Food and beverage

BRCGS Globalni standard za pakiranje i FSSC 22000

Food production line

Kontaktirajte nas:

Kako vam možemo pomoći?

Zatražite informaciju

Znate li što vam je potrebno?

Zatražite ponudu

Poboljšajte svoju sposobnost da dosljedno ispunite očekivanja kupaca u pogledu sigurnosti i kvalitete pakiranja uz istovremeno smanjenje troškova upravljanja lancem opskrbe.

Certificiranje vašeg sustava proizvodnje ambalaže prema BRCGS standardu za pakiranje i FSSC 22000 pokazuje vašu predanost sigurnosti, kvaliteti i operativnim kriterijima potrebnim za ispunjavanje obveza u pogledu usklađenosti sa zakonima i zaštite potrošača.

Standardi daju posebne zahtjeve za sustav upravljanja proizvodnjom ambalaže koji će poboljšati vašu sposobnost dosljedne isporuke proizvoda i usluga koji zadovoljavaju zahtjeve kupaca, kao i zakonske i regulatorne zahtjeve.

Koji su standardi?

To su sveobuhvatni standardi koji pokrivaju područja kvalitete, higijene i sigurnosti proizvoda. BRCGS globalni standard za pakiranje i Certifikacija sustava sigurnosti hrane 22000 (FSSC 22000) standardi su primjenjivi i na ambalažu za hranu i na neprehrambenu ambalažu.

Svi materijali koji dolaze u dodir s hranom i neprehrambenim proizvodom, posebno ambalaža proizvoda, mogu utjecati na sigurnost proizvoda, kako neispravnom zaštitom proizvoda tako i kontaminacijom. Kada se kombiniraju, ova dva sustava primjenjiva su na pakiranje u izravnom ili neizravnom kontaktu s proizvodom i pomažu tvrtkama u odabiru i kvalificiranju svojih dobavljača pružajući okvir za upravljanje industrijom pakiranja proizvoda.

Zahtjevi u BRCGS globalnoj normi za pakiranje i FSSC 22000 odnose se na sustav upravljanja kvalitetom i analizu opasnosti i upravljanje rizikom, uključujući GMP (Dobra proizvodna praksa), GLP (Dobra laboratorijska praksa) i GHP (Dobra higijenska praksa) zahtjeve.

Certificiranje prema normi uključuje ocjenu prostorija, operativnih sustava i postupaka tvrtke u skladu sa zahtjevima standarda. Standard se redovito revidira i održavanje certifikacije zahtijeva pridržavanje najnovije verzije standarda.

Prednosti dobivanja certifikata

Certifikacija BRCGS globalnog standarda za pakiranje i FSSC 22000 od strane neovisne treće strane uvjet je većine trgovaca i vlasnika robnih marki, kao i prerađivača hrane. Standardi pružaju nekoliko prednosti:

  • Jedinstvena provjera koju je naručio proizvođač, u skladu s dogovorenom učestalošću evaluacije, omogućit će proizvođačima da o svom statusu izvještavaju proizvođače hrane i druge organizacije.
  • Opsežni standardi pokrivaju područja kvalitete, higijene i sigurnosti proizvoda u cijeloj ambalažnoj industriji.
  • Proizvođači ambalaže mogu koristiti ove standarde kako bi osigurali da njihovi dobavljači slijede dobre higijenske prakse i da dovrše lanac "due diligence".
  • Stalni nadzor i potvrda praćenja korektivnih radnji osiguravaju uspostavljanje samopopravljajućeg sustava kvalitete, higijene i sigurnosti proizvoda.

Početak rada

Da biste dobili certifikat, prvo morate implementirati potrebne procese u sustav koji je u skladu sa zahtjevima standarda. DNV je akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane i može vam pomoći na cijelom putu, počevši od relevantne obuke za BRCGS i FSSC do samoprocjene, analize nedostataka i usluga certificiranja.

Saznajte više o tome kako započeti na putu do certifikacije.

Kontaktirajte nas:

Kako vam možemo pomoći?

Zatražite informaciju

Znate li što vam je potrebno?

Zatražite ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: