DNV GL

My Care: vaša sigurnost - procijenite, upravljajte i djelujte na rizike infekcija te gradite povjerenje dionika

Label My Care

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Upravljanje rizicima zahtijeva novi pristup u svjetlu trenutne COVID-19 pandemije te također očite potrebe za dugoročnim kontrolama faktora rizika koji utječu na otpornost organizacije. Razumijevanje kako odgovoriti n ate nove tržišne izazove ključno je za daljnju stabilnost poslovanja. Potrošači u zaposlenici moraju vjerovati da ste primijenili mjere koje će osigurati njihovu sigurnost. My CareTM pruža neovisnu procjenu koja ima za cilj potvrditi da su rizici upravljanja infekcijama ugrađeni u srž vašeg organizacijskog upravljanja rizicima.

Uz to što moraju brzo odgovarati na izvanrednu situaciju, tvrtke su sada suočene s tim da moraju brzo razvijati nove procese upravljanja rizicima infekcija. To se očituje kroz njihovu integraciju u postojeće HSE (Health, Safety & Environment) sustave upravljanja te osiguravanje implementacije kroz cijelu organizaciju. U isto vrijeme mora biti osigurana usklađenost s nacionalnim i međunarodnim zahtjevima, najboljim sektorskim praksama uz kontinuirano prilagođavanje promjenjivom COVID-19 okruženju. 

My Care – izgradnja povjerenja potrošača

DNV GL -ov okvir My Care razvijen je kako bi pružio podršku tvrtkama u procjeni, upravljanju i djelovanju na rizike infekcije unutar sustava upravljanja, poslovnih procesa i operacija.  Bilo da želite izmjeriti svoju spremnost ili razumjeti zrelost svog sustava i identificirati područja za poboljšanje, MyCare procjene pružaju potrebne organizacijske uvide i povećavaju povjerenje.   

My Care se temelji na holističkom pristupu u izgradnji poslovne otpornosti. On omogućava spremnost u odgovoru na infekcije koje ugrožavaju poslovanje u današnjim vremenima, no one također pokreću trajne promjene u vašim HSE (Health, Safety & Environment) politikama i sustavima upravljanja s ciljem izgradnje dugoročne otpornosti.  

Verifikacija od neovisne treće strane pruža uvid u adekvatnost mjera kojima osiguravate sigurnost ljudi te time demonstrirate transparentnost u komunikaciji prema dionicima.  Sve naše izjave pohranjene su u blockchainu čime je osiguran njihov integritet. Vaša poruka prema potrošačima i kupcima još je jača uz mogućnost korištenja MyCare markice povjerenja. Prikažite ju na svojim online kanalima ili u svojim prostorima. Vašim će dionicima ona pomoći u donošenju daljnjih odluka.  

Neovisno o tome gdje je vasa tvrtka na ovom putovanju, cilj je osigurati da su procesi i politike učinkoviti i da štite ljude. Kako biste to postigli potreban je stukturirani pristup koji uključuje stalna poboljšanja i promatranje. Stalne su potrebe za promjenama u načinu upravljanja rizicima infekcija, stoga bi pristup upravljanju rizicima trebao biti dinamičan i uključivati ključne korake:

 1. Procjenu vaše mogućnosti za upravljanje i djelovanje na utjecaje rizika infekcija
 2. Prilagodbu vaših procesa i/ili HSE politika post COVID-19 okruženju
 3. Osiguravanje povjerenja vaših kupaca
 4. Digitalno povezivanje kupaca za izgradnju povjerenja 
 5. Usvajanje dobrih praksi i poboljšanja, ponovne procjene i ponovne promjene

Koristi za vaše poslovanje: 

 • Osiguravanje usklađenosti sa zakonima i propisima
 • Pružanje potvrde dionicima da učinkovito upravljate rizicima 
 • Izgradnja stabilnog sustava upravljanja za brzi odgovor na COVID-19 i stvaranje otpornosti organizacije 
 • Komuniciranje prema tržištu da radite na siguran način

