikama i sustavima upravljanja s ciljem izgradnje dugoročne otpornosti.  

Verifikacija od neovisne treće strane pruža uvid u adekvatnost mjera kojima osiguravate sigurnost ljudi te time demonstrirate transparentnost u komunikaciji prema dionicima.  Sve naše izjave pohranjene su u blockchainu čime je osiguran njihov integritet. Vaša poruka prema potrošačima i kupcima još je jača uz mogućnost korištenja MyCare markice povjerenja. Prikažite ju na svojim online kanalima ili u svojim prostorima. Vašim će dionicima ona pomoći u donošenju daljnjih odluka.  

Neovisno o tome gdje je vasa tvrtka na ovom putovanju, cilj je osigurati da su procesi i politike učinkoviti i da štite ljude. Kako biste to postigli potreban je stukturirani pristup koji uključuje stalna poboljšanja i promatranje. Stalne su potrebe za promjenama u načinu upravljanja rizicima infekcija, stoga bi pristup upravljanju rizicima trebao biti dinamičan i uključivati ključne korake:

 1. Procjenu vaše mogućnosti za upravljanje i djelovanje na utjecaje rizika infekcija
 2. Prilagodbu vaših procesa i/ili HSE politika post COVID-19 okruženju
 3. Osiguravanje povjerenja vaših kupaca
 4. Digitalno povezivanje kupaca za izgradnju povjerenja 
 5. Usvajanje dobrih praksi i poboljšanja, ponovne procjene i ponovne promjene

Koristi za vaše poslovanje: 

 • Osiguravanje usklađenosti sa zakonima i propisima
 • Pružanje potvrde dionicima da učinkovito upravljate rizicima 
 • Izgradnja stabilnog sustava upravljanja za brzi odgovor na COVID-19 i stvaranje otpornosti organizacije 
 • Komuniciranje prema tržištu da radite na siguran način

DNV-ova My Care rješenja: 

My Care metodologija pomaže kompanijama u procjeni, upravljanju i djelovanju na rizike infekcija kroz njihove sustave upravljanja, procese i operacije. DNV vas također može podržati putem edukacija kako biste osigurali učinkovitu implementaciju novih ili prilagođenih procesa kroz vašu organizaciju.   My Care uključuje tri vrste usluge, primjenjive na različite vrste industrija:   
 • Procjena spremnosti

Što: Potvrdite da su usvojene sve potrebne preventivne mjere kako biste ponovo pokrenuli posao i obavljali svoje poslovanje.   

Tko: sve tvrtke u bilo kojem sektoru koje žele razumjeti stupanj do kojeg su usklađene s relevantnim zakonima i propisima te najboljim praksama  te koje o tome žele komunicirati vanjskim i unutarnjim dionicima 

Rezultat: Izvještaj o procjeni koji stavlja naglasak na postojeće performanse i na potrebna poboljšanja.  Izjava o spremnosti namijenjena unutarnjoj i vanjskoj upotrebi.  “My Care – Infection Prevention Ready” - digitalna markica povjerenja za vanjsku komunikaciju  (markica je vidljiva u dolje u letku).

 • Procjena zrelosti

Što: Izmjerite razinu zrelosti vaših procesa I sustava upravljanja te sposobnosti da odgovorite I upravljate prevencijom infekcije  

Tko: organizacije koje traže upravljanje i poboljšanja u svojim sposobnostima upravljanja rizicima infekcije unutar svojih postojećih sustava zdravlja, sigurnosti i okoliša (HSE)  

Rezultat: Profil zrelosti koji je važan za internu upotrebu te izjava o zrelosti za vanjsku upotrebu  application and maturity level statement for external use.  “My Care – Infection Prevention Advanced” digital trust mark for external communication. (markica je vidljiva dolje u letku).

 • Prilagođene usluge

Što: nabavite svoj vlastiti prilagođeni program temeljen na My Care metodologiji, koji može uključiti razvoj novog ili prilagodbu postojećeg protokola, edukacije i programi procjena.  

Tko: vlastiti, prilagođeni program idealan je za veće tvrtke ili mreže koje žele provesti strateški pristup temeljen na postojećem okviru ili pak koje žele razvoj specifičnog programa za upravljanje rizicima infekcije u svom poslovanju.  

Rezultat: opsežni izvještaji o zrelosti u upravljanju rizicima infekcija s preporukama za pobojšanja. Protokoli izrađeni I prilagođeni za potrebe tvrtke. Programi tečajeva i procjena.  Izjava za korištenje prema unutarnjim i vanjskim dionicima. Posebna digitalna markica za vanjsku komunikaciju. DNV-ova metodologija upravljanja rizicima infekcija koristi model temeljen na 6 domena: akcija, komunikacija, strategija, upravljanje, analiza podataka i kontinuirana primjena. 

Razvoj usluge My Care čvrsto je temeljen na DNV-ovom pristupu upravljanja rizicima korištenog u bolnicama za osiguravanje sigurnosti pacijenata.  Standardi iz područja zdravstva i stručnost našeg osoblja kombinirano je s našim znanjem iz područja upravljanja rizicima, sustavima zdravlja, sigurnosti i okoliša te International Safety Rating System (ISRS™) procjena. ISRS je vodeći svjetski sustav koji se koristi za ocjene, poboljšanja i demonstraciju stabilnosti poslovnih procesa.  Sve procjene obavljaju DNV stručnjaci sa specifičnim kompetencijama usklađeni s My Care metodologijom: 

 • ISRS konzultanti za ocjene zrelosti procesa
 • ISO 45001 vodeći ocjenitelji za upravljanje rizicima 
 • Obučeni za specifičnu isporuku My Care usluge
 • Uz podršku DNV stručnjaka za zdravstvo iz SAD-a, Europe i Azije. 
Želite znati više? Kontaktirajte nas