Other sectors

GAP Analiza ISO 2015

ISO 2015 transitions - partner with DNV GL on the transition

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Uslugu GAP Analize osmislili smo za Vas kako bismo Vam pružili podršku analizom Vašeg sustava u odnosu na zahtjeve novih normi ISO 9001 i ISO 14001

GAP Analiza ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 usluga je namijenjena svim tvrtkama  koje već imaju uveden sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008 ili sustav upravljanja okolišem  prema ISO 14001:2004, no i onim tvrtkama koje po prvi put planiraju certifikaciju. U prvom će slučaju Gap analiza biti obavljena zajedno s redovno planiranim aktivnostima periodičkog ili recertifikacijsog audita, dok će u slučaju nove certifikacije Gap analiza biti odrađena tokom aktivnosti inicijalnog audita.  Ona služi tome da u prijelaznom razdoblju tvrtkama pruži informacije o odstupanjima postojećeg sustava od novih zahtjeva normi sustava kvalitete i okoliša. Cilj je dakle GAP analize napraviti pregled sadašnjeg stanja sustava i usporedbu s ˝idealnim stanjem˝ u odnosu na nove zahjeve koji će biti sadržani u normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.  Analiza će se fokusirati na glavne promjene kao što su:

  • Analiza konteksta organizacije; 
  • Definiranje vanjskih i unutarnjih čimbenika koji utječu na sustav kvalitete;
  • Identifikacija zainteresiranih strana i njihovih očekivanja; 
  • Anaiza rizika i prilika te potrebnih aktivnosti upravljanja rizicima ; 
  • Definiranje potrebnih resursa za sustav upravljanja
Po završetku provedene aktivnosti GAP analize biti će izrađen detaljan izvještaj o provedenoj koji će tvrtkama biti koristan za određivanje daljnjih aktivnosti i prioriteta u prilagodbi sustava i obuci ljudi.

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: