ISCC Plus certifikacija

Potvrdite svoju predanost ekološkoj, ekonomskoj i društvenoj održivosti

​Uvođenjem Agende 2030. po prvi put je istaknuta neodrživost postojećeg modela razvoja s ekološkog, ekonomskog i socijalnog stajališta, naglašavajući potrebu za odgovornom proizvodnjom za tvrtke.

Što je ISCC Plus standard

ISCC Plus proširenje je primjene ISCC standarda, sustava certificiranja održivosti koji je povezan s ciljevima održivosti koji su uključeni u Agendu 2030 koju su predstavili Ujedinjeni narodi, a posebno br. 12, čiji je cilj "Jamčenje održive proizvodnje i potrošnje".

ISCC Plus je namijenjen svim kategorijama industrijskih proizvoda koji nisu povezani sa svijetom biogoriva i bioenergije. Opseg primjene proteže se na hranu, krutu biomasu, kemikalije i drugo. Stoga se temelji na temeljnom konceptu da se održivost proizvoda mora potvrditi duž cijelog proizvodnog lanca. Omogućuje svakom sudioniku u lancu opskrbe da može koristiti "održivi" proizvod od dobavljača koji posjeduju važeći certifikat za taj proizvod.

Glavni cilj sheme je pružiti rješenja za održivost za potpuno sljedive lance opskrbe.

Prednosti certifikacije prema ISCC Plus:

Certificiranje prema ISCC Plus shemi donosi nekoliko prednosti kako za organizacije tako i za okoliš.

Prednosti usklađenosti s ISCC Plus za gospodarske subjekte uključuju:

 • Pristup novim tržištima
 • Poboljšanje imidža i ugleda
 • Optimizaciju troškova certificiranja
 • Jedinstven pristup održivosti kroz 6 principa primjenjivih na primarnu proizvodnju
 • Mogućnost posjedovanja potpuno certificiranog lanca opskrbe koji djeluje kao skup entiteta sa zajedničkim namjerama i ciljevima i homogenim sustavima u upravljanju tokovima podataka
 • Pod standardom ISO 17065, omogućuje vam da komunicirate o predanost ka 6 načela održivosti korištenjem ISCC certifikacijske oznake za B2B i B2C komunikaciju (za razliku od drugih standarda koji dopuštaju samo B2B komunikaciju)
 • Integraciju u novi EU model održivog razvoja od polja do stola

Za okoliš i prirodne resurse, certificiranje proizvodnog i marketinškog lanca proizvoda dobivenih od biomase omogućuje:

 • zaštititi biološku raznolikost prirodnih resursa
 • sačuvati zemljište od poljoprivrednog iskorištavanja
 • smanjiti utjecaje na okoliš
 • promovirati ekološku tranziciju

Na praktičnoj razini, ISCC Plus shema pozicionirana je kao ključni alat za:

 • Upravljanje prirodnim resursima na održiv način
 • Dokazivanje poštovanja ljudskih prava i radnih uvjeta
 • Dokazivanje etičkog ponašanja prema dionicima
 • Demonstriranje radnji za smanjenje utjecaja agroindustrijskih aktivnosti na okoliš (utjecaj gnojiva, pesticida na fizički i biološki okoliš, npr. korisni kukci)
 • Dokazivanje učinkovitog korištenja vodnih resursa
 • Korištenje sustava izvješćivanja o ugljičnom otisku i ciljeva smanjenja

Kako započeti?

DNV je u mogućnosti pružiti uslugu visoke dodane vrijednosti kroz:

 • iskustva u području održivih lanaca opskrbe
 • visoko znanje o provjeravanju sustava izvješćivanja o ugljičnom otisku i vodnom otisku
 • Globalno iskustvo o opskrbnim lancima koji spadaju u bilo koji svjetski kontekst

Više informacija

 

International Sustainability & Carbon Certification

 

Komentari, žalbe i pritužbe zainteresiranih strana

————
———