ISO 14001 - Upravljanje okolišem

Poboljšajte učinke zaštite okoliša i ispunite obveze i ciljeve svoje politike.

Certificiranje vašeg sustava upravljanja okolišem pokazuje povećanu svijest o održivom razvoju i daje ekološki vjerodostojnim tvrtkama konkurentsku prednost na nacionalnim i međunarodnim tržištima.

ISO 14001 pruža jasan okvir upravljanja za smanjenje vašeg utjecaja na okoliš i kako bi se osiguralo da ispunjavate zakonske zahtjeve i izgradite povjerenje dionika. Standard pruža vašoj organizaciji sustavan pristup planiranju, implementaciji i upravljanju sustavom upravljanja okolišem.

Što je ISO 14001

ISO 14001 je najpriznatija međunarodna norma za sustave upravljanja okolišem. Koristi se u cijelom svijetu. Priroda ISO 14001 omogućuje njegovu primjenu na cijeli niz poslovnih sektora, opsega i aktivnosti. Pruža okvir kroz koji organizacija može postići poboljšanje ekološke učinkovitosti u skladu sa svojim obvezama politike zaštite okoliša. ISO 14001 specificira zahtjeve za organizaciju da proaktivno identificira i razumije okolišne aspekte svojih aktivnosti, proizvoda i usluga te povezane utjecaje na okoliš.
  • Pomaže organizacijama da uspostave politiku i ciljeve zaštite okoliša i razumiju kako se značajnim aspektima može upravljati, implementirati potrebne kontrole i postaviti jasne ciljeve za poboljšanje učinka zaštite okoliša.
  • Omogućuje organizaciji da upravlja svojom obvezom usklađenosti s primjenjivim zakonima i zahtjevima te drugim obvezama dionika te da redovito provjerava status usklađenosti. To omogućuje kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja kako bi se poboljšala njegova ekološka učinkovitost.
ISO 14001 je dizajniran da bude kompatibilan i usklađen s drugim priznatim standardima sustava upravljanja, uključujući ISO 9001. Stoga je idealan za integraciju u postojeće sustave i procese upravljanja.

Prednosti dobivanja certifikata

Potencijalne prednosti ISO 14001 su brojne, ali one najznačajnije i opipljive su da standard omogućava vašoj organizaciji da:
  • Izgradi i upravlja sustavom upravljanja okolišem unutar dobro definiranog i jasnog okvira, koji je istovremeno fleksibilan prema vašim poslovnim potrebama i očekivanjima.
  • Osigura alat za poboljšanje ekološke učinkovitosti i sredstva za učinkovito praćenje i mjerenje ekološke učinkovitosti.
  • Olakša smanjenje onečišćenja, stvaranja otpada i nenamjernog ispuštanja u okoliš. To uključuje učinke povezane s proizvodom, uzimajući u obzir perspektivu životnog ciklusa.
  • Poboljša svoje upravljanje resursima, uključujući korištenje energije, što također može značiti smanjenje troškova upravljanja vašim poslovanjem.
  • Bolje ispuni zakonsku usklađenost s okolišem i korporativne zahtjeve.

Početak rada

Kako biste dobili certifikat, morate implementirati učinkovit sustav upravljanja okolišem koji je u skladu sa zahtjevima standarda. DNV je akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane i može vam pomoći tijekom cijelog putovanja. Pružamo odgovarajuću obuku i certificiranje za vaš sustav upravljanja okolišem. Saznajte više o tome kako započeti na putu do certifikacije.

Više informacija

  ISO 14001

ISO 14001

Preuzmite letak

  Edukacije

Edukacije

Odgovarajući uvid u aktivnom okruženju za učenje

  Vaša dodana vrijednost

Vaša dodana vrijednost

Saznajte više o digitalnom korisničkom iskustvu

  Upravljanje okolišem na stranicama ISO.org

Upravljanje okolišem na stranicama ISO.org