FSSC 22000 – Shema certificiranja sustava sigurnosti hrane

Poboljšajte svoje sposobnosti kontinuiranog ispunjenja očekivanja kupaca vezano za sigurnost prizvoda i kvalitetu uz smanjenje troškova upravljanja lancem opskrbe.

Certificiranje vašeg sustava upravljanja sigurnošću hrane prema FSSC 22000 pokazuje vašu predanost sigurnosti hrane, kvaliteti, zakonitosti i stalnom poboljšanju.

Što je FSSC 22000?

FSSC 22000 je shema certificiranja sigurnosti hrane temeljena na postojećoj međunarodno priznatoj normi ISO 22000 i dopunjena tehničkim standardima, kao što su ISO TS 22002-1 za proizvodnju hrane i ISO TS 22002-4 za proizvodnju ambalaže. Također je u potpunosti u skladu s drugim standardima, kao što su ISO 9001 i ISO 14001 (uključujući usklađivanje s ISO strukturom visoke razine).

Posebno je usmjeren na sektor proizvodnje hrane, hrane za životinje i ambalažu, kao i na sektor skladištenja i distribucije, ugostiteljstva i maloprodaje/velikoprodaje. Dok su se prva izdanja FSSC 22000 odnosila samo na proizvođače hrane, opseg trenutne verzije proširen je i na druge segmente opskrbnog lanca, a priznat je od strane Global Food Safety Initiative – GFSI.

Kada je već certificirana prema ISO 22000, organizacija treba samo dodatni pregled u odnosu na tehničke specifikacije za sektorske PRP-ove i dodatne zahtjeve FSSC-a kako bi ispunila sve zahtjeve sheme.

Zahtjevi se odnose na sustav upravljanja sigurnošću hrane i HACCP sustav (Analiza opasnosti & kritične kontrolne točke).

Nadalje, dostupan je dobrovoljni dodatni modul kvalitete koji se temelji na ISO 9001 i, ako tvrtka proizvodi i prehrambeni i neprehrambeni materijal za pakiranje, dodatni modul HPC420 ako je dostupan za neprehrambeni materijal za pakiranje.

Prednosti stjecanja certifikata

FSSC 22000 pruža shemu certificiranja koja osigurava robustan sustav upravljanja sigurnošću hrane za kontrolu opasnosti po sigurnost hrane, minimiziranje rizika i osiguravanje sigurne proizvodnje hrane. Pouzdanost u isporuci sigurne hrane pridonosi povjerenju potrošača i, na kraju, lojalnosti potrošača. Standard omogućuje vašoj organizaciji da:
  • Pruži dokaze o predanosti identificiranju, procjeni i kontroli opasnosti za sigurnost hrane koje se mogu očekivati kako bi se izbjeglo nanošenje štete potrošaču izravno ili neizravno.
  • Izgradi i upravlja sustavom upravljanja koji vam može pomoći da bolje ispunite zahtjeve za kvalitetom i sigurnošću hrane i zakonsku usklađenost
  • Osigura alat za poboljšanje učinkovitosti sigurnosti hrane i sredstva za učinkovito nadzor i mjerenje učinkovitosti sigurnosti hrane
  • Razvije dobru kulturu sigurnosti hrane koja zauzvrat poboljšava povjerenje kupaca i pomaže u stjecanju konkurentskih prednosti.

Početak rada

Kako biste dobili certifikat, prvo morate implementirati sustav upravljanja sigurnošću hrane koji je u skladu sa zahtjevima standarda. DNV je akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane i može vam pomoći na cijelom putu, počevši od relodgovarajuće obuke do samoprocjene, analize nedostataka i usluga certificiranja.

Saznajte više o tome kako započeti na putu do certifikacije.

Više informacija

  FSSC 22000

FSSC 22000

Preuzmite letak

  Edukacije

Edukacije

Odgovarajući uvid u aktivnom okruženju za učenje

  Vaša dodana vrijednost

Vaša dodana vrijednost

Saznajte više o digitalnom korisničkom iskustvu

  Prijelaz na FSSC 22000 verziju 6

Prijelaz na FSSC 22000 verziju 6

Počnite se pripremati za prijelaz na verziju 6 FSSC 22000