ISO 30415 – Upravljanje raznolikošću i uključivanjem

Istraživanja pokazuju da će raznolike i inkluzivne tvrtke vjerojatno nadmašiti one manje raznolike. ISO 30415 vodi strukturirani pristup tvrtke kako bi unaprijedio i stekao poslovne koristi.

Raznolikost i uključenost (D&I) tema je koja se uzdiže u mnogim korporativnim programima.  Unutarnji i vanjski nadzor je sve veći i sve je veća svijest o poslovnom slučaju za D&I. Istraživanja pokazuju da organizacije koje prihvaćaju inkluzivnost imaju osam puta veću vjerojatnost da će postići bolje poslovne ishode. Tvrtke s više raznolikim vodećim timovima prijavljuju veće prihode od inovacija. 

Tvrtke koje su predane integraciji D&I-a u način poslovanja imaju mnogo koristi od strukturiranog pristupa. Standardi raznolikosti i uključivanja kao što je ISO 30415 mogu voditi bilo koju tvrtku na svom putu kako bi ispunili svoju predanost prema D&I-u, razvili inkluzivnu organizaciju i poboljšali performanse. 

Što je ISO 30415

Standard ISO 30415 - Međunarodni standard o "Upravljanju ljudskim resursima - raznolikost i uključenost" objavljen je u svibnju 2021.  To je smjernica koja pomaže u razvoju uključivog radnog mjesta koje zahtijeva trajnu predanost raznolikosti i uključenosti (D&I), rješavanje nejednakosti u organizacijskim sustavima, politikama, procesima i praksama.

Navedeni preduvjeti za D&I ključni su za provedbu smjernica iz ovog dokumenta, pokazujući predanost prema D&I-u i razvijajući uključivu organizaciju:

 • Prepoznavanje raznolikosti
 • Učinkovito upravljanje
 • Odgovorno djelovanje
 • Inkluzivni rad
 • Inkluzivna komunikacija
 • Zagovaranje i borba za D&I

Standard je relevantan za sljedeće ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda:

 • (5) Rodna ravnopravnost
 • (8) Dostojanstven rad i gospodarski rast
 • (9) Industrija, inovacije i infrastruktura
 • (10) Smanjena nejednakost i vodi se načelima ljudskih prava tijekom rada.

ISO 30415 podržava organizacije da doprinesu D&I na svojim radnim mjestima pružajući smjernice i metode o:

 • preduvjetima za iskazivanje trajne predanosti prema D&I-u
 • odgovornostima i ovlaštenjima za D&I
 • pristupima vrednovanju raznolikosti i poticanju razvoja uključivog radnog mjesta; i
 • utvrđivanju ciljeva, prilika i rizika za D&I, djelovanja, mjera, ishoda i učinaka.

Dokument se primjenjuje na životni ciklus upravljanja ljudskim resursima, isporuku proizvoda i usluga, odnose u lancu opskrbe i odnose s vanjskim dionicima kako bi se osigurala ravnopravnost, pravednost i jednakost.

Prednosti bodovane procjene

Procjena utjecaja vaših napora u pogledu D&I-a pruža opipljivu mjeru vaše izvedbe.  Ocjena DNV-a  naspram ISO 30415 mjeri  pristup vaše tvrtke načelima i metodama D&I-a navedenim u standardu. 

Procjena se provodi uzimajući u obzir 7 načela prema područjima na koja je smjernica podijeljena:

 • Odgovornosti i ovlaštenja
 • D&I okvir
 • Inkluzivna kultura
 • Životni ciklus upravljanja ljudskim resursima
 • Proizvodi i usluge – dizajn, razvoj i isporuka
 • Nabava i odnosi u lancu nabave 
 • Odnosi s vanjskim dionicima

Svako načelo prema području ocjenjuje se dodjeljivanjem promjenjive ocjene s obzirom na procijenjenu razinu ispunjenja načela. Rezultat će odrediti status organizacije "kakva jest". Na kraju procesa izdaje se Izvješće o procjeni. Za tvrtke koje ispunjavaju definiranu minimalnu ocjenu svakog područja izdat će se dodatna Izjava. Ova Izjava je izdana u DNV-ovoj sigurnoj pohrani certifikata za sljedivo, pouzdano dijeljenje sa dionicima.

Pokažite interno i eksterno da radite na razvoju i osiguravanju raznolikog i uključivog radnog okruženja, potičući poslovne koristi i koristi za organizaciju.

Početak rada

Nabavite i shvatite standard prije nego što počnete primjenjivati načela na svoje organizacijske sustave, politike, procese i prakse.  Bodovana procjena podržat će vaše putovanje utvrđivanjem onoga što dobro funkcionira i gdje možda imate praznine koje treba zatvoriti. 

DNV je certifikacijsko tijelo treće strane i može vam pomoći tijekom vašeg D&I putovanja, od obuke za podizanje svijesti za menadžere i temeljnog tečaja baziranog na ISO 30415 do alata za samoprocjenu i DE&I procjene. Pružite dokaz svojim dionicima o vašoj predanosti DE&I i učinku.

  Edukacije

Edukacije

Odgovarajući uvid u aktivnom okruženju za učenje

  Vaša dodana vrijednost

Vaša dodana vrijednost

Saznajte više o digitalnom korisničkom iskustvu