ISO 50001 - Upravljanje energijom

Upravljajte energijom kako biste pokazali učinkovitu upotrebu i smanjili troškove.

Certifikacija prema standardu ISO 50001 osigurava da vaša organizacija ima zdrav sustav upravljanja energijom, smanjuje potrošnju energije, utjecaj na okoliš i povećava profitabilnost.

Određuje zahtjeve za prakse upravljanja koje su važne za postizanje poboljšane energetske učinkovitosti. Pokazuje kupcima, zaposlenicima i dionicima da je učinkovita upotreba energije prioritet u vašoj organizaciji i da se energijom upravlja sustavno. Omogućava vjerodostojnu tržišnu komunikaciju o naporima u pogledu energetske učinkovitosti

Što je ISO 50001

ISO 50001 je dobrovoljni međunarodni standard. Primjenjuje se na organizacije bilo koje veličine i pruža zahtjeve za uspostavljanje, upravljanje i poboljšanje njihove potrošnje energije i učinkovitosti. ISO 50001 je dizajniran tako da bude kompatibilan i usklađen s drugim standardima sustava, kao što su ISO 14001 za sustave upravljanja okolišem i ISO 9001 za sustave upravljanja kvalitetom. Stoga je idealan za integraciju u postojeće sustave upravljanja i procese kao što su okoliš, zdravlje i sigurnost.
  • ISO 50001 pomaže postrojenjima u ocjenjivanju i određivanju prioriteta implementacije novih energetski učinkovitih tehnologija te u poboljšanju energetske učinkovitosti, korištenja i potrošnje energije. Također stvara transparentnost i olakšava komunikaciju o upravljanju energetskim resursima.
  • Promiče najbolje prakse i ponašanja u upravljanju energijom te pruža okvir za promicanje energetske učinkovitosti u cijelom opskrbnom lancu i olakšava poboljšanja upravljanja energijom za projekte smanjenja emisija stakleničkih plinova.

Prednosti stjecanja certifikata

Certificiranje vašeg sustava upravljanja energijom prema standardu ISO 50001 može koristiti vašoj organizaciji na mnogo načina. Certificirani sustav upravljanja potvrđuje da radite strukturirano i strateški na smanjenju ekološkog otiska organizacije i da ste predani daljnjem poboljšanju upravljanja okolišem. Certificiranje prema standardu može doprinijeti:
  • Poboljšanju učinkovitosti, uključujući energetsku učinkovitost, korištenje i potrošnju energije
  • Smanjenju utjecaja na okoliš, uključujući emisije stakleničkih plinova bez utjecaja na poslovanje i istovremeno povećanje profitabilnosti
  • Kontinuiranom poboljšanju sustava upravljanja energijom
  • Osiguravanju mjerenja, dokumentiranja, izvještavanja i benchmarkinga potrošnje energije
  • Vjerodostojnoj tržišnoj komunikaciji o naporima u pogledu energetske učinkovitosti

Početak rada

DNV je akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane i može pružiti odgovarajuće usluge obuke i certificiranja za vaš sustav upravljanja energijom lokalno ili globalno. Kao i u svim standardima sustava upravljanja, uspješna provedba ovisi o predanosti svih razina i funkcija organizacije. Saznajte više o tome kako započeti na putu do certifikacije.


Više informacija

  ISO 50001

ISO 50001

Preuzmite letak

  Edukacije

Edukacije

Odgovarajući uvid u aktivnom okruženju za učenje

  Vaša dodana vrijednost

Vaša dodana vrijednost

Saznajte više o digitalnom korisničkom iskustvu