Udaljeni auditi - učinkovitost, pristupačnost i veći doseg

Udaljeni, (eng. Remote) auditi mogu biti vrijedan dodatak auditu i verifikacijskim aktivnostima bilo koje organizacije čime pridonose izgradnji povjerenja dionika i potrošača.

Udaljeno auditiranje ili (eng. remote audit) omogućava izvršenje aktivnosti kada i gdje su potrebne neovisno koristi li se u kombinaciji s auditom na lokaciji ili se odvija potpuno digitalno. S malim ili nikakvim ulaganjem u softver i hardver, provođenje audita korištenjem metode udaljenog audita dostupno je svima. Razvojem novih tehnologija broj provođenja audita ovom metodom raste budući da ga i tvrtke prepoznaju kao učinkovito sredstvo za upravljanje i revidiranje svojih procesa, proizvoda i lanaca opskrbe.  

 „S današnjim komunikacijskim alatima, svaki udaljeni audit je s tehnološke strane jednostavan za korištenje. Isporučujemo uslugu uobičajenim komunikacijskim alatima, prilagođavamo se softveru koji koriste kupci ili ukoliko je potrebno koristimo svoju namjensku platformu za udaljeno auditiranje ", kaže Luca Crisciotti, izvršni direktor DNV GL - Business Assurance-a. „Usmjerili smo naš fokus na razvijajanje isporuke i korištenja kako bismo i dalje zadržali profesionalnost i kvalitetu svakog održanog audita. Uz to, u razmatranje smo uzeli i zahtjeve akreditacijskih tijela, vlasnika shema i zahtjeve drugih regulatornih tijela. "

Iako remote audit izgleda dosta drugačije od audita na lokaciji, njegovi ciljevi su isti no udaljeni audit posjeduje i dodatne vrijednosti kao što je povećanje učinkovitosti audita zbog uklanjanja troška putovanja i vremena na putovanju te mogućnost za tvrtke da udvostruče broj pregledanih lokacija. Uklanjanje putovanja također omogućava pristup zabačenim ili nedostupnim lokacijama. 

 „Štoviše, vjerujemo da je kompetentan i stručan audit tim od presudne važnosti za kvalitetu bilo kojeg audita. Na primjer, kombiniranje mogućnosti udaljenog audita s auditom na lokaciji olakšava nam pristup dodatnim kompetencijama. Navedeno poboljšava pristup ograničenim i specijaliziranim kompetencijama koje zahtijeva određena shema ili regulatorno tijelo i to bez odgoda čime se pomaže tvrtkama u upravljanju kontinuitetu poslovanja.", kaže Nicola Privato, globalni operativni i tehnički direktor DNV GL-Business Assuranca.

DNV GL auditori koji su osposobljeni za provođenje udaljenih audita koriste propisane procedure kako bi se zadovoljili potrebni zahtjevi. Provođenje udaljenih audita može biti u kombinaciji s auditom na lokaciji ili u nekim slučajevima potpuno izvan lokacije. Navedeno se može koristiti i kao dodatak auditu na lokaciji kako bi auditor pristupio nedostupnim lokacijama ili za daljinsko povezivanje članova tima.