DNV GL-ova My Care rješenja: 

My Care metodologija pomaže kompanijama u procjeni, upravljanju i djelovanju na rizike infekcija kroz njihove sustave upravljanja, procese i operacije. DNV GL vas također može podržati putem edukacija kako biste osigurali učinkovitu implementaciju novih ili prilagođenih procesa kroz vašu organizaciju.   My Care uključuje tri vrste usluge, primjenjive na različite vrste industrija:   
 • Procjena spremnosti

Što: Potvrdite da su usvojene sve potrebne preventivne mjere kako biste ponovo pokrenuli posao i obavljali svoje poslovanje.   

Tko: sve tvrtke u bilo kojem sektoru koje žele razumjeti stupanj do kojeg su usklađene s relevantnim zakonima i propisima te najboljim praksama  te koje o tome žele komunicirati vanjskim i unutarnjim dionicima 

Rezultat: Izvještaj o procjeni koji stavlja naglasak na postojeće performanse i na potrebna poboljšanja.  Izjava o spremnosti namijenjena unutarnjoj i vanjskoj upotrebi.  “My Care – Infection Prevention Ready” - digitalna markica povjerenja za vanjsku komunikaciju  (markica je vidljiva u dolje u letku).

 • Procjena zrelosti

Što: Izmjerite razinu zrelosti vaših procesa I sustava upravljanja te sposobnosti da odgovorite I upravljate prevencijom infekcije  

Tko: organizacije koje traže upravljanje i poboljšanja u svojim sposobnostima upravljanja rizicima infekcije unutar svojih postojećih sustava zdravlja, sigurnosti i okoliša (HSE)  

Rezultat: Profil zrelosti koji je važan za internu upotrebu te izjava o zrelosti za vanjsku upotrebu  application and maturity level statement for external use.  “My Care – Infection Prevention Advanced” digital trust mark for external communication. (markica je vidljiva dolje u letku).

 • Prilagođene usluge

Što: nabavite svoj vlastiti prilagođeni program temeljen na My Care metodologiji, koji može uključiti razvoj novog ili prilagodbu postojećeg protokola, edukacije i programi procjena.  

Tko: vlastiti, prilagođeni program idealan je za veće tvrtke ili mreže koje žele provesti strateški pristup temeljen na postojećem okviru ili pak koje žele razvoj specifičnog programa za upravljanje rizicima infekcije u svom poslovanju.  

Rezultat: opsežni izvještaji o zrelosti u upravljanju rizicima infekcija s preporukama za pobojšanja. Protokoli izrađeni I prilagođeni za potrebe tvrtke. Programi tečajeva i procjena.  Izjava za korištenje prema unutarnjim i vanjskim dionicima. Posebna digitalna markica za vanjsku komunikaciju. DNV GL-ova metodologija upravljanja rizicima infekcija koristi model temeljen na 6 domena: akcija, komunikacija, strategija, upravljanje, analiza podataka i kontinuirana primjena. 

Razvoj usluge My Care čvrsto je temeljen na DNV GL-ovom pristupu upravljanja rizicima korištenog u bolnicama za osiguravanje sigurnosti pacijenata.  Standardi iz područja zdravstva i stručnost našeg osoblja kombinirano je s našim znanjem iz područja upravljanja rizicima, sustavima zdravlja, sigurnosti i okoliša te International Safety Rating System (ISRS™) procjena. ISRS je vodeći svjetski sustav koji se koristi za ocjene, poboljšanja i demonstraciju stabilnosti poslovnih procesa.  Sve procjene obavljaju DNV GL stručnjaci sa specifičnim kompetencijama usklađeni s My Care metodologijom: 

 • ISRS konzultanti za ocjene zrelosti procesa
 • ISO 45001 vodeći ocjenitelji za upravljanje rizicima 
 • Obučeni za specifičnu isporuku My Care usluge
 • Uz podršku DNV GL stručnjaka za zdravstvo iz SAD-a, Europe i Azije. 
Želite znati više? Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: