BRCGS Globalni standard za pakiranje i FSSC 22000

Poboljšajte svoju sposobnost da dosljedno ispunite očekivanja kupaca u pogledu sigurnosti i kvalitete pakiranja uz istovremeno smanjenje troškova upravljanja lancem opskrbe.

Certificiranje vašeg sustava proizvodnje ambalaže prema BRCGS standardu za pakiranje i FSSC 22000 pokazuje vašu predanost sigurnosti, kvaliteti i operativnim kriterijima potrebnim za ispunjavanje obveza u pogledu usklađenosti sa zakonima i zaštite potrošača.

Standardi daju posebne zahtjeve za sustav upravljanja proizvodnjom ambalaže koji će poboljšati vašu sposobnost dosljedne isporuke proizvoda i usluga koji zadovoljavaju zahtjeve kupaca, kao i zakonske i regulatorne zahtjeve.

Koji su standardi?

To su sveobuhvatni standardi koji pokrivaju područja kvalitete, higijene i sigurnosti proizvoda. BRCGS globalni standard za pakiranje i Certifikacija sustava sigurnosti hrane 22000 (FSSC 22000) standardi su primjenjivi i na ambalažu za hranu i na neprehrambenu ambalažu.

Svi materijali koji dolaze u dodir s hranom i neprehrambenim proizvodom, posebno ambalaža proizvoda, mogu utjecati na sigurnost proizvoda, kako neispravnom zaštitom proizvoda tako i kontaminacijom. Kada se kombiniraju, ova dva sustava primjenjiva su na pakiranje u izravnom ili neizravnom kontaktu s proizvodom i pomažu tvrtkama u odabiru i kvalificiranju svojih dobavljača pružajući okvir za upravljanje industrijom pakiranja proizvoda.

Zahtjevi u BRCGS globalnoj normi za pakiranje i FSSC 22000 odnose se na sustav upravljanja kvalitetom i analizu opasnosti i upravljanje rizikom, uključujući GMP (Dobra proizvodna praksa), GLP (Dobra laboratorijska praksa) i GHP (Dobra higijenska praksa) zahtjeve.

Certificiranje prema normi uključuje ocjenu prostorija, operativnih sustava i postupaka tvrtke u skladu sa zahtjevima standarda. Standard se redovito revidira i održavanje certifikacije zahtijeva pridržavanje najnovije verzije standarda.

Prednosti dobivanja certifikata

Certifikacija BRCGS globalnog standarda za pakiranje i FSSC 22000 od strane neovisne treće strane uvjet je većine trgovaca i vlasnika robnih marki, kao i prerađivača hrane. Standardi pružaju nekoliko prednosti:

  • Jedinstvena provjera koju je naručio proizvođač, u skladu s dogovorenom učestalošću evaluacije, omogućit će proizvođačima da o svom statusu izvještavaju proizvođače hrane i druge organizacije.
  • Opsežni standardi pokrivaju područja kvalitete, higijene i sigurnosti proizvoda u cijeloj ambalažnoj industriji.
  • Proizvođači ambalaže mogu koristiti ove standarde kako bi osigurali da njihovi dobavljači slijede dobre higijenske prakse i da dovrše lanac "due diligence".
  • Stalni nadzor i potvrda praćenja korektivnih radnji osiguravaju uspostavljanje samopopravljajućeg sustava kvalitete, higijene i sigurnosti proizvoda.

Početak rada

Da biste dobili certifikat, prvo morate implementirati potrebne procese u sustav koji je u skladu sa zahtjevima standarda. DNV je akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane i može vam pomoći na cijelom putu, počevši od relevantne obuke za BRCGS i FSSC do samoprocjene, analize nedostataka i usluga certificiranja.

Saznajte više o tome kako započeti na putu do certifikacije.

Više informacija

  BRCGS Global Standard for Packaging and FSSC 22000

BRCGS Global Standard for Packaging and FSSC 22000

Preuzmite letak

  Edukacije

Edukacije

Odgovarajući uvid u aktivnom okruženju za učenje

  Vaša dodana vrijednost

Vaša dodana vrijednost

Saznajte više o digitalnom korisničkom iskustvu