ISO 37001 - Sustav upravljanja protiv mita

Strukturirani pristup za izgradnju povjerenja i transparentnosti, upravljanje rizicima i očuvanje ugleda Vaše tvrtke.

ISO 37001 pruža zahtjeve i smjernice za svaku organizaciju za uspostavljanje, implementaciju, reviziju i poboljšanje sustava upravljanja suzbijanjem mita.

Upravljanje rizicima povezanim s podmićivanjem i drugim oblicima korupcije ključno je za komercijalni uspjeh. Certifikat ISO 37001 može uvjeriti dionike da su učinkovite mjere protiv podmićivanja uspostavljene, održavane i stalno poboljšavane.

Što je ISO 37001

ISO 37001:2016 primjenjiv je samo na podmićivanje. Postavlja zahtjeve sustava upravljanja koji su osmišljeni kako bi vam pomogli spriječiti, otkriti i odgovoriti na podmićivanje, kao i pridržavati se zakona protiv podmićivanja i dobrovoljnih obveza primjenjivih na aktivnosti organizacije.

Ostali aspekti, kao što su prijevara ili pranje novca, mogu se uključiti u opseg sustava upravljanja u skladu s relevantnim zakonodavstvom i najboljim praksama.

ISO 37001 pokriva podmićivanje:

 • od strane organizacije, njezinog osoblja ili poslovnih suradnika koji djeluju na u ime organizacije ili za njenu dobrobit.
 • organizacije, njezinog osoblja ili poslovnih suradnika u odnosu na aktivnosti organizacije.

Sukladan sustav upravljanja mora provoditi mjere i kontrole koje pomažu u sprječavanju, otkrivanju i rješavanju mita. To bi trebalo pokrivati:

 • Politika protiv podmićivanja
 • Rukovodstvo, predanost i odgovornost
 • Kontrole i obuka osoblja
 • Procjene rizika
 • Due diligence na projektima i poslovnim suradnicima
 • Financijske, komercijalne i ugovorne kontrole
 • Izvještavanje, praćenje, istraga i pregled
 • Korektivno djelovanje i stalno poboljšanje

Prednosti certifikacije

 • Certifikacija prema ISO 37001 podržava vaše napore u sustavu upravljanja protiv mita provjeravanjem da:
 • zahtjevi standarda su adresirani
 • potrebne su kontrole unutar vaše organizacije i cijelog vašeg lanca vrijednosti
 • tvrtka ima prikladne i proporcionalne postupke za aktivno sprječavanje podmićivanja
 • sustav upravljanja podržava usklađenost s primjenjivim zakonodavstvom protiv mita

Iako certifikacija prema ISO 37001 ne može jamčiti da neće doći do podmićivanja, ona potvrđuje da imate strukturirani sustav upravljanja za sprječavanje takvih situacija.

Početak rada

Da biste postali certificirani, prvo morate imati sustav upravljanja suzbijanjem mita u skladu s ISO 37001. DNV je akreditirano certifikacijsko tijelo za ISO 37001 i spremno je podržati vaše putovanje, od početne obuke do analize nedostataka i certificiranja.

Više informacija

  ISO 37001

ISO 37001

Preuzmite letak

  Edukacije

Edukacije

Odgovarajući uvid u aktivnom okruženju za učenje

  Vaša dodana vrijednost

Vaša dodana vrijednost

Saznajte više o digitalnom korisničkom iskustvu